27 Юли 2021, 00:46 Днес (0) | Вчера (14)

Застрахователните компании – сред най-жизнеспособните предприятия в кризата

31 Юли 2015 12:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 юли 2015, 12:19
thinkstockphotos.com

Близо половината от активните предприятия не са наемали хора през последните 5 години

През 2013 г. в България са действали 327 503 активни предприятия, което е с почти 1.2% повече в сравнение с предходната 2012 година,  по данни на НСИ.
Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през периода 2009 - 2013 г. имат активните предприятия с 0 наети лица. През 2013 г. техният брой е 146 975 и съставлява 44.9% от всички активни предприятия.
В следващата група "1 - 4 наети” попадат 130 278 предприятия, или 39.8% от общия брой за 2013 година.
Най-нисък е делът на предприятията в групата "5 - 9 наети лица". Средно за периода той е едва 7.7%, докато в групата "10 и повече наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 8.4% от активните предприятия.
Броят на заетите лица в групата "10 и повече” съставлява 69.8% от заетите в периода 2009 - 2013 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8.4% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 44.6%, стои малък брой заети лица - едва 6.4% от общия брой на заетите лица в страната.

Почти 12.0% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са новородени през 2013 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 13.0% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2009 - 2013 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 44.7%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор "Добивна промишленост" - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2013 година.

Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

За периода от 2009 до 2013 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наели работна ръка. В групата "0 наети" през 2013 г. попадат 24 937 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 589. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 559.

Почти 82% от родените през 2012 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този относителен дял е почти 90.0%.
През 2012 г. новородените предприятия са 42 136, като от тях 34 517 са преживели успешно 2013 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Финансови и застрахователни дейности" - 91.9%, а най-нисък - в сектор "Операции с недвижими имоти" - 68.2%.
С отдалечаване от годината на раждане най-устойчиви са предприятията от групите "5 - 9 наети" и "10 и повече наети", като при тях тенденцията на намаление на броя на оцелелите предприятия е твърде слабо изразена.

Делът на предприятията, родени през 2008 г. и все още активни пет години по-късно, през 2013 г. е едва 7.2%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Строителство", където делът на единиците, успешно преживели петгодишния период, е 10.2%. На другия полюс са предприятията от сектор "Добивна промишленост" със стойност 3.8% по този показател.

Броят на заетите лица в родените през 2012 г. и оцелели през 2013 г. предприятия общо е 92 422 души. Над 66% от заетите са концентрирани само в три сектора: "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 36.6%, "Преработваща промишленост” - 16.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство” - 13.0%.
Най-висок е броят на заетите лица, работили през 2013 г. в предприятия от групата с "1 - 4 наети" - 35 586 души (39%). Останалите заети лица се разпределят, както следва: 31% в предприятията от групата "0 наети"; 21% в предприятията с "10 и повече наети" и 10% в предприятията с "5 - 9 наети".

Данните за умрелите предприятия през 2012 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2012 г. техният брой възлиза на 38 749, или почти 12.0% от броя на активните предприятия през същата година. В резултат на умирането им работните си места са загубили почти 3.5% от заетите през годината лица.
През разглежданата 2012 г. 46.5% от умрелите предприятия - 18 007 на брой, са били класифицирани в сектор "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството".
Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от сектори "Добивна промишленост” и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива".

Окончателните данни сочат, че броят на умрелите предприятия за 2011 г. възлиза на 39 183, или над 12.2% от броя на активните предприятия през същата година. В резултат на умирането им работните си места са загубили над 3.5% от заетите през годината лица.
През същата 2011 г. почти половината умрели предприятия - 17 681, са били класифицирани в сектор "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството".

Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от сектори "Добивна промишленост”, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и "Финансови и застрахователни дейности".

Информацията на НСИ педставя данните от изследване на демографските събития на предприятията в България за 2013 г. и проследява динамиката им за петгодишен период.

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

До 2008 г. данните за демографията на предприятията в ЕС се събират на европейско ниво на доброволен принцип (джентълменско споразумение). България участва в хармонизираното събиране на данни за демография на предприятията от 2006 г. (като е проследено развитието на родените през 2003 и 2004 година). През 2010 г. за първи път показателите са изчислени въз основа на новата Класификация на икономическите дейности.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив