28 Септември 2021, 01:18 Днес (0) | Вчера (15)

Активните предприятия у нас намаляват през 2019 г. до 349 663

30 Юли 2021 13:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 30 юли 2021, 12:37

От общия брой предприятия 11.4% са новородени, като с най-висок относителен дял са в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“

През 2019 г. активните предприятия в България са 349  663, което е с 0.8% по-малко в сравнение с предходната 2018 година, съобщиха от Националната статистика. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2015 - 2019 г.) имат предприятията с нула наети лица. През 2019 г. този дял е 50.9%,  или 178 039 от всички активни предприятия, следва групата "1 - 4 наети" с 34.5%, или 120 490 предприятия, а най-нисък е делът на предприятията в групата "5 - 9 наети лица" - 6.9%. Броят на заетите лица в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69.6% от заетите в периода 2015 - 2019 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 7.0% от общия брой на заетите лица в страната.
От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.4% са новородени през 2019 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.8% от активните през периода предприятия. Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през периода 2015 - 2019 г., като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 41.0%, а с най-нисък - новородените предприятия в сектор "Добивна промишленост" - едва 0.1%. Тази структура се запазва и през 2019 година. През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата "0 наети" през 2019 г. попадат 29 877 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 8 677, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 409.

От всички предприятия, родени през 2018 г., 77.8% оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети лица този относителен дял е най-висок - 86.4%. През 2018 г. новородените предприятия са 39 975, като от тях 31 095 са преживели успешно 2019 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 85.0%, а най-нисък - в сектор "Добивна промишленост" - 62.5%.
От 2014 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях. Делът на предприятията, родени през 2014 г. и все още активни пет години по-късно, е 4.9%, докато делът на родените през 2018 г. и активни през 2019 г. е 8.9% от общия брой на активните предприятия през 2019 година, родени през 2014 г. и все още активни пет години по-късно, е 4.9%, докато делът на родените през 2018 г. и активни през 2019 г. е 8.9% от общия брой на активните предприятия през 2019 година.  
Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Транспорт, складиране и пощи", в който делът на оцелелите през петгодишния период е 6.4%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2.4%.
Общият брой на заетите лица в родените през 2018 г. и оцелели през 2019 г. предприятия е 73 716 души, като 55.5% от тях са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора: "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 30.0%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - 13.8%, и "Преработваща промишленост" - 11.6%. По групи наети лица разпределението на заетостта при родените през 2018 г. и оцелели през 2019 г. предприятия е: 0 наети - 33.3%; 1 - 4 наети - 38.7%; 5 - 9 наети - 8.8%; 10 и повече наети - 19.2%.
Данните за умрелите предприятия през 2018 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2018 г. са умрели 43 003 предприятия, или 12.2% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.81% от заетите през годината са загубили работните си места. През 2018 г. 40.2% от умрелите предприятия са от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Най-жизнеспособни са предприятията от сектори "Добивна промишленост" и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", като при тях умрелите предприятия са под 0.5%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив