05 Декември 2021, 15:58 Днес (0) | Вчера (0)

Отсрочване на кредит – практиките в България и Румъния

18 Февруари 2021 10:31 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 18 февруари 2021, 10:37
Под лиценза на creativecommons

Темата за отсрочването на кредити все още е актуална, а срокът за подаване на документи за това вече изтича. Мярката е приложена с решение на Европейския банков орган на територията на целия ЕС. Крайната дата, до която желаещите за отсрочване на кредит могат да подадат документи, е 23 март 2021 г. Как практиката се прилага у нас и в северната ни съседка Румъния? Два финансови портала – българският MoitePari.bg и румънският Finzoom.ro правят сравнение. Резултатите от проучването сред българските потребители, направено от старши финансовия анализатор на MoitePari.bg Иван Стойков сочи, че сега още по-голяма част от длъжниците на банки биха се възползвали от отсрочка (почти двойно повече в сравнение с аналогично проучване още при въвеждане на мярката). Желаещите да отсрочат кредит възнамеряват да направят това по отношение на ипотечен кредит, като техният дял расте. Наред с това 2/3 от анкетираните желаят да се възползват от 6-месечна отсрочка по своя кредит. Очевидно до изтичане на възможността за възползване от мярката тя ще бъде търсен вариант за справяне със затруднено погасяване на кредити.

Регламентът дава свобода на търговските банки и тяхната централна банка на местно ниво да решат как да подходят. Както е известно, мярката беше приета на ниво целия ЕС с решение на Европейския банков оран (ЕБО). Интерес към нея има не само в България, но и в друга страна-членка на ЕС, с която често правим сравнения – Румъния. С помощта на FinZoom.ro могат да бъдат посочени приликите и разликите между двете страни в прилагането на мярката за отсрочване на кредити.

Основни прилики в механизма по отсрочване на кредити

Предвид на това, че мерките са приети с решение на ЕБО, логично е една част от условията в Румъния и България да са идентични:

•    Възможностите за отсрочване са 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца;

•    В периода на отсрочка кредитът се счита за "редовен"  Основни разлики

Различията са основно по отношение на възможностите какво може да бъде отсрочено, какъв е механизмът и за какви кредити се прилага

•    В Румъния няма възможност за частично отсрочване на кредит, т.е. само на главницата;

•    В България механизмът на отсрочване се прилага еднакво както при ипотечни, така и при потребителски кредити. В Румъния има значение какъв е кредитът;

•    У нас мерките се прилагат само върху банкови кредити, докато в Румъния обхватът е и върху и т.нар. "бързи кредити".

ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

Краен срок за подаване на документи

23.03.2021 г.

15.03.2021 г.

Възможности за отсрочване

След последните промени в мярката, желаещите отсрочка получиха нови възможности. Отсрочката може да бъде 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца. Казано с други думи, ако клиент вече е отсрочил свой кредит с 3 месеца, той може отново да поиска отсрочка, но тя ще бъде максимум за 6 месеца. Разбира се, обратният вариант също е валиден (при отсрочка от 6 месеца, следващата не може да е бъде по-дълга от 3 месеца).

Варианти за отсрочка

Два варианта: Вариант 1: Ползване на пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница) Вариант 2: Ползване на частичен гратисен период (отсрочване само на главница)

Само един вариант: Пълен гратисен период (отсрочване на лихва + главница)

Механизъм на отсрочване на кредит

Познатите ни варианти досега са основно 3: 1. Отсрочените месечни вноски се разпределят равномерно върху оставащите вноски по кредита (среща се най-често) 2. Добавяне в края на срока на кредита (удължаване на срока на кредита) 3. Изискване след края на срока на кредита, еднократно, цялата сума

Потребителски кредити: Натрупаните лихви в периода на отсрочване се добавят към остатъка по главницата и се съставя нов погасителен план, удължен с броя месеци, с които е бил отсрочен кредита. Ипотечни кредити: Натрупаните лихви в периода на отсрочката се погасяват отделно от кредита и за срок максимум 5 г.

Как се третира кредита от Централната банка

Отсроченият кредит няма да бъде считан за кредит с влошено погасяване. Това означава, че за периода на отсрочване той ще бъде считан за "редовен", респ. няма да се предприемат корекции в ЦКР, които да индикират влошено финансово състояние на длъжника.

Изискване за редовност на кредитите

Клиентът да няма просрочени задължения в ЦКР повече от 90 дни към 01.03.2020 г. 

Мярката се прилага за кредити без просрочия и сключени преди 30.03.2020 г.

Кои институции прилагат мерките, свързани с отсрочване

Мерките засягат само и единствено заемите от банки (жилищни, ипотечни, лизинг, кредитна карта, потребителски кредит, овърдрафт). Заемите от небанкови финансови институции не са в неговия обхват.

 Мерките се прилагат както за кредити от банки, така и за кредити от небанкови институции.

Брой кредитополучатели*

Подадени искания за отсрочка – 108 211 Одобрени искания за отсрочка – 89 478

 Одобрени искания за отсрочка - 558 000

Брутна стойност на отсрочките*

Подадени искания за отсрочка – 8,8 млрд. лв. Одобрени искания за отсрочка – 8,1 млрд. лв.

 Одобрени искания за отсрочка - 42,9 млрд. леи

* Източник: БНБ. Данните са към 31.12.2020 г. (включват предприятия и домакинства)

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив