02 Август 2021, 18:18 Днес (14) | Вчера (0)

Министерството на финансите излезе с обзор на българската икономика през януари

06 Март 2015 15:20 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 6 март 2015, 14:07

Подобрен бизнес климат и по-ниска безработица са част от акцентите

Министерството на финансите публикува месечен обзор на българската икономика за месец януари 2015 г. Обзорът представя конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели. Анализът е изготвен от дирекция "Икономическа и финансова политика" в министерството.

Оброзът акцентира на икономическия растеж, краткосрочната бизнес статистика, бизнес климата, безработицата, бюджета.

Според експресните оценки на НСИ, икономическият растеж в страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. достигна 1.2% спрямо съответния период на предходната година. Растежът бе движен от вътрешното търсене, като крайното потребление се по-виши с 1.2%, а брутообразуването на основен капитал – с 3.1%. Силното вътрешно търсене доведе до нарастване на вноса с 6.9%, докато износът се уве-личи с 4.5%.

Краткосрочната бизнес статистика отчете положително развитие в края на 2014 г., като оборотът на промишлените предприятия и продажбите на дребно ускориха нарастването си, а растежите на продукцията в индустрията и строителството се завърнаха на положителна територия.

Бизнес климатът през януари също се подобри вследствие на по-благоприятните оценки както за настоящото състояние, така и за бъдещата конюнктура. Последното наблюдение на потребителите пък отчете значително подобрение на показателя за доверието на потребителите в сравнение с предходното допитване.

Регистрираната безработица изненадващо се понижи до 10.7% през декември. Средната работна заплата общо за икономиката бе 847 лв. през последното тримесечие на 2014 г., като нарасна номинално с 2.3% на годишна база, а реалният й растеж достигна 4.1%.

Дефлацията по месеци на годишна база се ускори до 2.3% през януари почти изцяло под влияние на нарастващия отрицателен принос на автомобилните горива, чиито цени отчетоха понижение от 24.2% спрямо година по-рано.

Балансът по текущата сметка достигна 371.1 млн. евро за периода януари-ноември (0.9% от БВП). Излишъкът се понижи спрямо предходния месец, след като формираните през месеца дефицити по търговския баланс и доходната статия не бяха компенсирани от излишъците по услуги и текущи трансфери. Излишъкът по финансовата сметка натрупан от началото на 2014 г. достигна 1 359.7 млн. евро (3.3% от БВП) с регистрирани входящи нетни потоци по всички подкомпоненти. ПЧИ в страната почти се удвоиха през месеца до 416.6 млн. евро.

Брутният външен дълг (БВД) възлезе на 38.8 млрд. евро (93.2% от БВП) към края на ноември, нараствайки с 4.5% на годишна база. Основната причина за увеличаването му бе дългът на правителствения сектор, който достигна 5.05 млрд. евро (12.1% от БВП) в резултат от издадените в средата на 2014 г. глобал-ни облигации.

Дефицитът по КФП в края на 2014 г. възлезе на 3 048.2 млн. лв. (3.7% от БВП) на касова основа, което бе в съответствие със заложеното в Закона за из-менение и допълнение на ЗДБРБ за 2014 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив