03 Юли 2020, 20:46 Днес (12) | Вчера (10)

Застрахователният бранш стои все по- добре на финансовия пазар

14 Август 2002 в-к "Застраховател" по статията работи:
A+ A-

Анализ на Калин Димитров

Над 253 млн. лева са бруто премийните приходи на 32-те лицензирани застрахователни компании у нас за първите шест месеца на тази година. Застрахователният бизнес е последващ и резултатите му в голяма степен се влияят от другите сектори на икономиката.
Въпреки твърденията на управляващите, че у нас всичко върви повече от успешно, дори и за неспециалисти е ясно, че има стагнация в икономиката, а потреблението се е свило едва ли не до минимум. Така че на фона на неблагоприятната пазарна среда представянето на застрахователните дружества може да се определи като повече от успешно. За сравнение - за първите шест месеца на 2001 г. премийните приходи на всички застрахователи бяха 199.048 млн. лв., което означава, че са постигнали ръст през първите шест месеца на тази година с около 27.33%. Ако тази тенденция в развитието на застрахователния бизнес се запази до края на 2002 г., прогнозите на специалистите са, че общият премиен приход на всички застрахователни компании може да надхвърли сумата от 560-570 млн. лева. Не е изключен и по-убедителен резултат, смятат оптимистите в бранша. За сравнение - за цялата минала година приходите на всички застрахователни дружества бе 478.093 млн. лева.
Приносът на 20-те общо-застрахователни компании за добрите шестмесечни финансови резултати е бруто премиен приход в размер на 220.266 млн. лв. или с 27.19% повече от същия период на миналата година. За първите шест месеца на 2001 г. приходите от общозастрахователна дейност бяха 173.169 млн. лева. Животозастраховането също даде своя дан за доброто общо представяне на застрахователния бранш у нас. За първите шест месеца на тази година бруто премийните приходи на 12-те животозастрахователни компании е около 33.185 млн. лева. За сравнение - за същия период на миналата година тези приходи са възлизали на 25.879 млн. лв., т.е. сега инкасираме ръст в бранша с около 28.23% на база първо полугодие.
Още първото тримесечие
ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРАНШ ЗАГАТНА ЗА ГОЛЕМИТЕ СИ АМБИЦИИ
през тази година. Тогава 20-те компании отбелязаха ръст в дейността си с 25.5% в сравнение със същия период на миналата година. Към шестмесечието резултатите са още по- категорични - ръст от 27.19%. Според специалистите не е изключено още тази година да падне психологическата граница от 500 млн. лв. премиен приход в общозастрахователния сектор. За сравнение през миналата година инкасираните приходи възлизаха на малко повече от 390 млн. лева.
През последните 1-2 години класацията по премиен приход в общозастрахователния бранш се води от
ЗПАД   „БУЛСТРАД"
Така е и през първото полугодие на тази година. Премийният приход на компанията за първите шест месеца е 60.066 млн. лв. или 27.27% от общия размер на приходите в бранша. За сравнение за същия период на миналата година застрахователното дружество е имало приходи в размер на 43.901 млн. лв. или 25.35%. Всички специалисти предричаха, че през тази година премийните приходи на „Булстрад" ще се свият, тъй като компанията загуби своя монопол върху „Зелена карта". Тази прогноза не се сбъдна, даже напротив, дружеството със своята работа стои все по-уверено на пазара. Що се отнася до „зелените застраховки", то предварителните резултати показват, че „БУЛСТРАД" с продадените около 18 000 полици към 30 юни 2002 г. държи около 86% от този бизнес.
Ако „БУЛСТРАД" запази темпа си на работа, то нищо чудно в края на годината да са първото българско застрахователно дружество, което ще прехвърли прага от 100 млн. лв. годишен премиен приход. Според изпълнителния директор Румен Янчев собствениците и мениджърите на компанията не са си поставяли такива цели, но биха се радвали, ако постигнат подобен резултат.
Все по-уверено като второ по обем в бизнеса и по големина е
ЗПАД   „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
За първото шестмесечие на тази година бруто премиите на дружеството са в размер на 41.421 млн. лв., което е равно на 18.81% от общите приходи в бранша. За сравнение - за същия период на 2001 г. приходите на дружеството са били 32.215 млн. или 18.60%, а към края на същата година резултатите са съответно 69.496 млн. лв. и 17.77%. Ако сравним постигнатото през тази и през миналата година, то ще видим, че „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" има ръст в дейността си от 28.58%. Освен сериозния прираст трябва да отчетем и факта, че най-сетне компанията успя сериозно да изпревари доскорошния фаворит на пазара
„ДЗИ -ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ".
През 2002 година българо-немското дружество водеше на държавния застраховател през цялата година (при 3,6 и 9-месечните междинни резултати), но в края на декември се оказа, че не му достига съвсем малко, за да заеме второ място в подреждането по премиен приход. Според мениджърите на компанията през тази година те няма да допуснат подобни изненади и в края на годината убедително ще заемат призовото второ място. В подкрепа на тази увереност са и постигнатите от дружеството резултати. През първото тримесечие „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" водеше на ДЗИ с 1.62 млн. лв. повече приход, а към 6-те месеца разликата между двете застрахователни компании се увеличи до 10.905 млн. лева. Що се отнася до пазарното присъствие, то разликата е близо 5%.
Челната тройка сред общозастрахователните компании се допълва от доскорошния фаворит на пазара
“ДЗИ  -  ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”   АД
За първите шест месеца на 2002 година бруто премийните приходи на дружеството възлизат на 30.516 млн. лв., което е едва с 31 600 лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Държавният застраховател е единствената компания не само в челната тройка, но в топ 10 на бранша с такъв скромен ръст на дейността. Макар и с малък прираст, резултатът е задоволителен, като се има предвид, че през първото тримесечие компанията бе инкасирала спад в приходите с около 10%. Друга оптимистична новина от лагера на застрахователния институт е, че за 6-те месеца на тази година изплатените обезщетения са намалели три пъти в сравнение със същия период на миналата година. За периода 1 януари - 30 юни 2002 г. изплатените обезщетения са едва около 8 млн. лв., а за същия период на 2001 г. те са били над 22 млн. лв., заяви изпълнителният директор на дружеството Данчо Данчев.
Очакванията на специалистите са ДЗИ да приключи годината с около 70 млн. лв. премиен приход и да запази третото си място на пазара с дял от около 13%-14%. Тази прогноза е валидна само ако не настъпят някак-ви сериозни сътресения в дейността на компанията, свързани с настоящата приватизационна процедура. Ако раздържавяването на застрахователния институт приключи успешно, то не е изключено още през следващата година той да се бори за възвръщането на старата си слава и пазарно присъствие. Някакви изненади до края на тази година не се очакват, категорични са всички застрахователни експерти.
Премийните приходи на първите
ТРИ   КОМПАНИИ СА 59.93%
от общите приходи в бранша. Другите 18 компании си поделят останалите 40.07% от общозастрахователния ни пазар.
Традиционно през последните 2-3 години веднага след тримата фаворити се нарежда
ЗД „БУЛ  ИНС"
Премийният приход на компанията за първото полугодие на тази година е 25.123 млн. лв. или
11.41% от общия приход в бранша. За сравнение за същия период на миналата година приходите на дружеството са били 20.122 млн. лв. или 11.62% от общия обем. Инкасираният от „БУЛ ИНС" прираст в дейността се изчислява на около 24.85%. Ако тази тенденция се запази до края на годината, компанията ще реализира бруто премиен приход от около 55 млн. лв. и ще запази четвъртото си място сред общозастрахователните компании.
Много стабилно в работата си и в заеманите пазарни позиции стои и
ЗПД „ВИТОША" АД
С малки изключения през последните няколко години компанията си е резервирала 5-о място по размер на премиен приход, а пазарният и    дял варира в границите между 5% и 6%.
За първото шестмесечие на тази година приходите на дружеството са 12.881 млн. лв. или 5.85% от общите приходи в бранша. Според зам. председателят на „ВИТОША" Йордан Генчев портфейлът на компанията е добре структуриран, квотата на щетимост е в рамките на нормалното и всички продукти се продават много успешно. Така че в края на годината, освен че се очакват добри приходи в рамки-те на поне 27-28 млн. лв., се очаква и една добра печалба. Що се отнася до 5-то място на компанията, то поне засега няма застраховател, който може да го застраши.
С все по-добра работа и с все по-високи резултати
ЗК „ЮПИТЕР"  АД
се установи категорично на 6-то място по премиен приход в общото застраховане. Премийните приходи на компанията  за първото полугодие са 9.633 млн. лв. или 4.38% от общите приходи на пазара. Според изпълнителния директор на дружеството Ася Аксентиева до края на годината приходите на компанията ще набъбнат минимум до 22-23 млн. лева. От преди няколко дни „Юпитер" е и с нови собственици, които са много амбицирани да развият пълния потенциал на компанията и да я наложат като лидер на пазара не само по премиен приход, но и по доверие сред клиентите.
Седми в класацията на общозастрахователните компании е
ЗК „ОРЕЛ".
Тя заедно със ЗАД „АРМЕЕЦ" са единствените застрахователни дружества, които имат по-ниски премийни приходи в сравнение с постигнатото през 2001 година. Последното - второто, тримесечие сериозно се придвижи напред
ЗАД  „ЕНЕРГИЯ"
Към 31 март нейните приходи бяха едва 827 823 л в., резултат, който й отреждаше 15-то място на пазара. Сега енергийният застраховател е 8-ми, а бруто премийните приходи за 6-те месеца на годината са в размер на 6.724 млн. лева. Блестящи резултати през първите шест месеца на тази година постигна и
ЗАД  „ЕВРО  ИНС"
чийто премиен приход възлиза на 6.601 млн. лв. или около 3% от общия размер на приходите от общозастрахователния бранш. За сравнение през миналата година тези резултати са били съответно 3.68 млн. лв. и 2.12% от пазара.
С приходи от 3.776 млн. лв. или 1.77% от общите приходи челната десетка се допълва от „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ". Дружеството също е в процес на продажба, а кандидат за нея е не кой да е, а един от водещите австрийски застрахователи -„Винерщетише". Така че за в бъдеще може да очакваме и още по-добро представяне на застрахователното дружество и още по-голямо пазарно присъствие.
Направеният анализ показва, че първите десет компании реализират 92.47% от приходите на пазара. Това означава, че има една доста сериозна концентрация на бизнеса. На останалите 10 лицензирани общозастрахователни дружества се падат скромните 7.53% от приходите, резултат, който е крайно недостатъчен за сериозен бизнес. Все още не са напълно развили своя потенциал дъщерните дружества у нас на известни международни застрахова-тели като „Кю Би И", „Хановер" и „Интерамерикан". От представителите на големите чуждестранни застрахо-ватели единствено „Ей Ай Джи България" намери своята пазарна ниша и определено стои добре на пазара, а резултатите на компанията постоянно нарастват. Що се отнася до
ЗД   „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ"
очакванията на специалистите са за сериозно развитие на компанията, тъй като от септември начело на директорския борд ще застане доскорошният кормчия на ДЗИ Борислав Михайлов.
Според специалистите дружествата, които искат да останат на пазара, ще трябва да запретнат ръкави и да се потрудят за постигането на по-добри финансови резултати. В момента на 7 от 20-те лицензирани общозастрахователни компании се падат по-малко от 1% от общия приход в бранша. Не е изключено и някой от малките да преценят, че тяхното участие на пазара не е оправдано и да се оттеглят. Има вероятност и за ново преструктуриране на общо-застрахователния бранш с последващи вливания и сливания между компаниите, смятат още експертите.
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО ДОКАЗА ПРАВОТО СИ НА
СЪЩЕСТВУВАНЕ
В началото на годината всички специалисти предричаха сериозни проблеми в бранша заради наложения от 1 януари нов дискриминационен данъчен режим. За щастие песимистичните прогнози поне засега не се оправдаха и за първото полугодие на тази година бруто премийните приходи, събрани от животозастрахователните компании у нас, възлизат на 33.185 млн. лева. За сравнение за същия период на 2001 година този резултат бе 25.879 млн. лева. Елементарната аритметика показва, че имаме ръст в бизнеса с около 28.33%. Така животозастрахователните компании не благодарение на данъчния режим, както е в цивилизованите страни с развит застрахователен пазар, а въпреки него още веднъж доказаха своята жизненост. Голяма заслуга за добрите резултати в бранша безспорно имат клиентите, повечето от които вече осъзнават смисъла от това да си застрахован.
ДЗИ   ЕАД ПРОДЪЛЖАВА  ДА ВОДИ   КОЛОНАТА
при животозастрахователните дружества. За първите шест месеца на тази година застрахователният институт е инкасирал премийни приходи от животозастрахователна дейност в размер на около 10.011 млн. лв., което представлява30.17% от общия размер на приходите в бранша. За сравнение през първите шест месеца на миналата година премийните приходи на ДЗИ бяха 10.625 млн. лв., или 41.06% от общите приходи. Настоящите резултати показват сериозно свиване на премийните приходи и пазарното присъствие. Ако тази тенденция се запази до края на годината нищо чудно застрахователният институт да не успее да достигне обема си на приходите от миналата година, които възлизаха на 27.906 млн.лв. Мениджърите на дружеството уверяват, че спадът в дейността е моментен и не чак толкова съществен. Що се отнася до годишните резултати, то те са сигурни, че ще успеят да достигнат и даже надминат приходите от 2001 година. Каквото и да се промени в дружеството с този темп на работа дори да се достигне стария размер на приходите, то няма да се достигне миналогодишния пазарен дял на компанията. Само преди 1-2 години ДЗИ държеше 65-70% от живото-застрахователния бизнес у нас, а сега едва около 30%. Веднага след несменяемият лидер на животозастрахователния пазар се нарежда
ЗК  „ОРЕЛ ЖИВОТ" АД
Компанията през последните няколко години също трайно се е установила на второто място, като с постиганите от нея финансови резултати сериозно застрашаваше хегемонията на ДЗИ. През първите шест месеца на годината ЗК „Орел Живот" АД е с по-скромни приходи както в сравнение с тези на ДЗИ, така и с постигнатите от нея през първите шест месеца на миналата година. За периода 1 януари - 30 юни 2002 г. премийните приходи на компанията са 5.325 млн. лв., а за същия период на миналата година те са били 7.596 млн. лева. Пазарният дял на ЗК „Орел Живот" АД сега се изчислява на 16.04%, а през първите шест месеца на 2001 г. той е бил 29.35%.
Трети в класацията на животозастрахователите по премиен приход се нарежда
ЗК  “ВИТОША ЖИВОТ”
За първите шест месеца на годината компанията е събрала премии в размер на 4.8 млн. лева, което се равнява на 14.46% от общия размер на приходите. Тези резултати не може да не радват собствениците и мениджърите на компанията, тъй като за 6-те месеца на миналата година те имаха приходи в размер на 2.172 млн. лв. или 8.39%. Направената равносметка показва, че спрямо 2001 година компанията има ръст в дейността си с 221%. Освен това през първото тримесечие „ВИТОША ЖИВОТ" бе изостанала от конкурентите си и заемаше 7-о място, а сега е трета.
И при животозастраховането, както и в общото застраховане първите три компании държат около 60% от пазара, в конкретния случай тази цифра е 60.67%. Тук обаче останалите участници на пазара с изключение на няколко взаимозастрахователните кооперации имат много добри резултати. Така че тук по-трудно можем да говорим за сериозна концентрация на бизнеса, тъй като другите животозастрахователи постоянно набират скорост и догонват водещите в бранша.
Ето например сериозно израстване през последното шестмесечие демонстрира и
“АЛИАНЦ   БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”
През първото тримесечие компанията бе трета, а сега четвърта по премиен приход, но все пак резултатите й са впечатляващи - брутен премиен приход от 3.996 млн. лв., което е 12.04% от общите приходи в бранша. За сравнение през миналата година нейните резултати са били съответно 2.307 млн. лв. и 8.92%. Анализът на постигнатото от компанията е, че тя има ръст в дейността си за първото шестмесечие с около 73.21% в сравнение с миналата година.
С по-голям ръст в дейността си от „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ" може да се похвали единствено
ВЗК   “ДОБРУДЖА-М ЖИВОТ”  -  ДОБРИЧ
През първото полугодие на тази година кооперацията се нарежда на 5-о място с премиен приход от 3.493 млн. лв. или 10.53% от общите приходи. През миналата година „ДОБРУДЖА-М ЖИВОТ" бе 7-а в крайното класиране, а шестмесечните й резултати бяха повече от скромни -премиен приход в размер на 181 000 лева, което се равняваше на 0.70% от пазара. Благодарение на умелия си мениджмънт сега резултатите на кооперацията са с пъти повече. Разковничето за този безапелационен успех го знае само управите-лят на кооперацията Венелин Манев, факт е обаче, че той е намерил форми и начини да се противопостави на големите в бранша, като по този начин доказа, че никой не трябва да лежи на стари лаври, а ако иска да остава на пазара, трябва постоянно да се доказва. За много от специалистите представянето на ,ДОБРУДЖА-М ЖИВОТ" е изненада. Ако се върнем обаче малко назад през не чак толкова далечната 1998 г., когато се лицензираше пазарът у нас, кооперацията отново бе 5-а и отново мереше сили със същите тези компании. Явно вече е преживяла сътресенията на пазара и е намерила точния си ритъм на работа.
Останалите животозастрахователни дружества също бележат сериозен ръст в дейността си и в обема на събраните премии. Единствено ЖЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" и ВЗК „МЕДИК ЦЕНТЪР" инкасират малко по-слаби резултати в сравнение със същия период на миналата година.
Мениджърите и на двете дружества обаче са убедени, че към 31 декември ще постигнат и дори ще надхвърлят миналогодишните си обеми. Продължава обаче неубедителното представяне на взаимозастрахователните кооперации „ТАНГРА" и „БЪЛГАРСКА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ" (те не са включени в таблицата), чиито резултати са повече от скромни. Нещо повече, според представители на застрахователния надзор въпросните компании изпитват трудности при намирането на бизнес. Този факт поставя под въпрос оставането им на пазара. За първите шест месеца премийният приход на двете кооперации е около 15 000 лева, а пазарният дял е под 0.05%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив