18 Юни 2021, 09:40 Днес (2) | Вчера (5)

С малки изключения, през октомври банките отново бяха пасивни

18 Ноември 2013 12:37 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 18 ноември 2013, 12:44
Под лиценза на creativecommons

8 банки промениха лихвите по срочни депозити

Като че ли слабата активност на банките вече стана обичайна. Пореден месец на колебливост в намеренията на трезорите да предложат по-атрактивни условия по предлаганите от тях продукти. Независимо, че опити за това се правят, на фона на цялостния застой те остават почти незабелязани.

Така например, през изминалия месец 8 банки коригираха предложенията си по депозити, но само при 3 от тях бяха в посока повишаване на лихвата. Разбира се, очакването за по-висока лихва е очакване на бъдещите депозанти и не чак толкова очаквано събитие от бъдещите кредитоискатели.

Въпреки, че и през октомври банките основно понижаваха лихви, очакваните нови понижения на лихви по кредити не се реализираха. Макар ефектът от понижените лихви по депозити да не е веднага, то и ретроспективно погледнато, не се забелязва тенденция на видимо понижаване на лихвите по кредити. Може би такова предстои, но по-вероятно през следващата година. Основание за такова очакване има, защото и октомври беше месец, в който имаше удължаване на промоции. Тук е моментът да се отбележи, че независимо от тази тенденция, нови предложения и подобряване на условия имаше.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Октомври 2013 спрямо м. Септември 2013

21203Срочни депозити

Общо 8 на брой бяха банките, които промениха лихвите по срочни депозити през месец октомври. За разлика от предходните месеци, три от тях подобриха част от офертите си, стартирайки промоционални кампании. Общата картина обаче се запази и лихвите продължиха да се понижават.

Ти Би Ай банк с нови лихви по срочния депозит "Привилегия" от 01.10.2013 г. Банката увеличи с 0,50 п.п. лихвата по 6 и 12-месечните депозити в лева и евро. След тази промяна лихвата по 12-месечен депозит в лева стана 6.00%.

ПроКредит Банк също подобри условията си по част от срочните депозити. В първия ден от изминалия месец банката стартира нова промоционална кампания по 12-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро. С това банката подобри с 0,50 п.п. лихвите сравнено със стандартните условия.  Кампанията обхвана и депозит ПроВлог , като лихвите по 12-месечните депозити се повишиха с 0,25 п.п. промоционалните условия са валидни до 31.12.2013 г.

Банка ДСК с нови по-ниски лихви по срочни депозити от 4.10.2013 г. Трезорът понижи с 0,25 п.п. годишните лихви в BGN и EUR по стандартните срочни депозити , Резерв, Палитра, Аванс, Ритъм и Спектър.

Сибанк повиши с нови лихви по срочни депозити от 07.10.2013 г. Банката подобри лихвите по Евродепозит, Депозит "Елит", Атрактивен срочен депозит и депозит "Екстра". Увеличението на лихвите беше между 0,30 и 0,50 п.п.

Общинска банка също промени лихвите си на 11.10.2013 г. Банката понижи лихвите по всичките си срочни депозити ( с изключение на Мулти  плюс) със срок от  1 до 12 месеца. При депозитите в лева понижението беше с  0,25 п.п. , а в евро с 0,15 п.п. Депозитите, които бяха засегнати от промените бяха: стандартните срочни депозити, Рентен срочен влог, Авансов депозит, Трета възраст, Капитал, ВИП, ВИП плюс, Сюрприз, Успех и Възход.

На 16.10.2013 г. Интернешънъл Асет Банк понижи лихвените проценти по всичките срочни депозити, предлагани от банката. Понижението на лихвите беше в диапазона между 0,25 и 0,50 п.п.

Банка Пиреос промени голяма част от лихвите си по срочни депозит за физически лица. Това стана на 21.10.2013 г. като с по-ниски лихви продължиха да се предлагат следните депозити: "Пиреос Стандарт", Депозит 30+, Депозит 30, Спринт, Аз избирам, промоционален 4-месечен депозит, Депозит 10 и Аванс. Лихвите по тези депозити спаднаха средно с около 0,50 п.п.

Пощенска банка с нови лихви по срочни депозити от 30.10.2013 г. Банката понижи средно с около 0,60 п.п. лихвите по стандартните срочни депозити, 6-месечния "Авансова лихва" и дългосрочните депозити (18, 24 и 36-месечен депозит).

Потребителските кредити

През изминалия октомври банките дадоха разнопосочни сигнали. Част от тях удължиха промоционалните си кампании с по-ниски лихви и/ или такси, други стартираха нови кампании, а трети влошиха условията си. Три от тези банки удължиха срока на промоциите си, а две от тях подобриха условията си.

Банка ДСК удължи промоционалните си условия по стандартните потребителски кредити в лева от 01.10.2013 г. Тя обхваща кредитите за текущо потребление в лева, като необходимо условие е да бъде осигурен превод на работна заплата и/ или поръчителство. Лихвените условия останаха непроменени и са валидни за искания, подадени до 15.11.2013 вкл.

Пощенска банка с нови лихви по потребителски кредити в началото на месеца. Банката удължи промоцията, според която клиента заплаща такса за разглеждане на документи, само ако бъде одобрен. Беше удължена и промоцията без такса за усвояване. Периодът на промоционалната кампания е до 31.12.2013 г. Успоредно с това банката стартира нова промоция с по-ниски лихви за кредити в лева със срок над 3 години. Според нейните банката прилага с 2,00 п.п. по-ниска лихва от стандартната за първите 12 месеца от срока на кредита.

Alpha Bank България продължава промоционалните си условия, с по-ниски лихви и такси, за своите потребителски кредити "Alpha Стандартен потребителски кредит” и "Alpha Всичко в едно”, със застраховка "Alpha Защита на плащанията”. Според промоционалните условия освен с по-ниска лихва, банката начислява и по-ниска такса за разглеждане на документи и такса за усвояване. Промоционалните условия са валидни до 31.01.2014 г.

Тексимбанк също удължи промоцията по потребителските си кредити. Според нейните условия Банката не начислява такса за разглеждане на документи за подадени искания до 31.12.2013 г.

Fibank преустанови предлагането на потребителски кредит "Отличник", след като на 31.10.2013 г. изтече крайния срок на промоцията по него.

Банка Пиреос промени таксата за усвояване при потребителските си кредити на 28.10.2013 г.При кредит "Фактор" таксата беше завишена от 2,75% на 2,95%. При кредитите "Енергийна ефективност" и кредит с обезпечение парични средства таксата за усвояване се повиши от 1,00% на 1,50% мин. 50 лв, макс. 2000 лв.

ЦКБ с нови лихви по потребителските си кредити. Банката понижи лихвите по заемите си за текущо потребление, увеличи максималната сума и при някои заеми максималния срок за изплащане. Потребителски кредит "Доверие" и "Бъдеще" продължиха да се предлагат с 0,50 п.п. по-ниски лихви. При някои заеми понижението на лихвата беше с 1,00 п.п. Кредит "Днес" за хора с осигурителен доход 2000 лв. продължи да се предлага с 0,80 п.п. по-ниски лихви. Потребителският кредит за пенсионери, които получават доходите си в Банката беше  с 0,20 п.п. по-ниски лихви. Успоредно с това банката започна предлагане на нови бързи кредити.

Кредитни карти

Банките запазиха тенденцията за подобряване в условията по кредитни карти и през изминалия месец. Две банки стартираха нови промоционални кампании с по-изгодни условия по картите.

Пощенска банка започна промоционалната ни кампания за нови карти издадени през Клонова мрежа. В рамките на промоционалната кампания банката няма да начислява такса за отпускане, както и лихва за покупки и теглене на пари в брой. Подобрените условия са валидни да карти VISA Classic и American Express Green. Срокът на кампанията е до 31.12.2013.

Уникредит Булбанк стартира на 14.10.2013 г.  нова промоционална кампания по кредитните карти Mastercard Standard в BGN/ EUR/ USD на физически лица. Според условията на промоцията клиента не дължи годишна такса за обслужване през първата година, 1,33% месечен лихвен процент при теглене на суми в брой и 0% месечна лихва при покупки с картата.
   Всяка трета транзакция, извършена с дебитна или кредитна карта MasterCard и/или Maestro на ПОС терминал при търговец или в Интернет, регистрира едно участие на клиента в томбола с награди:

Жилищни и ипотечни кредити

Месец октомври отнмина, но за жалост през този период нямаше нещо, което да го открои ярко от останалите месеци. Активността на банките може да се определи като ниска за началото на бизнес сезона. Въпреки това новости имаше.

С 10 б.п. Пощенска банка понижи лихвените проценти по своя стандартен кредит.

От Креди Агрикол също предприеха някои промени. Те засегнаха само кредитите в лева. Отпадна таксата за разглеждане на документи, а процентът на финансиране беше увеличен до 95%. От по-високия процент на финансиране могат да се възползват клиенти с нетен семеен доход над BGN 2 500Кредити с финансиране между 90% - 95% се предоставят само със стандартен погасителен план (равни вноски по главница).
Валидността на условията по Ипотечен кредит с фиксирана лихва за 3 и 5 години се удължава до 31.12.2013 г.

С промоционален кредит на пазара се представи Алианц Банк България. Продуктът е с промоционална лихва в размер на 6.20%, като изискванията са за превод на работна заплата, ползване на кредитна и дебитна карта, интернет банкиране, SMS известяване и рентна застраховка/ДДПО. Предложението е валидно до 31.12.2013 г.

Рафайзенбанк намали размера на показателя стойностт на банковия ресурс (СБР), който участва във формирането на лихвите по еврови кредити с 0.90 п.п. Корекцията се прилага за всички клиенти с такива кредити.

На 14.10.2013 г. ОББ стартира кампания по силата на която за всеки усвоен кредит, банката подарява 1% от усвоената сума, но не повече от 500 лв.

С удължена промоция беше Банка ДСК. Тя удължи до 29.11. валидността на настоящите си условия по жилищни кредити.


Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ

3М депозити в лева и евро

Пет бяха банките, които коригираха най-добрите си оферти по 3-месечни депозити е лева и евро. Това бяха : Банка ДСК, Общинска банка, СиБанк, Интернешънъл Асет Банк и Банка Пиреос. Първите две банки понижиха лихвите по най-добрите си 3-месечния депозити в лева и евро, в резултат на което ЕГЛ по тях спадна с 0,23 п.п. Изключение направи понижението на ЕГЛ по депозит "Сюрприз" в евро на Общинска банка, чийто доход се понижи с 0,14 п.п. Единствената банка, която повиши лихвите по 3-месечни депозити беше СиБанк. Трезорът повиши лихвите по левовия "Евродепозит" и и евровия "Растящ депозит". В резултат на това ЕГЛ по тези депозити се повиши с около 0,30 п.п. Интернешънъл Асет Банк също влоши условията по най-добрите си оферти, участващи в Индекса. Трезорът понижи лихвите по депозит "Асет Изкушение 3" с 0,50 п.п. На мястото на този депозит в Индексите зае място друго предложение – "Асет Прогресия 3". С тези промени ЕГЛ по най-добрите оферти на банката се понижиха с 0,51 п.п. в лева и евро. Същото се случи с офертите на Банка Пиреос, участващи в двата индекса. Банката понижи лихвите с около 0,50 п.п. по най-добрите си 3-месечни депозити, което понижи ЕГЛ по тях с 0,54 п.п.
    В резултат на тези промени левовият Индекс  продължи да се понижава (от 2,53% в края на месец септември на 2,49% в края на октомври).

При Индекса в евро понижението пък беше с доста по-малко, въпреки, че промените на банките бяха идентични. Това се дължи на промени в базата (привлечените средства по групи банки в края на септември 2013 г.), взета като основа при изчисляване на индекса. Стойността на Индекса в евро се понижи минимално от 2,47% на 2,44% в края на месец октомври.

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчители
Банките не бяха особено активни през изминалия месец в промените по потребителските си кредити без поръчители. Едва две банки предприеха промени. Това бяха Банка Пиреос и Fibank. И двете банки влошиха условията си по тези заеми, участващи в Индекса. Банка Пиреос увеличи с 0,20 п.п. (от 2,75% на 2,95%) таксата за усвояване по кредит "Фактор". Това влоши ГПР по офертата с пакетна услуга "Пиреос пакет заплата" с 0,17 п.п. Fibank преустанови предлагането на кредит "Отличник", след като изтече крайния му промоционален срок. Вместо него в Индекса зае място потребителския кредит с превод на РЗ, което се оказа с 2,66% п.п. по-високо ГПР. Нови предложения в Индекса бяха добавени на ЦКБ, Инвестбанк и БАКБ. Тези промени увеличиха стойността на Индекса с 0,01 п.п. (от 14,73% в края на септември на 14,74% в края на октомври).

С поръчители
Единствената банка, която промени най-добрата си оферта, включена в индекса беше ЦКБ. Трезорът подобри условията си по потребителския си заем със 70% превод на работна заплата. В резултат на това ГПР по тази оферта се понижи с 0,34 п.п. И при този Индекс бяха прибавени нови предложения. Те бяха на БАКБ и Алфа банка. Тези промени, както и промени в самата база увеличиха стойността на Индекса с 0,09 п.п. (от 15,50% в края на септември на 15,59% в края на октомври).

Ипотечни кредити в лева и евро

През октомври индексът в лева достигана ниво от 8.08%, което е с 6 базисни пункта по-малко от септемврийската му стойност. Настоящото ниво на индекса се дължи на корекциите при 2 от банките, включени в него, както и на промяна в теглата на всички банки.

Алианц Банк България подобри най-доброто си предложение с 1.23 п.п. Причината за това подобрение е новият продукт на банката, който заменя досега участващия в индекса.

Следващата банка, дала отражение върху индекса е Пощенска банка. Подобрението при нея е с 29 б.п. и се дължи на понижената лихва с 10 п.п.Същите 2 банки повлияха и евровия индекс. През октомври той достигна ниво от 8.11%. Подобрение отчитаме и тук, но с 8 б.п. И тук Алианц Банк България подобри най-доброто си предложение с 1.23 п.п. Причината отново е новият продукт на банката, който заменя досега участващия в индекса.

При Пощенска банка корекцията беше малка и се ограничи само до 3 базисни пункта. Намалението на лихвата и тук беше причината за подобряването на офертата.

ЕКИП НА www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив