18 Май 2021, 15:03 Днес (7) | Вчера (18)

Здравното министерство застрахова свои имоти и коли

23 Януари 2018 13:46 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 23 януари 2018, 13:47

Общата стойност на обществената поръчка е 208 358 лв.

Министерство на здравеопазването обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител за застраховане имуществото на ведомството. Обществената поръчка е по две обособени позиции:
- обособена позиция 1 е за застраховка на имуществото на министерство – имоти публична държавна собственост и доставки в централния склад. На застраховане подлежат 20 сгради и имущество, съхранявано в централния склад на министерство.Застраховката трябва да покрива изброените рискове:
а) Пожар и последиците от гасенето му, мълния, гръм, светкавица, експлозия, имплозия, падане или блъскане от летателни апарати или части от тях;
б) Природни бедствия – буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение градушка и последиците от нея, замръзване, увреждане от падащи дървета, клони и др.;
в) Действия от подпочвени води, увреждане от тежест и естествено натрупване от сняг или лед; Свличане или срутване на земни пластове;
г) Повреда в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към тях уреди;
д) Вреди на имуществото при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтовармване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имуществото по време на транспортиране от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
е) Повреди вследствие на удар от пътно превозно средство при пътно-транспортно произшествие или животно;
ж) Пожар от злоумишлени действия на трети лица;
з) Вандализъм и вандализъм при опит за кражба с взлом;
и) Земетресение;
к) Чупене на стъкла, витрини, неонови, рекламни и указателни табели, мантинели и огради;
л) Тероризъм;
м) Разходи за разчистване след застрахователни събития.
За имуществото в склада включително и похабяване вследствие на аварии, довели до изключване действието на хладилните съоръжения в склада.
Прогнозна стойност по тази обособена позиция е 66 297 лв. без ДДС.

- обособена позиция 2 е за сключване на застраховка "Автокаско".
Обособената позиция предвижда застраховането на 126 МПС-та. Застраховката обезщетява при пълна загуба или частични повреди, и следва да покрива изброените рискове:
а) "Пожар и природни бедствия". Покрити рискове: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване; морски вълни; свличане или срутване на земни пластове; авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения; случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС.
б) "Пътно-транспортни произшествия". Покрити рискове: сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия по смисъла на Закона за движение по пътищата;
в) "Злоумишлени действия на трети лица". Покрити рискове: Злоумишлени действия на трети лица – надраскване, поливане с химични вещества, пробиване, счупване на заключващи устройства, стъкла, оборудване брандировка (облепени, означени и оборудвани със звуково-светлинна сигнализация) и други повреди на МПС, причинени от трети лица чрез механично действие;
г) "Кражба и/или грабеж на цялото МПС". Покрити рискове: Кражба на цяло МПС. Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио и др. оборудване (без мобилни телефони и антирадари). Грабеж на цялото МПС.
д) "Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние". Покрити рискове: За повреди, причинени на МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано, късо съединение в електроинсталацията; експлозия в резервоара; падане на дървета, клони, покриви и/или части от тях.
Допълнително покритие: нанесени повреди при кражба или грабеж или при опит за кражба или грабеж, щети причинени при неправилна експлоатация при работа на автомобилите при специален режим на действие (вкл. проникване на вода, кал и др. в двигателя и/или купето на МПС), вреди в резултат на взривоопасни и леснозапалими вещества находящи се в МПС предвид специалния режим на ползване, земетресение и/или последиците от него.
При настъпване на тотална загуба, застрахователят изплаща в пълния размер разходите на застрахования за придобиване на аналогично по предназначение оборудване (от същия клас, независимо от марката и модела на заместващото оборудване избрано от застрахования), но не повече от договорената възстановителна стойност на застрахованото оборудване, като си запазва правото върху запазените части и детайли от увреденото оборудване или изплаща пълния размер на договорената застрахователна сума намалена с цената на запазените части (в зависимост от избрания от застрахования вариант).
Прогнозната стойност по тази позиция е 142 061 лв. без ДДС.

Общата стойност на обществената поръчка е 208 358 лв. без ДДС, а крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 16 февруари 2018 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив