21 Юни 2021, 19:19 Днес (14) | Вчера (0)

КОВИД-19 пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

02 Април 2021 14:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 2 април 2021, 13:54

Една от най-сигурните индикации за възможна измама е, когато предлагащите заетост отказват пряк контакт с търсещите работа лица

Инспекцията по труда предупреди за рисковете при търсене на работа извън страната. В условията на КОВИД-19 криза и свързаните с нея ограничения на придвижване и на пазара на труда тези рискове се увеличават. Задължително е преди тръгване желаещите да работят в чужбина да бъдат запознати с условията за влизане в приемащата държава във връзка с въведените противоепидемични мерки.
Една от най-сигурните индикации за възможна измама е, когато предлагащите заетост отказват пряк контакт с търсещите работа лица, а настояват за комуникация само онлайн или когато срещите се организират извън офис. Независимо от начина на изпращане – дали чрез фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или чрез командироване в рамките на извършване на услуги, от търсещите работа лица не следва да се изискват такси или други плащания, свързани с процедурата по изпращането им.
Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа подлежат на задължителна регистрация в Агенцията по заетостта. Списъците са публикувани на сайта на Агенцията. Извършването на тези дейности от фирми без регистрация е знак за възможна измама. В случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги, фирмата, която извършва командироването, трябва да развива значителна идентична дейност в България. Сключването на трудов договор с единствената цел лицето да бъде командировано в друга държава членка е сигнал за фалшиво командироване и знак, че трудовите му и осигурителни права могат да бъдат нарушени. На единния национален уебсайт относно командироването на работници, поддържан от Инспекцията по труда, е публикуван въпросник за самооценка дали командироването има белези на фалшиво.
Зачестяват случаите, в които фирмите посредници или ПОВР имат регистрация в друга държава членка, но те също са длъжни да обявяват номера на лицензите си в обявите за работа, които публикуват. Независимо от начина на изпращане, работникът трябва предварително да е запознат, писмено, на български език с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която ще полага труд. При командироване условията, при които се извършва то, се договарят в Споразумение за изменение на договора за периода на командировката. При изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа, лицето сключва с него трудов договор на български език с ясно разписани условия на труд в предприятието ползвател, в което ще работи. Работодателят или посредникът поемат разходите за транспорт, а тези за настаняване могат предварително да се уговорят между страните. При използване на посредник, лицето трябва да има сключен посреднически договор с него и трудов договор с работодателя в приемащата държава, които трябва да са на български език.
В трудовите договори и в споразуменията при командироване задължително се уговарят условията на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна, (в която се полага трудът), в т.ч. размерът на основното и на допълнителните трудови възнаграждения; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им; продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивки; дните на официалните празници; размерът на платения годишен отпуск; условията за жилищно настаняване на работника или служителя; други финансови условия на командироването или изпращането посочените (пътни разходи, квартира и др.).
В случай на нарушени трудови права на български граждани ИА ГИТ може да информира контролните органи на приемащата държава, но за целта трябва да са налични коректни данни, които да помогнат за идентифициране на работодателя. Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който българи, работещи в чужбина, могат да потърсят в работно време консултация и съдействие.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив