26 Юли 2021, 04:27 Днес (0) | Вчера (0)

Необслужваните вземания на лизинговите компании се свиват

15 Август 2013 12:46 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 15 август 2013, 12:38

В сравнение с първото тримесечие необслужваните вземания на лизинговите дружества намаляват с 5% или 38.1 млн. лв., до 723.6 млн. лв.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг намаляват с 10.5% или 363.2 млн. на годишна база и с 2.3% или 71.9 млн. лв. спрямо края на март, сочат официалните данни на Българската народна банка, публикуван днес.

Така в края на юни 2013 г. те са общо 3.091 млрд. лв. (3.9% от БВП) при 3.454 млрд. лв. (4.5% от БВП) в края на юни 2012 година.

Добрата новина е, че в сравнение с първото тримесечие необслужваните вземания на лизинговите дружества намаляват с 5% или 38.1 млн. лв., до 723.6 млн. лв. спрямо 809 млн. лв. в края на юни 2012 година.

Вземанията по финансов лизинг са 2.990 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2013 г. при 3.377 млрд. лв. в края на същото тримесечие на 2012 година. В края на юни 2013 г. на годишна база те намаляват с 11.4% (386.7 млн. лв.), а спрямо първото тримесечие на 2013 г. – с 2.6% (80.6 млн. лв.). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 97.8% в края на юни 2012 г. до 96.7% в края на юни 2013 година.

Сключените през второто тримесечие на 2013 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 293.7 млн. лв. при 283.5 млн. лв. през същото тримесечие на 2012 година. Спрямо юни 2012 г. обемът им нараства с 3.6% (10.2 млн. лв.), а спрямо март 2013 г. – с 43.2% (88.6 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

В края на юни 2013 г. вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 774.6 млн. лв. при 890.2 млн. лв. в края на същия месец на 2012 година. В края на второто тримесечие на 2013 г. тези вземания намаляват с 4.9% (40.3 млн. лв.) спрямо предходното тримесечие.

На годишна база относителният им дял намалява от 26.4% в края на юни 2012 г. до 25.9% в края на същия месец на 2013 година. В края на второто тримесечие на 2013 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 733.1 млн. лв. при 771.1 млн. лв. в края на същото тримесечие на 2012 година.

Те нарастват с 0.5% (3.6 млн. лв.) спрямо края на март 2013 година. Относителният им дял се повишава от 22.8% в края на юни 2012 г. до 24.5% в края на същия месец на 2013 година. Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 722.7 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2013 г. при 829.2 млн. лв. в края на юни 2012 година.

Спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. тези вземания се понижават с 2.8% (20.5 млн. лева). Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 24.6% в края на юни 2012 г. до 24.2% в края на същия месец на 2013 година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по сектори

В края на юни 2013 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 2.739 млрд. лв. при 3.098 млрд. лв. в края на юни на предходната година. Те намаляват с 2.8% (78.4 млн. лв.) спрямо март 2013 година.

Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни 2012 г. е 91.8% при 91.7% в края на юни 2013 година. В края на второто тримесечие на 2013 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 231.8 млн. лв. при 255.4 млн. лв. в края на същото тримесечие на 2012 година. Размерът им намалява с 0.9% (2.1 млн. лв.) спрямо март 2013 година.

Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 7.6% в края на юни 2012 г. до 7.8% в края на юни 2013 година.

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на юни 2013 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 1.469 млрд. лв. при 1.617 млрд. лв. през юни 2012 г., като се понижават с 0.4% (5.4 млн. лв.) спрямо март 2013 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг нараства от 47.9% в края на юни 2012 г. до 49.1% в края на юни 2013 година.

В края на юни 2013 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 774.1 млн. лв. при 917.9 млн. лв. в края на същия месец на 2012 г. и намалява с 4.8% (39.4 млн. лв.) в сравнение с март 2013 година. Към края на юни 2013 г. необслужваните вземания са 723.6 млн. лв. спрямо 809 млн. лв. в края на юни 2012 година. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. тези вземания намаляват с 5% (38.1 млн. лева).

Източници на финансиране

В края на юни 2013 г. пасивите на лизинговите дружества са 4.332 млрд. лв. при 4.604 млрд. лв. през юни 2012 година. В края на второто тримесечие на 2013 г. те намаляват с 0.8% (33.9 млн. лв.) спрямо март 2013 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 80.7% в края на юни 2012 г. до 77.4% в края на същия месец на 2013 година. Техният размер е 3.354 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2013 г. при 3.713 млрд. лв. в края на същото тримесечие на 2012 година.

В края на юни 2013 г. получените кредити намаляват с 1.8% (62.6 млн. лв.) спрямо март 2013 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 75% от общия размер на получените кредити в края на юни 2013 г. при 75.7% в края на същия месец на 2012 г. и 74.6% в края на март 2013 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти, които са 2.746 млрд. лв. в края на юни 2013 г. при 3.226 млрд. лв. в края на юни 2012 година. Спрямо края на март 2013 г. те намаляват с 2.7% (75.1 млн. лева). Техният относителен дял в общия размер на получените кредити намалява от 86.9% през юни 2012 г. до 81.9% в края на юни 2013 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества е 17 млн. лв. в края на юни 2013 г. при 12 млн. лв. в края на същия месец на предходната година. Спрямо март 2013 г. той намалява с 4% (0.7 млн. лева).

 

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив