03 Август 2021, 12:53 Днес (7) | Вчера (14)

Застраховка "Злополука"

Застраховка “Злополука” може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица – работници и служители в предприятие, учащи, членове на спортни клубове и др. (групова застраховка).

Срок на застраховката

При индивидуална застраховка “Злополука”, застрахователният договор обикновено се сключва за период от 5 до 18 години. При групова застраховка полицата се издава за срок от 1 ден до 5 години. Повечето от компаниите поставят възрастови ограничения за лицата, които могат да сключат “Злополука”, и те са от 14 до 65 години.

Покрити рискове

Покриваните от застрахователните компании рискове по застраховката “Злополука” са смърт, трайна загуба на трудоспособност и временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука.

При смърт от застрахователна злополука застрахователят изплаща цялата застрахователна сума на законните наследници, а при трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука – процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност.

При временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука застрахователят изплаща обезщетение в размер на 5% от застрахователната сума (при временна загуба на трудоспособност с продължителност от 21 до 30 дни), и 10% от застрахователната сума (при  временна загуба на трудоспособност с продължителност над 30 дни).

При застраховката “Злополука” повечето застрахователни компании освен стандартните рискове покриват и допълнителни рискове:

медицински разноски, вследствие злополука;
разходи за репатриране след претърпяна злополука;
временна нетрудоспособност от общо заболяване;
дневни пари за болничен престой.

Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователната сума се посочва от застрахования в рамките на установените от застрахователя лимити.

Застрахователната премия се определя като процент от застрахователната сума и зависи от срока, професията и характера на производството, в което работи застрахованият, а за МПС – от броя на местата, включително и мястото на водача.
При групова застраховка ”Злополука” на персонала, застрахователните премии могат да бъдат за сметка на служителите или за сметка на работодателя.

Застрахователно обезщетение

При застраховка “Злополука” повечето от компаниите изплащат обезщетения на своите клиенти в рамките на 15 дни от представянето на всички необходими документи за размера на щетите.

Повечето застрахователни компании предлагат следните застраховки "злополука": 

Застраховка "Злополука за спортисти"

Застраховка "Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обект"

Застраховка "Злополука на кредитополучател"

Застраховка "Злополука на посетителски места"

Застраховка "Злополука в чужбина"

Ученическа застраховка "Злополука"

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт"

Tуристическа застраховка

Застраховка "Злополука на местата в МПС"

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив