26 Юли 2021, 20:22 Днес (14) | Вчера (0)

Generali постигна рекорден оперативен резултат и потвърди силна капиталова позиция

17 Март 2021 16:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 17 март 2021, 15:44
Generali

Оперативният резултат достигна € 5,2 млрд., а нетната печалба - € 1,744 млн.

На среща, председателствана от Габриеле Галатери ди Дженола, Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри консолидираните финансови отчети и проекта на финансовия отчет на компанията-майка за 2020 г. Оперативният резултат на групата за втора поредна година е най-доброто ѝ представяне досега, достигайки € 5,208 милиона (€ 5,192 милиона през 2019). Въздействието на Covid-19 върху оперативния резултат се оценява на € -123 милиона. Ръстът на оперативния резултат от сегментите общо застраховане и управление на активи, също благодарение на приноса на скорошни придобивания, както и на холдинга и други дейности, компенсираха по-ниския принос на сегмента животозастраховане, което се дължи главно на продължаващото ускоряване на предоставянето на гаранции на притежателите на полици в Швейцария. Сегментите животозастраховане и общо застраховане потвърдиха отлична техническа рентабилност, демонстрирана от маржа на новия бизнес от 3,94% (+0,06 п.п.) и подобреният комбиниран коефициент до 89,1% (-3,5 п.п.), отчитат от групата. Значителното увеличение на оперативния резултат в сегмента на управление на активи е подкрепено от развитието на мултифункционална платформа и по-високите такси за постигната положителна доходност, генерирани от силното представяне на инвестициите.

Неоперативният резултат на групата възлиза на € -1,848 милиона (€ -1,581 милиона през 2019). Той е повлиян от обезценки на финансови активи, налични за продажба, произтичащи от отрицателното представяне на финансовите пазари, особено през първата половина на годината, както и от обезценка на репутация от € 93 милиона, свързана с бизнеса по животозастраховане в Швейцария. Друг фактор, от който е повлиян, са еднократни разходи, като разходите за извънредния международен фонд за Covid-19 в размер на € 100 милиона, € 94 милиона за транзакцията за обратно изкупуване на емитирани дългови инструменти и, във Франция, извънредният задължителен принос към здравната система, поискан от застрахователния сектор, в размер на € 64 милиона. По-ниските разходи за лихви по финансовите пасиви са с положителен принос, благодарение на стратегията за оптимизиране на дълга, която продължи и през 2020 г.

Нетната печалба възлиза на € 1,744 милиона (€ 2,670 милиона през ФГ 2019 г.), повлияна от € 332 милиона, произтичащи от гореспоменатата сделка за изкупуване на емитирани дългови инструменти, от вноската за извънредния международен фонд за Covid-19 и от продажби на бизнеси, както и от € 287 милиона обезценки на инвестициите, предимно през първата половина на годината. Коригираната нетна печалба възлиза на € 1,926 милиона (-12,1%). Като се изключат също разходите по фонд Covid-19 и транзакцията за обратно изкупуване на емитирани дългови инструменти, коригираната нетна печалба възлиза на € 2,076 милиона (-12,7%), сравнение с миналата година (+0,5%), благодарение на приноса на сегмента животозастраховане. Премиите в сегмента общо застраховане остават стабилни. В съответствие с целите на стратегията "Generali 2021" социалните и екологичните продукти възлизат на € 16,9 милиарда от общите премии (+11,2%). Нетните приходи от животозастраховане затвърдиха отличните си нива, равнявайки се на € 12,1 милиарда (-10,5%) и концентрирани в продукти, свързани с инвестиционни дялове и със защита срещу злополука, с дял от 93% от общия портфейл на групата. Техническите резерви по животозастраховане са се увеличили до € 385 милиарда (+4,2%). Групата разполага с общи активи под управление, равняващи се на € 664 милиарда (+5.4%). Собственият капитал на акционерите в групата възлиза на € 30,029 милиона (+5.9%). Промяната се дължи главно на резултата за периода, полагащ се на групата, разпределението на дивиденти и промяната в други печалби или загуби, признати в собствения капитал на акционерите (промяна в преоценъчния резерв на инвестициите, налични за продажба). Възвръщаемостта на инвестициите възлиза на 7.7% (-4,7 п.п.).

Изпълнителният директор на Група Generali – Филип Доне, коментира: "Днес представяме отлични резултати, постигнати в безпрецедентен контекст, поради кризата, породена от пандемията. Това потвърждава по-добрата устойчивост на Generali в сравнение с нашите конкуренти в сектора както от гледна точка на технически резултат, така и на капиталова позиция. За втора поредна година постигнахме най-добрия изобщо оперативен резултат за Групата и благодарение на продължаващия ръст в размера на дивидента на акция, продължаваме да създаваме стойност за всички наши акционери. Навлязохме в последната година от нашия стратегически план и имаме възможност да постигнем всички заложени цели на стратегия "Generali 2021". Дефинирахме и внедрихме нова организационна структура, за да осигурим не само успеха на този план, но и да се подготвим за следващия стратегически цикъл. Групата ускори своята бизнес трансформация, за да гарантира, че имаме модел на дистрибуция, който все повече съчетава, както физическо, така и дигитално присъствие и благодарение на иновативния дух на нашите служители и агенти, гарантира, че сега сме по-близо от всякога до нашите клиенти. И накрая, съм много горд, че в критичния момент на кризата, Generali предприе незабавни действия с нашия Извънреден международен фонд и други инициативи с голямо въздействие, в подкрепа на общностите и държавите, в които работим.”

Групата потвърди отлична капиталова позиция, със стабилен коефициент на платежоспособност от 224%. Силното възстановяване в сравнение с деветмесечието на 2020 г. се дължи главно на положителното въздействие, произтичащо от разширяването на вътрешния модел за оперативни рискове, възхода на финансовите пазари и много положителния принос на нормализираното създаване на капитал. Последното се отнася за цялата 2020 г. и достига рекордно ниво от € 4 милиарда. Нетните парични потоци на сегмент холдинг нараснаха до рекордно ниво от около € 3,7 милиарда, благодарение на значителни прехвърляния на капитал от дъщерни дружества, успешното изпълнение на инициативи за управление на капитала, по-ниски лихвени разходи и редица благоприятни данъчни ефекти.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив