30 Ноември 2021, 10:51 Днес (6) | Вчера (14)

Банките със съвкупна печалба от 1,3 млрд. лв. в края на септември

01 Ноември 2019 09:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 октомври 2019, 17:56

През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7% (2.9 млрд. лв.) и към края на септември достигат 111.5 млрд. лв. С близък тримесечен темп нарастват балансовата сума на кредитите и авансите (с 2.8%, 2.0 млрд. лв.), портфейлите с ценни книжа (с 2.8%, 379 млн. лв.) и позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (с 3.0%, 540 млн. лв., при растеж на други депозити на виждане и парични наличности и намаление на парични салда в централни банки). При тази динамика дяловете на трите групи активи в балансовото число – съответно 65.0%, 12.7% и 16.7%, остават сходни с отчетените за юни.
Ликвидният буфер в края на септември е 28.8 млрд. лв., като спрямо юни нараства с 970 млн. лв. (3.5%), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.9 млрд. лв., или с 230 млн. лв. (2.2%) повече спрямо края на предходното тримесечие. Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 264.0% (при 260.6% към края на юни).
Сумата на брутните кредити и аванси в края на септември е 93.0 млрд. лв. – с 2.5 млрд. лв. (2.7%) по-голяма, отколкото в края на юни. През третото тримесечие в средствата при централни банки има намаление със 174 млн. лв. (1.4%), а във вземанията от кредитни институции – увеличение с 1.2 млрд. лв. (8.2%). Брутният кредитен портфейл2 на банковата система нараства за периода с 1.4 млрд. лв. (2.3%) до 64.6 млрд. лв. В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. (2.9%), за нефинансови предприятия с 580 млн. лв. (1.6%), за други финансови предприятия със 166 млн. лв. (4.7%) и за сектор държавно управление – с 26 млн. лв. (3.3%).
Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6873 млн. лв. (при 6478 млн. лв. в края на юни 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.2% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3515 млн. лв. (при 3199 млн. лв. към края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите възлиза на 3.9% (при 3.7% в края на юни).
Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2019 г. нарастват с 3.0% (2.7 млрд. лв.) до 94.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на нефинансови предприятия (с 8.3%, 2.1 млрд. лв.), на домакинства (с 1.6%, 896 млн. лв.) и на кредитни институции (със 7.2%, 383 млн. лв.). Намаление е отчетено при депозитите на секторите държавно управление (с 13.4%, 355 млн. лв.) и други финансови предприятия (с 8.0%, 299 млн. лв.)

Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2% (51 млн. лв.) повече от тази за същия период на 2018 г. Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) към края на отчетния период са съответно 1.52% и 11.82%.
Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за деветте месеца са 346 млн. лв. (при 348 млн. лв. година по-рано). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства със 188 млн. лв. (1.3%), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив