06 Август 2021, 02:47 Днес (0) | Вчера (15)

БНБ: Застрахователите у нас управляват 8,775 млрд. лв.

11 Юни 2020 10:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 11 юни 2020, 10:15

Средствата, управлявани от застрахователните дружества у нас, възлизат на 8,775 млрд. лв. към края на март 2020 година. Техният размер се увеличава с 824.9 млн. лв. (10.4%) в сравнение с края на март 2019 г. (7.950 млрд. лв.) и с 298.6 млн. лв. (3.5%) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. (8.477 млрд. лева), съобщиха от БНБ.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 217.5 млн. лв. (9.7%) – от 2.254 млрд. лв. към края на март 2019 г. до 2.471 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на декември 2019 г. (2.480 млрд. лв.) те намаляват с 8.7 млн. лв. (0.4%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март 2020 г. е 28.2% при 28.3% към края на първото тримесечие на 2019 г. и 29.3% в края на декември 2019 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се  увеличават  с 607.4 млн. лв. (10.7%) – от 5.697 млрд. лв. към края на март 2019 г. до 6.304 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г. и с 307.3 млн. лв. (5.1%) спрямо края на декември 2019 г. (5.997 млрд. лева).  Към края на март 2020 г. относителният  дял  на  активите  на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в  общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.8% при 71.7% в края на първото тримесечие на 2019 г. и 70.7% към края на декември 2019 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2020 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 374 млн. лв. (9.9%) до 4.156 млрд. лева. Спрямо края на март 2019 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават  със  73.6  млн.  лв.  (6.7%)  до  1.174  млрд.  лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 94 млн. лв. (10.9%) до 959.8 млн. лв., а депозитите намаляват с 83.3 млн. лв. (11.7%) до 627.8 млн. лева. В края на първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.4% при 47.6% към края на същото тримесечие на 2019 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.4% при 13.8% към края на март 2019 г., на вземанията от застрахователни операции – 10.9% (10.9% към края на първото тримесечие на 2019 г.) и на депозитите – 7.2% при 8.9% към края на март 2019 година.

Във валутната структура  на  активите  на застрахователите преобладават активите в левове, като към края на март 2020 г. относителният им дял от общия размер на активите е 40.9% при 40.1% към края на първото тримесечие на 2019 година. Активите в евро са32.7% при 32.3% към края на март 2019 година. Към края на първото тримесечие на 2020 г. активите в щатски долари са 3.6% при 4.1% към края на март 2019 г., а в други валути – 22.8% при 23.6% към края на март 2019 година.

По  отношение  на географската структура  на  активите  на застрахователите, към края на март 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 349.3 млн. лв. (9.3%) до 4.119 млрд. лв. при 3.770 млрд. лв. към края на март 2019 година. Техният относителен дял е 46.9% към края на март 2020 г. при 47.4% към края на същия месец на 2019 година. В края на първото тримесечие на 2020 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 271.8 млн. лв. (7.4%) до 3.954 млрд. лв. при 3.682 млрд. лв. към края на март 2019 г., като относителният им дял към края на март 2020 г. е 45.1% при 46.3% в края на март 2019 година.

Привлечените средства от застрахователите към края  на  март 2020 г. са 8.775 млрд. лева. Собственият капитал е 2.527 млрд. лв. към края на март 2020 г., като нараства със 191.3 млн. лв. (8.2%) спрямо края на март 2019 г. (2.336 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на първото тримесечие на 2020 г. е 28.8% при 29.4% към края на същото тримесечие на 2019 година.

Към края на март 2020 г. застрахователните технически резерви  нарастват  на  годишна  база  с  276.8  млн.  лв.  (5.9%) до 5.003 млрд. лв. при 4.726 млрд. лв. към края на март 2019 година. Техният дял в размера на пасивите е 57% към март 2020 г. при 59.4% към края на март 2019 година. Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.671 млрд. лв. към  края  на  първото  тримесечие  на  2020 г.  при  3.300  млрд.  лв.  към  края  на  същото  тримесечие  на  2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2020 г. е 73.4% при  69.8%  в  края  на  първото  тримесечие  на  2019  година.  Към  края  на  март  2020  г.  задълженията  към  сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 301.7 млн. лв. (12.3%) до 2.763 млрд. лв. при 2.462 млрд. лв. към края на март 2019 година6.  Към края  на  първото  тримесечие  на  2020  г.  техният  относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 55.2% при 52.1% към края на март 2019 година. На годишна база към края на  първото  тримесечие  на  2020  г.  задълженията  към  сектор Нефинансови предприятия  се  увеличават със 123.8 млн. лв. (17.9%)  до  817.2  млн.  лв.  при  693.4 млн.  лв. към края на март 2019 г. и са 16.3% от застрахователните технически резерви  при  14.7%  към  края  на  първото  тримесечие  на  2019  година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 59.6 млн. лв. (52.4%) до 54.1 млн. лв. към края на март 2020 г. при 113.8 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1.1% в края на март 2020 г. при 2.4% към края на март 2019 година.  Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на първото тримесечие на 2020 г. намаляват с 94.2  млн.  лв.  (6.6%)  до  1.332  млрд.  лв.  при  1.426  млрд.  лв.  към  края  на  същото  тримесечие  на  2019  година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви  към  края  на  март  2020  г. е 26.6% при 30.2% в края на март 2019 година.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив