29 Януари 2022, 02:39 Днес (0) | Вчера (14)

319 744 нефинансови предприятия са произвели продукция за 129 258 млн. лв.

31 Август 2015 13:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 август 2015, 11:34

1 892 526 заети лица работят в нефинансовите предприятия у нас

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 319 744 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 129 258 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 38 670 млн. лв. и работят 1 892 526 заети лица.

Промишленост
По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили 33 236 промишлени предприятия, които съставляват 10.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.През 2014 г. произведената продукция от промишлените предприятия по текущи цени е за 63 397 млн. лв., или 49.1% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Спрямо 2013 г. нараства относителният дял на сектор "Преработваща промишленост" с 2.7 пункта и достига 82.5% от произведената продукция в промишлеността за сметка на намалениeто в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" с 2.6 пункта (до 11.5%) и в сектор "Добивна промишленост" с 0.1 пункта. Делът на сектор "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” остава непроменен - 2.1%.Заетите лица в промишлените предприятия през 2014 г. са 627 448, или 33.2% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Строителство
Годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили 18 902 строителни предприятия, или 5.9% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.През 2014 г. в строителния сектор е произведена продукция за 14 890 млн. лв. по текущи цени, или 11.5% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия, като относителният й дял нараства с 1.3 пункта спрямо 2013 година.През 2014 г. строителните предприятия са реализирали добавена стойност по факторни разходи за 2 671 млн. лв. по текущи цени, или 6.9% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. В сравнение с предходната година се наблюдава изменение в структурата на добавената стойност по основни строителни дейности. Относителният дял на добавената стойност в строителството на съоръжения нараства с 4.3 пункта и достига 38.6%, докато делът на строителството на сгради и на специализираните строителни дейности намалява съответно с 0.3 и 4.0 пункта.Броят на заетите лица в строителния сектор през 2014 г. е 147 574 и формира 7.8% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. В структурата по дейности нараства делът на заетите лица в строителството на съоръжения - с 1.2 пункта спрямо 2013 г., за сметка на намалението в строителството на сгради.

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Годишен отчет за дейността си през 2014 г. в НСИ по предварителни данни са представили 137 935 търговски предприятия, или 43.1% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия.През 2014 г. в търговския сектор е произведена продукция за 18 126 млн. лв. по текущи цени, която формира 14.0% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.В търговския сектор през 2014 г. е реализирана добавената стойност по факторни разходи за 8 354 млн. лв. по текущи цени, или 21.6% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. В сравнение с предходната година в структурата на добавената стойност нараства делът на търговията на едро с 0.6 пункта, като достига 60.8%, и на търговията с автомобили и мотоциклети - с 0.1 пункта. Относителният дял на търговията на дребно намалява с 0.7 пункта до 30.4%.По предварителни данни в търговския сектор през 2014 г. работят 498 190 заети лица, които съставляват 26.3% от общия брой заети в нефинансовите предприятия.

Услуги
Годишен отчет за дейността си през 2014 г. по предварителни данни са представили 129 671 предприятия от сектора на услугите, или 40.6% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.В сектора на услугите през 2014 г. е произведена продукция за 32 845 млн. лв. по текущи цени, която формира 25.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.По предварителни данни през 2014 г. в сектора на услугите е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 12 885 млн. лв. по текущи цени, или 33.3% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. Спрямо 2013 г. структурата на добавената стойност по сектори се променя, като относителният дял на сектор "Професионални дейности и научни изследвания” нараства с 1.0 пункт и достига 18.1%, а делът на сектор "Хотелиерство и ресторантьорство” намалява с 1.2 пункта до 9.3%. Делът на всички останали дейности се променя незначително или запазва нивото си от предходната година.През 2014 г. по предварителни данни в сектора на услугите броят на заетите лица достига 619 314, като формира 32.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив