18 Септември 2021, 04:45 Днес (0) | Вчера (13)

Продукти

При тази застраховка застрахователната компания обезщетява застрахования за заплатените от него разходи за стационарно лечение в болнично заведение, ако въпросното лечение е...
Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. По застраховката са покрити загуби и разноски,...
Застраховка “Злополука” може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица – работници и служители в предприятие, учащи, членове на спортни...
По застраховка “Кредити” съответната застрахователна компания застрахова финансово-кредитна институция срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на...
Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите в случай, че претърпят злополука или внезапно се разболеят на...
Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или...
Предмет на застраховката са сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили...
Застраховката е предназначена за домашно, офис и търговско имущество. Може да се застрахова всяко движимо имущество /без моторни превозни средства/, което е собствено, наето или...
По тази застраховка се  застрахова недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество,...
Тази застраховка покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при...
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив