28 Септември 2021, 01:38 Днес (0) | Вчера (15)

Консолидираната печалба на РБИ скочи с 66% на годишна база до 612 млн. евро

30 Юли 2021 14:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 30 юли 2021, 14:13

Кредитите към клиенти се увеличиха с 4% от началото на годината

Райфайзенбанк продължи положителната тенденция в приходите от първото тримесечие  през второто. Консолидираната печалба за полугодието се увеличи значително с 66% на годишна база до 612 милиона евро. Увеличението се дължи и на значително по-малкото провизии, които възлязоха на 110 милиона евро или спад от 65% за периода. Увеличението на бизнес обемите, предимно при краткосрочното кредитиране, позволи стабилизиране на нетния лихвен доход, който беше повлиян от намаления на лихвите и валутни обезценки.
Докато нетният лихвен доход показа началото на позитивна тенденция през второто тримесечие, нетните приходи от такси и комисиони вече възвърнаха нивото си отпреди пандемията, като отчетоха ръст от 11 %. Увеличението на консолидираната печалба се дължи и на значително по-малкото провизии, които възлязоха на 110 милиона евро или спад от 65% за периода.
"Много сме доволни от развитието през първата половина на годината. Значително подобрихме консолидирания си резултат в сравнение със същия период на предходната година, успешно завършихме придобиването на чешката Equa bank и постигнахме страхотни успехи в емитирането и менажирането на зелени облигации", каза Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ. Той допълва: "Държим челната позиция в Австрия и ЦИЕ в мениджирането на емисии на зелени облигации и започнахме собствена програма за зелени облигации към дъщерните банки на РБИ в ЦИЕ. През първата половина на годината Tatra banka в Словакия, Райфайзен Банк в Румъния и Райфайзенбанк в Чехия издадоха зелени облигации с общ обем от почти един милиард евро, което направи Групата РБИ най-големият емитент на зелени облигации в тези страни."
Оперативните приходи намаляват с 3% на годишна база до 2,641 млн. евро. Нетният лихвен доход намалява със 135 млн. евро до 1,571 млн. евро, в резултат на намаления на лихвите в редица държави, където оперира Групата, както и на обезценки на валути, в частност в Русия и Украйна. Въпреки валутните девалвации в Източна Европа, нетните приходи от такси и комисиони се повишиха с 93 млн. евро до 932 млн. евро, главно поради повече трансакции в клирингови, сетълмент и платежни услуги и в бизнеса с обмяна на валута през отчетения период, след ограниченията заради COVID-19 предходната година.
Общите административни разходи намаляват с 2% на годишна база, или 24 млн. евро, до 1,427 млн. евро. Валутните движения доведоха до намаление от 54 милиона евро.
Заделените провизии за отчетения период са на стойност 110 млн. евро, в сравнение с 312 млн. евро през същия период на миналата година.
Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна малко до 1.7% с намаление от 0.1 процентни пункта спрямо края на миналата година, главно поради увеличение на депозитите в централните банки, докато коефициентът на покритие на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) спадна с 1.2 процентни пункта до 60.3%.
Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 13.3%
Отчитайки резултатите от първата половина на 2021 г., капиталовите показатели (според пълните изисквания на регламента) са както следва: базов собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) – 13.3%, с приспаднат първоначално предложения дивидент за 2019 г., капитал от първи ред – 15.2%, обща капиталова адекватност – 18.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г., оперативният приход се увеличава със 123 млн. евро до 1,382 млн. евро – главно поради нетните приходи от такси и комисиони, както и нетния лихвен доход.
Общите административни разходи се увеличават с 42 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 735 млн. евро.

Консолидираната печалба се увеличава с 83% до 396 млн. евро спрямо предишното тримесечие.

"Коригирахме перспективата си поради окуражаващото развитие в търсенето на кредити и разходите за риск", каза Йохан Щробл.
Новоотпуснатите кредити се ускориха през второто тримесечие и сега очакваме ръст в рамките на средните до високи едноцифрени проценти  за 2021 г. (като изключим Equa bank).
Ако изключим нови локдауни, коефициентът на провизиране за 2021 г. се очаква да бъде около 50 базисни пункта.
Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55% - възможно най-скоро след 2022 г. в зависимост от скоростта на възстановяването.  
РБИ очаква консолидираната възвращаемост на капитала да се подобри през 2021 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.   
Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.  
На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща като дивидент между 20 и 50% от консолидираната печалба.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив