11 Май 2021, 20:49 Днес (16) | Вчера (13)

Облачните услуги са намалили разходите в застраховането, сочи проучване на КФН

08 Декември 2020 11:17 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 8 декември 2020, 12:58
КФН

Регулаторът проведе проучване за използването на облачни услуги сред застрахователните, инвестиционните и пенсионноосигурителните дружества

През месец ноември 2020 г. Комисията за финансов надзор (КФН) проведе проучване за тенденциите при използване на облачни услуги сред поднадзорните лица. Анкетата беше изпратена към представители от трите сектора на небанковата финансова сфера. Участие взеха 113 дружества, от които 35 функциониращи на инвестиционния (инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества и дружества със специална и инвестиционна цел), 76 на застрахователния и 2 на осигурителния пазар.
Проучването показа, че облачните услуги са от основно значение за обособяването на истински,  конкурентен и единен пазар на данни за потребителите в сегмента. Те са ключова цел, залегнала в Стратегията за данни на Европейската комисия, Цифровата стратегия, Индустриалната стратегия и Плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС), според които следва да бъде осигурен достъп до по-защитени, устойчиви, оперативно съвместими, екологични и масивни облачни инфраструктури и услуги за бизнесa. Сигурното и безопасното използване на облачните услуги е неразривно свързано с подходяща класификация на данните на информационна система. От изключителна важност са и достъпът на определени лица до тях, както и предварителната готовност на фирмите за възстановяването им при евентуални бедствия.
В проучването за използваните облачни услуги в застрахователния сектор се включиха 76 компании, от които 57 застрахователни брокера и 19 застрахователни дружества. Наблюдава се тенденция на увеличаване интереса на застрахователния пазар в проучванията на КФН в областта на финансовите иновации. За сравнение, в проучването през 2019 г.  се включиха едва 22 компании; в това от август 2020 г. – 53 дружества, а в настоящото – 76. Облачните услуги са иновацията, която според най-много лица в застрахователния сектор, е спомогнала за намаляване на разходите им. Като основно предимство на облачните услуги се изтъкват: наличието на по-добра стабилност на системите, по-лесното им възстановяване в случай на авария, както и намалени разходи за администрирането им. Същите са тествани и позволяват по-голяма оперативност, поради възможността за еластично използване на ресурсите. 44% от застрахователните брокери и 32% от застрахователните дружества оценяват като много важна роля на компанията, предоставяща им облачни услуги. За 37% от застрахователните брокери и 42% от застрахователните дружества оценката е категоризирана като важна. 46% от дружествата поясняват, че в повечето случаи или всичките им данни са криптирани, или само отделни файлове с поверителна или лична информация.  53% са отговорили, че данните им не са подложени на криптиране.
Относно правните последици по отношение на поверителността на данните във връзка с мястото, на което се съхраняват те, 68% от застрахователните дружества и 75% от застрахователните брокери са категорични, че такива има и оказват значително влияние. Едва 4% не са отговорили.
Важно място в проучването заема въпросът за достъпа до данните в облака или по-точно кои служители разполагат с такъв.  При 13% от отговорилите дружества достъп до такива данни имат само управителите, докато в 79% имат и други служители, но с определени задължения. Едва при 5% от дружествата всички служители разполагат с достъп до данни в облака. Видно от така подадените отговори, при по-голяма част от компаниите в застрахователния пазар правото на достъп до данни в облака е делегирано на определени служители.
Извършването на Penetration test (тест за пробив в системата/данните) е ключов при използването на финансовите иновации с цел предотвратяване на кибер атаки. На въпроса кога последно е провеждан такъв тест 30% от дружествата са посочили 2019 г. При 21%  от застрахователите тестовете са направени през второ и трето тримесечие на 2020 г. На въпроса къде се архивират данните на съответната компания в случай на бедствие в центъра за данни на доставчика 58% от застрахователните дружества отговарят положително за разлика от брокерите, при които 63% твърдят, че не знаят къде се архивират данните им.
Запитани, относно сключените споразумения (SLA) 62% от компаниите са отговорили, че са базирани на услуги, като от тях 74% са застрахователни дружества и 58% са застрахователни брокери. Услуги, базирани на клиенти, са посочили само 10% от застрахователните брокери, а съответно базирани на многостепенни и йерархични - са посочили 22% от компаниите.

В рамките на проучването относно използването на облачните услуги, предлагани на осигурителния пазар, информация е предоставена от две пенсионно осигурителни дружества. Подадените им отговори са доста идентични и съответно са идентифицирани минимални разлики. И двете дружества отбелязват като важна ролята на компанията, предоставяща им облачни услуги. Също така знаят кои конкретни данни са подложени на криптиране (в частност чувствителни лични данни), както и къде се архивират, в случай на бедствие в центъра за данни при доставчика. Достъп до данните в облака имат определени служители и в двете дружества. Споразуменията им (SLA) са базирани на услуги. Последно извършен Penetration test е посочен само при едното - през второ тримесечие на 2020 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив