03 Август 2021, 11:36 Днес (5) | Вчера (14)

Българинът е ходил повече на театър и кино през 2014 година

21 Май 2015 13:13 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 21 май 2015, 12:20
Под лиценза на creativecommons

Посещавали сме и повече библиотеки и музеи

Българинът е ходил повече на театър и кино, посещавал е повече библиотеки и музеи през 2014 година. Това съобщи Националната статистика, която оповести данни за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.

Към 31.12.2014 г. в страната действат 204 музея, регистрирани според Закона за културното наследство. По тематичен обхват те се разделят на 86 общи и 118 специализирани музея (включително художествени галерии).
Движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 600 хил. фондови единици, като техният брой се увеличава с 1.9% в сравнение с 2013 година. От тях цифровизирани са 290 хил. фондови единици, което е с 15 хил. повече в сравнение с предходната година.
Посещенията в музеите през 2014 г. са 4 781 хил. и в сравнение с 2013 г. се увеличават с 3%. Приблизително една шеста от тях (764 хил.) са осъществени в дните със свободен вход Отчетено е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 10 хил., или с 1.3% повече в сравнение с предходната година.
Общите приходи на музеите през 2014 г. са 44 105 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 3.0%. От тях делът на бюджетната субсидия представлява 33 079 хил. лв. (75.0%), приходите от посещенията са 6 643 хил. лв. (15.1%) и от европейски програми и проекти са 547 хил. лв. (1.2%).
Общият персонал на музеите през 2014 г. е 3 106, като се увеличава с 8.6% в сравнение с 2013 година.
През 2014 г. в музеите се използват 1 212 компютъра за административни цели, 600 - за съхранение на база данни, и 134 - за предоставяне на данни на посетителите.

През 2014 г. в действащите 72 театъра в страната са организирани 14 694 представления, посетени от 2 302 хил. зрители. В сравнение с 2013 г. представленията се увеличават с 1.6%, а посещенията - с 5.7%. Увеличава се и средният брой посетители на едно представление от 150 души през 2013 г. на 157 души през 2014 година. Приходите на театрите през 2014 г. са 68 601 хил. лв., като 15 856 хил. лв. (23.1%) от тях са приходи от билети и от участия в турнета в страната и в чужбина. През 2014 г. в страната развиват дейност 59 музикални колектива - 6 филхармонии, 30 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 23 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 10.0%, а посещенията - с 9.5% в сравнение с 2013 година. Дружества, сдружения и музикални компании са организирали 27 рецитала (художествено слово), посетени от 2 280 зрители. Осъществени са 837 концерта, посетени от 511 хил. лица. Най-често са организирани естрадни концерти (поп, рок, фолк и др.) - 255, посетени от 270.7 хил. лица, или 53.0% от всички посетители.

През 2014 г. библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици са 48, или с 2 повече от предходната година. Библиотечният фонд се състои от 33 595 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 250 хил., което е с 16.3% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките също се увеличават (с 21.6%) и достигат 4 009 хиляди. Заетият библиотечен фонд на средно на един читател, обаче намалява на 27 броя при 29 през 2013 година.
С най-висок дял от общия библиотечния фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 56.0% (18 812 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти и микроформи) - 29.3% и продължаващите издания - 14.7%.
библиотечни документа, което е с 45 хил. повече в сравнение с предходната година. В 27-те регионални библиотеки в областните центрове библиотечният фонд е 11 943 хил., а заетият библиотечен фонд в тях се увеличава със 156 хил. (4.0%) в сравнение с предходната година

През 2014 г. са произведени общо 114 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, от които 16 за киномрежата, 96 за телевизията и 2 за други цели.
В сравнение с предходната година се наблюдава спад с 42.9% в общия брой на произведените пълнометражни филми, като през 2014 г. те са 16, от които 13 са за киномрежата, а 2 - за телевизията (сериали с общо 18 епизода).
Броят на произведените късометражни и среднометражни филми е 98, от които игралните филми са 7, документалните и образователните - 83, и анимационните - 8. В сравнение с 2013 година увлечението е с 14.7%.

В края на 2014 г. броят на кината в страната е 49, а на киноекраните – 196, като спрямо предходната година е регистрирано увеличение съответно с 9 и 39. Мултиплексите1 са 11 и в тях са осъществени 70.1% от прожекциите и 74.0% от посещенията.
През 2014 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 13.6%, а посещенията - със 7.1%. Прожектирани са 5 414 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 586 български, 1 283 европейски, 3 140 от САЩ и 405 от други страни.
Най-голям е броят на кината в Югозападния район - 19 кина със 148 хил. прожекции, посетени от 2.8 млн. зрители. В столицата функционират 15 кина с 92 екрана, в които са прожектирани 2 346 филма.

През 2014 г. радиооператорите (85 радиа и радиомрежи) са излъчили 673.0 хил. часа радиопредавания, което е с 3.5% (22.5 хил. часа) повече в сравнение с 2013 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 43.6%, следвани от информационно-тематичните и новините (бюлетините, коментарите, спортните новини и прогнозите за времето) с по 11.9%. Делът на програмите за изкуство и култура е 2.0%, а на образователните програми - 1.3%. Излъчените реклами заемат 5.7% (38.4 хил. часа) от всички предавания.

През 2014 г. в страната функционират 112 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 9 повече от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 773.3 хил. часа, или със 7.9% повече в сравнение с 2013 година. От специализираните предавания най-голям относителен дял заемат художествените предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 29.5% (228.2 хил. часа), следвани от музикалните – 15.5% (119.9 хил. часа) и информационните предавания - 7.2% (55.9 хил. часа). Делът на образователните предавания е едва 1.0% (7.6 хил. часа), а на излъчените реклами - 5.9% (45.6 хил. часа).

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив