26 Октомври 2021, 12:13 Днес (6) | Вчера (11)

АИКБ с възражения по проектозакона за отнемане на незаконно придобито имущество

19 Февруари 2016 11:49 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 19 февруари 2016, 11:59

Според бизнеса, тихомълком се приемат текстове, под ударите на които може да попадне всеки български гражданин

Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) се обяви против промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, внесени на 29.05.2015 г. от Данаил Кирилов и група народни представители и приет на първо разглеждане преди броени дни.

Оставаме с впечатлението, че тихомълком, без да се провежда необходимото широко обществено обсъждане, се приемат на първо четене текстове, които превръщат Закона и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) в репресивен инструмент, под ударите на който може да попадне всеки невинен български гражданин, посочват от акоциацията. Според тях с промените се въвеждат "три абсолютно неприемливи постановки".

Една от тях е обратната тежест на доказване за всички ответници, включително и за лицата, спрямо които не се търси и установява престъпна дейност, което включва и добросъвестните приобретатели на имущество, придобито незаконно от праводателя им, без те да знаят или да са длъжни да знаят това. Такова законодателно решение може да има за последица необходимостта добросъвестно придобилото лице, да доказва, че точно неговият имот е придобит от потенциалния престъпник със законни доходи, а не с доходи от престъпление. Такава ситуация създава непреодолими доказателствени затруднения и рискове за добросъвестните трети лица.

Втората постановка въвежда презумпция за незаконност на всяко имущество, което е обект на проверка и за придобиването, на което не са установени законни (неправилно в проекта наречени законови) доходи, вместо изводът за незаконност да се свързва единствено с прякото й и пълно доказване.

Според третата постановка се създава право на КОНПИ да събира информация за проверяваното лице от всички държавни и обществени източници, разполагащи с такава. Същевременно комисията получава правото да разпространява събраната информация – изцяло или на съответни части до всички държавни и обществени организации (такива, които може да налагат административни наказания или да инициират наказателно преследване). Така събраните в това производство доказателства, могат да се използват едновременно за внасяне на обвинителен акт, за съставяне на акт за административно нарушение, да се използват в производство по издаване на наказателно постановление или по данъчно ревизионен акт по ДОПК. Същото се отнася до административни наказания по Закона за мерките срещу изпиране на пари и т.н.

От АИКБ намират, че промените поставят под съмнение спазването на базови права и свободи на гражданите, гарантирани от Конституцията. Въведената презумпция за незаконно придобиване в новата ал. 2 на чл. 57, създава необосновано предимство на Комисията, респ. на държавата, в административния процес по установяване. Нарушава се балансът на правата на страните, нарушава се принципът на равнопоставеност, и се злепоставя интересът на проверяваните като се освобождава държавата от ангажимента да установява и изследва факти, от които черпи права. Органът, който е компетентен да проверява и отнема, разполага с несравнимо по-голям кадрови и властови ресурс и интересът да установи незаконността е негов, посочват от АИКБ.

Предвижда се задължение данните от писмената декларация на проверяваното лице да бъдат подкрепяни от писмени доказателства (документи), без да се отчете фактът, на значителната продължителност на проверявания период, което прави малко вероятно съхраняването на такива документи. Продължителността на предвидения в
закона период на проверка не кореспондира с нормативно установените срокове за съхранение на относимите документи от компетентните държавни органи и трети лица. Така се злепоставя интересът на проверявания и обективно бива лишен от  възможност за доказване на законен произход на имуществото си Справедливо би
било да се изискват документи за толкова години назад, колкото е срокът на пазене за съответния вид доказателства от компетентния орган, се казва още в протестното писмо на АИКБ.

Достъпът до всякаква информация е разширен прекомерно, с което изначално се накърнява по недопустим начин правото на личен живот, което Конституцията прокламира.

Абсурдно е, при неподлежащо на съдебен контрол административно производство, да се извършват действия по претърсване и изземване, снемане на обяснения и сведения. Предлаганите промени създават възможност за неоправдано засилваща се репресия, фактическите действия по претърсването и изземването се предоставят на
некомпетентни лица, стоящи извън специализираните органи на прокуратурата и полицията, а това е предпоставка за нарушаване на правата на проверяваните граждани, се казва още в документа.

Предвиждат се облекчения за държавата като правен субект, като се придава доказателствена стойност на документи, събрани в друго производство. Накърнява се принципът на непосредственост и правото на юридическите субекти лично да участват в административните производства, провеждани срещу тях, вкл. в процеса
по събиране на доказателства.

Разширяването на наказателната репресия по отношение на по-широк кръг лица при подозрение, че са извършили административно нарушение от естество да създава облага от 50 хиляди лева, е напълно неприемливо. Законът в предложения вид не предвижда административното нарушение действително да е създало облага, достатъчно е съществуването на възможност да създаде такава, за да се породи нормативно основание цялото имущество, а не само тази облага, да подлежат на отнемане, ако отсъства законоустановен доход.

Твърде нисък праг на стойността (10 000 лева) на имуществото, подлежащо на отнемане при наличие на установените в закона предпоставки, което поставя под съмнение икономическата и санкционна ефективност на предвидените мерки.

Не на последно място ни възмущава фактът, че статутът на КОНПИ се урежда в Правилник, приет от самата нея и неподлежащ на утвърждаване и съответно на пряк съдебен контрол. По този начин Комисията ще има възможност да променя структурата си по своя преценка, когато и както намери за добре, без да съблюдава обективни критерии като ефективност на дейността, например. Предложението за увеличаване (удвояване) на мандатите на членовете на КОНПИ не съответства на възприетата от закона и демократичното общество обща идея за мандатност. Така на практика се произвеждат "професионални екзекутори" с 10-годишни чиновнически ангажименти, коментират още от АИКБ.
Оттам припомнят, че още през юли м.г. са представили в Комисията по икономическа политика и туризъм в 43-тото Народно събрание подробно юридическо становище по всички спорни текстове, което поддържат изцяло.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив