19 Юни 2021, 14:40 Днес (0) | Вчера (15)

Новите компании, които не са наемали работна ръка – с най-висок дял сред активните предприятия

31 Юли 2020 12:45 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 юли 2020, 12:23

През 2017 г. най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Финансови и застрахователни дейности“

Предприятията с нула наети лица имат най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през периода 2014 - 2018 г., съобщиха от НСИ. През 2018 г. този дял е 47.1% или 168 848 от всички активни предприятия, следва групата "1 - 4 наети" с 37.4%, а най-нисък е делът на предприятията в групата "5 - 9 наети лица" - 7.2%. Броят на заетите лица в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69.4% от заетите в периода 2014 - 2018 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 6.8% от общия брой на заетите лица в страната.
От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.4% са новородени през 2018 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.9% от активните през периода предприятия.
Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през периода 2014 - 2018 г., като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 41.1%, а с най-нисък - новородените предприятия в сектор Добивна промишленост" - едва 0.1%. Тази структура се запазва и през 2018 г.
През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата "0 наети" през 2018 г. попадат 27 118 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 11 719, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 528.
От всички родени през 2017 г. предприятия 80.6% оцеляват една година по-късно, като в групата "5 - 9 наети" този относителен дял е най-висок - 88.4%.
През 2017 г. новородените предприятия са 41 723, като от тях 33 613 са преживели успешно 2018 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Финансови и застрахователни дейности, с изключение на клас "Дейност на холдингови дружества" - 87.6%, а най-нисък - в сектор "Добивна промишленост" - 56.5%.
От 2013 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях. Делът на предприятията, родени през 2013 г. и все още активни пет години по-късно е 5.0%, докато делът на родените през 2017 г. и активни през 2018 г. е 80.6%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Транспорт, складиране и пощи", в който 5.9% е делът на оцелелите през петгодишния период. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3.0%.
Общият брой на заетите лица в родените през 2017 г. и оцелели през 2018 г. предприятия е 83 020 души, като 59.1% от тях са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора : "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 31.5%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - 14.1%, и "Преработваща промишленост" - 13.4%.
По групи наети лица разпределението на заетостта при родените през 2017 г. и оцелели до 2018 г. предприятия е следното:
• 1 - 4 наети - 37.6%;
• 0 наети - 32.5%;
• 10 и повече наети - 20.9%;
• 5 - 9 наети - 9.0%.
Данните за умрелите предприятия през 2017 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2017 г. са умрели 35 116 предприятия, или 10.1% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.46% от заетите през годината са загубили работните си места.
През 2017 г. 42.2% от умрелите предприятия са от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".
Най-жизнеспособни са предприятията от сектори "Добивна промишленост",  "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и  "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях умрелите предприятия са под 0.5%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив