18 Юли 2024, 12:20 Днес (0) | Вчера (1)

Вижте какви промени предлагат в застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

17 Октомври 2023 12:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 18 октомври 2023, 09:32

Най-сетне приемат системата "бонус-малус"

Министерството на финансите внесе за обществено обсъждане законови промени при задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, за да бъде  въведена дълго чаканата система "бонус-малус". Според една от промените в Кодекса за застраховането удостоверенията за застрахователни претенции ще се издават централизирано от Гаранционния фонд на база данните за предявените и изплатените застрахователни претенции от поддържания от него нарочен електронен регистър.

Въвежда се задължение за застрахователите да публикуват собствените си политики относно използването на удостоверенията за застрахователни претенции във връзка с определянето на застрахователните премии по задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" и да приемат собствени правила за коригиране на застрахователните премии (система "бонус-малус"), в които да посочат начина, по който ще използват удостоверенията за застрахователни претенции за всяко лице, което се явява като застраховащ.

Актуализират се минималните застрахователни суми по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и те стават:
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на  левовата равностойност на 6 450 000 евро;
- за вреди на имущество (вещи) от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Въвежда се хармонизиран на ниво ЕС режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите-членки. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България. В тази връзка се предлага промяна на механизма на финансиране на фондовете на Гаранционния фонд. Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума. Това ще позволи тяхното начисляване и върху застраховките, сключвани от българските
застрахователи на база на правото на установяване и свободата за предоставяне на услуги
и по такъв начин ще спомогне за по-доброто финансиране на Обезпечителния фонд по
отношение на задължения, които фондът гарантира.

Директива 2009/103/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2021/2118, предвижда изискване за предоставяне на гаранция за обезщетение в случай на използване на превозно средство при акт на тероризъм, като в случай на невъзможност за достатъчно обезщетение по други механизми, предвидени в държавите членки на ЕС, обезщетението следва да бъде предоставяно по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. По тези причини със законопроекта се предлага обезщетението в тази хипотеза да бъде предвидено като задължение за Гаранционния фонд. По този начин ще се гарантира финансиране на фонда от максимално голяма съвкупност, която ще позволява възможно най-ниски разходи за ползвателите на застрахователни услуги. Също така, покритието ще бъде включено в презастрахователния договор на Фонда за незастраховани превозни средства.
Предлага се въвеждането на механизъм за гарантиране вземанията на увредени лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Предложенията предвиждат подобрена систематизация на функциите на Гаранционния фонд, включвайки новите функции във връзка с гарантирането на вземания в случай на неплатежоспособност на застраховател, както и изрично правомощие на Гаранционния фонд да сключва споразумения в системата на "Зелената карта" във връзка с функционирането на механизма за защита на вземания в случай на неплатежоспособност. Направено е предложение началният момент на задействане на гаранционния механизъм да бъде моментът на отнемане на лиценза на застрахователя, освен в случаите на доброволно прекратяване на застрахователя.

За да се намалят разходите за сертификатите "Зелена карта" се прави предложение за тяхното издаване само при поискване от страна на застраховащия, като това право се предвижда за целия период на застрахователния договор без допълнително заплащане от страна на ползвателите на застрахователни услуги.

Гаранционният фонд осигурява плащания в хипотези по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците, които биха могли да се припокрият – например в случай на причиняване на пътнотранспортно произшествие от незастраховано моторно превозно средство, което засегне незастраховано по застраховка "Злополука" на пътниците, превозно средство за превоз на пътници. С цел запазване на финансовия капацитет на фонда и с цел избягване на неоснователно обогатяване за увредените лица на две основания за сметка на обществени фондове в такива припокриващи се хипотези е целесъобразно да се изключи плащането заради несключена застраховка "Злополука". Съображенията за това са, че лимитите на обезщетение при несключена застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите са значително по-високи и обективно гарантират достатъчно обезщетение на увредените лица.

Правят се и предложения за регламентиране на задълженията на Обезпечителния фонд във връзка с уреждането на претенциите при отнемане на лиценз на застраховател. Прави се предложение за създаване на задължение за квесторите и ликвидаторите на застрахователите с отнет лиценз да предоставят служебно на Гаранционния фонд всички предявени претенции по гарантирани вземания, заедно с доказателствата по тях и където е възможно със становище относно основателността и размера на застрахователното обезщетение, за да се гарантира възможност на фонда да извърши своевременно плащания в полза на оправомощените лица.

Също така, се предлагат и промени във връзка с регламентацията на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, както и промени, които целят преодоляване на констатирани проблеми в надзорната практика и установена необходимост от прецизиране на някои разпоредби. Предлагат се и изменения в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждането на регистрационен режим за организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери, както  и на такси за вписването им и осъществяването на общ финансов надзор върху тях.  

До 15.11.2023 г. всички заинтересувани могат да дават становища по внесения законопроект.

Към 30.06.2023 г.  застрахователите, които предлагат автомобилната застраховка "Гражданска отговорност", са 16, застрахователните брокери са 334, а застрахователните агенти – 6696.
Сключените застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите за 2022 г., според
справките на застрахователите към четвърто тримесечие на 2022 г., са 4 892 246. Превозните средства към 01.01.2023 г., регистрирани на територията на страната, са 3 958 953.
През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. на територията на страната са настъпили 6609 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 531 и са ранени 8422 участници в движението по пътищата. От ранените 8422 участници в тежки пътно-транспортни произшествия 6656 са леко, а 1766 – тежко ранени. Спрямо същия период на 2021 г. тежките пътно-транспортни произшествия през 2022 г. са повече с 529, загиналите са по-малко с 30, а ранените са повече с 813 (за периода на 2021 г. – 6080/561/7609). През 2021 г. леко ранените са 6151 или +505 през 2022 г., а 1458 са тежко ранените или +308 през 2022 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив