11 Май 2021, 23:27 Днес (16) | Вчера (13)

Община Велико Търново си търси застраховател

08 Октомври 2018 13:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 8 октомври 2018, 12:13

Прогнозната стойност на поръчката е 192 хиляди лева

Община Велико Търново обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на застрахователни услуги за нуждите на общината. Обществената поръчка е по няколко обособени позиции:
- Обособена позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка;
- Обособена позиция №2 - Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи” по "Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР);
- Обособена позиция №3 – Услуга по застраховане на телеметрична система за отчитане на нивото на река Янтра и река Белица;
- Обособена позиция №4 – Услуга по застраховане на 12 лица доброволци от Доброволно формирование "Велико Търново със застраховка "Трудова злополука”;
- Обособена позиция №5 – Услуга по застраховане със застраховка "Обща гражданска отговорност” ОП "Зелени системи”, гр. Велико Търново”

Застраховането на сгради включва застрахователно покритие най-малко на следните рискове: пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара) - основно покритие, включително умишлено предизвикан пожар, гръм/мълния, имплозия, експлозия, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, земетресение, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от действието на подпочвени води, паднали дървета и клони вследствие на природни бедствия, натрупване на сняг и лед, авария на водопроводи, канализационни и паропроводни инсталации, необходими разноски (извършените разходи за почистване и ограничаване на размера на щетите в резултат на настъпило покрито по тази застраховка събитие).
На застраховане ще подлежат, след заявка, и материални активи, намиращи се в съответната сграда, като за тях ще се иска застрахователно покритие на най-малко следните рискове: - щети вследствие на пожар, (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, земетресение и злоумишлени действия на трети лица, късо съединение или токов удар, и кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, вандализъм.

Прогнозната стойност на поръчката е 192 453.53 лв. без ДДС.

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 8 ноември 2018 г.

Поръчката се възлага с няколко процедури.
Общата стойност на поръчката е 209 045.21 лв. без ДДС.

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответните обособени позиции не надхвърля 156 465 лв. и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърлят 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката. Тъй като общата прогнозна стойност на обособените позиции №2, 3, 4 и 5 в размер на 3 191,68 лева не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката, нито 156 464 лв. без ДДС, позиции №№3, 4 и 5 са възложени, а обособена позиция №2 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив