11 Май 2021, 23:44 Днес (16) | Вчера (13)

Пенсионните дружества – с положителни очаквания за активите и осигурените лица

14 Август 2019 09:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 13 август 2019, 16:42

Конкуренцията на осигурителния пазар леко ще намалее, сочи прогнозата

Очакванията на ПОД по отношение на акумулираните активи и броят осигурени лица в ДЗПФ остават положителни, като нарастването им се предвижда да бъде умерено. Това показват оценките и очакванията, обобщени в изданието "Финансов сектор: оценки и очаквания", изготвено от дирекция "Икономическа и финансова политика" на финансовото министерство. Изданието представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества.
По отношение на активите и осигурените лица в ДДПФ анкетираните считат, че няма да има значими промени спрямо второто тримесечие на годината. Тези очаквания са на фона на стабилна тенденция на нарастване на нетните активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване, които към края на март достигнаха стойност от над 14 млрд.лв.
Намаление се очаква при стойността на един дял, както при допълнителните задължителни, така и при доброволните пенсионни фондове, при положителни нагласи за второ тримесечие, които се реализираха. Стойностите на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (на ДПФ, ППФ, УПФ и ДПФПС) към края на юни отчетоха леко повишение, спрямо тези в края на март.
Доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.06.2017 г.–
28.06.2019 г. на годишна база се запази близко до тази за предходния двугoдишен период към края на март 2019 г., като беше малко по-висока при УПФ и ДПФПС.
По отношение на конкуренцията на други ПОД също се забелязва промяна в очакванията до сега, които в продължителен период бяха за леко повишение. В това издание обобщената оценка показва, че според анкетираните, конкуренцията на осигурителния пазар леко ще намалее.

Инвестиционните посредници имат умерено песимистични очаквания за активността на търговията на местния капиталов пазар през третото тримесечие. Анкетираните променят посоката на настроенията си спрямо второто тримесечие, когато имаха леко положителни очаквания за търговията с акции и неутрални по отношение на търговията с облигации.
През второто тримесечие реализираните обороти от търговия както с акции, така и с облигации се понижиха доста значително спрямо първото. Липсваше раздвижване и при публикуването на предварителните финансови отчети на публичните компании за полугодието. Като се има предвид също така, че активността на борсовата търговия традиционно спада по време на летния сезон, това може до голяма степен да обясни песимизма на участниците в анкетата. Според ИП, броят на новите емисии акции и облигации, листнати на БФБ, ще се понижи. За периода април – юни на местната борса се появиха една емисия акции и три емисии облигации. През юли беше листната единствено една емисия акции. На база на обобщената оценка за сегмента на облигациите, там вероятно могат да се очакват не повече от две нови емисии до края на септември. В унисон с очакванията за пазарната търговия, участниците считат, че конкуренцията помежду им ще бъде по-слаба в сравнение с предходното тримесечие.

Очакванията на управляващите дружества за дейността им през третото тримесечие остават позитивни и без особена промяна спрямо тези за предходното. В това издание те са най-позитивни по отношение на сумата на акумулираните активи. Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинстваи от застрахователни дружества и пенсионни фондове, които заемат общо около 80% от пасивите на инвестиционните фондове, ще нарастват по-умерено. Предвид неутралните очаквания за динамиката на борсовите индекси, вероятно УД очакват нарастване на дела на привлечените средства от други институционални сектори. Според последните налични данни за инвестиционните фондове за първо тримесечие, привлечените средства от банки нараснаха значително и бяха определящият фактор за ръста на пасивите.

Прогнозите за доходността на КИС се понижават, но все пак остават леко положителни. Вероятно това, както и оптимизмът на участниците в анкетата за размера на активите и привлечените средства, се дължи на очаквано положително влияние на последните промени в политиките на централните банки върху цените на активите на финансовите пазари в краткосрочен план. В този смисъл, обяснима е и малко по-високата оценка за нарастването на конкуренцията между КИС.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив