27 Септември 2021, 06:57 Днес (0) | Вчера (0)

И Гърция въвежда задължително допълнително пенсионно осигуряване

02 Октомври 2013 09:20 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 2 октомври 2013, 09:23
GRReporter

Предвиден е и трети осигурителен стълб - доброволен

Гръцката Асоциация на застрахователните компании е готова да представи пред правителството своето предложение за гарантиране на бъдещите пенсии – предложение, което излиза извън рамките на свръхзадлъжнелите пенсионни фондове и няма да е в тежест на държавния бюджет, коментира електронното издание grreporter.

Управителният съвет на Асоциацията обсъжда окончателния текст на предложението, което ще отправи пазарът към ресорните министерства. В предложението се предвиждат три стълба на социалното осигуряване – първият ще включва основните пенсии и ще бъде задължителен, вторият ще включва пенсионните фондове и също ще бъде задължителен, и третият ще включва индивидуалните осигуровки и ще бъде доброволен.

В предложението се посочва, че новият режим, основан на европейските стандарти за организация на пенсионните програми, ще гарантира напълно прозрачни процедури при управлението на капиталите, ще се поддържа от независими специализирани компании и ще изисква предоставянето на стимули за работещите.

Ако предложението на съответната комисия в Асоциацията бъде прието от управителния й съвет, то ще бъде изпратено до ресорните министерства, за да започне официално диалог за преструктуриране на пенсионната система на страната, за който Банката на Гърция съобщи в последния си доклад, че е планирано да започне през есента.

По-конкретно, позицията на Асоциацията на застрахователните компании в Гърция се отнася до следното:

- Основните осигурителни фондове ще отпускат гарантираните национални пенсии, които ще са ограничени в рамките на сумата от 360 евро. На практика фондовете ще функционират като първи стълб на социалното осигуряване, в който участието на работещите ще бъде задължително.
 - В удръжките ще участват, както и днес, солидарно работодатели и работещи.
  - Работещите ще оформят размера на бъдещата си месечна пенсия като върху минималната гарантирана национална пенсия прибавят и сумата, съответстваща на участието им във втория стълб на социалното осигуряване.
-  Вторият стълб също ще има задължителен характер за работещите лица, а при удръжките ще участват и работодателите.
 -  За нуждите на втория стълб частни компании ще организират пенсионни фондове, в които работещите лица заедно с работодателите ще внасят една минимална сума, която ще бъде определена по законов път (вероятно като процент върху месечните доходи на работещия).
 -   Ако желаят да увеличат размера на бъдещата си пенсия, работещите ще могат да увеличават вноската си.
 -   Всеки работещ ще избира свободно пенсионния фонд от втория стълб, от който ще получава пенсията си и в който ще внася вноските си.
 -   Всеки работещ ще може да се мести свободно от фонд във фонд, като получи сумата, натрупана междувременно. Разбира се, в тези случаи ще се променя само фондът, управляващ парите, без те да минават през ръцете на работещия.
  -  Смяната на работодателя няма да означава за работещия и смяна на пенсионния фонд. Новият работодател ще поема задължението да внася съответните удръжки във фонда, избран вече от работещия.
 -   При желание всеки работещ ще има правото по всяко време да увеличава размера на вноската си, извън задължителната, във фонда от втория стълб на социалното осигуряване.
-    В зависимост от годините стаж на работещия ще се оформят удръжките и степента, в която пенсионните фондове ще участват във формирането на пенсията му. Ако, например, днес някой наближава края на трудовата си кариера, вероятно няма да има право да участва в новата система. Ако е изминал вече част от кариерата си, участието му ще бъде ограничено, а всеки нов работещ ще внася пълния размер на начислените му удръжки. Начинът, по който работещите ще участват в пенсионните фондове, ще бъде определен с въвеждането на съответния алгоритъм.
-    Ако някой работещ бъде уволнен, ще може или да прекъсне плащането на вноските си, или да го продължи като самоосигуряващо се лица (и в двата стълба на социалното осигуряване).
  -  Пенсионните фондове ще бъдат управлявани от независими частни компании. Право на участие в управлението на капиталите ще имат освен застрахователните компании и банките, и други фирми, специализирани в този бранш.

-    По-специално, що се отнася до застрахователните компании, за да участват в управлението на пенсионните фондове те ще трябва да създадат дъщерни дружества, чиято единствена дейност ще бъде организацията и функционирането на фондове от втория стълб на социалното осигуряване, и управлението на капиталите, които ще бъдат събрани от вноските на работещите лица. По този начин всеки фонд ще има известна самостоятелност спрямо застрахователната компания, така че дейността й и финансовото й състояние да не влияят пряко на капиталовата адекватност на фонда.
 -   Фондовете ще функционират в режим на свободна конкуренция. Работещите лица ще ги избират главно въз основа на постигнатата възвръщаемост, както и на други фактори, като например начина на организация и функциониране, предоставяните услуги, брандът на фонда и доколко той е силен и благонадежден на пазара.
-    С цел да развие втория стълб на социалното осигуряване, правителството ще трябва да предостави стимули, главно данъчни, за да може работещите лица да не се ограничават с плащането само на задължителната месечна вноска, но да инвестират в една по-щедра пенсия.
-    Пенсията на всеки работещ ще може да се увеличава и от индивидуалните застрахователни премии, които както е известно, вече се предлагат на пазара. На практика става въпрос за третия стълб на социалното осигуряване, където вече осигуреното лице ще преговаря със застрахователна компания, за да сключи индивидуален договор.
-    Осигуряването чрез третия стълб няма да има задължителен характер.

Плащането на пенсията

След като завърши трудовата си кариера, работещият ще получава като пенсия минималната гарантирана сума, предвидена от закона за основните осигурителни фондове, плюс съответната сума от втория стълб на социалното осигуряване, или пенсионните фондове, където е избрал да внася удръжките от заплатата си. Ако има и застрахователна премия, към месечната му пенсия ще бъде добавяна и пенсията от застрахователната му компания.

„Това е огромен шанс”

„Проблемът с жизнеспособността и недостига на средства в държавните пенсионни системи е предмет на публичен диалог не само в Гърция, но и в почти всички европейски страни, а последствията от решенията, които ще бъдат взети днес, ще ни влияят през следващите десетилетия“, подчерта председателят на Асоциацията на застрахователните компании Александрос Саригеоргиу при откриването на срещата на застрахователите и презастрахователите на остров Идра.
„Тъй като социалната държава е рухнала – в това общество, в което пазарът дълги години беше в сянката на държавното „полубезплатно” предоставяне на пенсионни и здравни услуги на всички, без да разполага с необходимите резерви или капитали – гръцкият застрахователен пазар е изправен пред един невероятен шанс да се прояви достойно и да запълни този вакуум. Това е начинът, по който делът на застрахователния пазар в БВП на страната, днес в размер на 2,3%, ще достигне 8%, т.е. средната стойност за Европа“ отбеляза Саригеоргиу.

„Като пазар трябва да се отнасяме към клиента с прозрачност, ясни преговори, продукти, приспособени към икономическата реалност, добре обучени, подбрани и благонадеждни застрахователи, и да обучаваме и нашите клиенти, защото макар че днес застраховането изглежда като луксозен продукт, отсъствието му може да се окаже катастрофално за обществото”, подчерта председателят на Асоциацията на застрахователните компании.

Нова институционална рамка и разумни действия

Необходима предпоставка за организацията на пенсионните фондове ще бъде приемането на нова законодателна рамка, в която ще се предвиди начинът на учредяване на специализираните компании, при какъв режим ще функционират те, при какви условия ще управляват своите резерви, както и процедурите на контрол от страна на компетентните власти, така че да се гарантира разумната им дейност, и да се предотвратяват удари, които биха могли да доведат до рухването на цели системи.

Механизъм за гарантиране на частните пенсии

Един от въпросите, с които ще трябва да се справи правителството, е въвеждането на механизъм за гарантиране на частните пенсии. Нека припомним, че днес при застрахователните компании съществува Гаранционният фонд „Живот“, който вече се наложи да участва в преодоляването на последиците от прекратяването на дейността на две застрахователни компании – на групата „Аспис“ и на VDV Leben International AEAZ.

Всичко е готово

Що се отнася до графика за преструктуриране на пенсионната система, според източници, ако правителството реши да предприеме бързи действия, пазарът е готов да реагира незабавно на новите условия, като поеме ролята, която са поели застрахователните компании в други големи европейски страни.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив