05 Декември 2022, 19:19 Днес (6) | Вчера (0)

Печалбата на банките достигна 1,5 млрд. лв. към края на септември

31 Октомври 2022 17:21 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 октомври 2022, 17:26

През третото тримесечие на 2022 г. активите на банковата система се увеличават с 6.8 млрд. лв. (4.8%) до 148.9 млрд. лв. в края на септември, съобщиха от БНБ. През периода нараства кредитният портфейл, паричните салда в централни банки и дълговите ценни книжа. Спрямо края на юни кредитите и авансите се увеличават с 3.1 млрд. лв. (3.6%) и делът им в активите в края на септември възлиза на 60.1%. При позицията "пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане" е отчетено увеличение с 2.3 млрд. лв. (8.2%), като делът ѝ нараства до 20.4%. Дълговите ценни книжа се увеличават с 1.1 млрд. лв. (5.3%) и в края на периода заемат 14.9% от активите на банковата система.
Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 235.9% (при 265.3% в края на юни). Ликвидният буфер е 41.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17.7 млрд. лв. (при съответно 38.9 млрд. лв. и 14.7 млрд. лв. в края на юни).
Спрямо края на юни 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3.0 млрд. лв. (3.7%) до 84.0 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции нарастват със 199 млн. лв. (2.2%) до 9.0 млрд. лв. За същия тримесечен период кредитите за домакинства отбелязват прираст с 1.3 млрд. лв. (4.2%), тези за нефинансови предприятия – с 1.2 млрд. лв. (2.7%), а за други финансови предприятия – с 459 млн. лв. (8.2%). Нарастват също и кредитите за сектор държавно управление – с 68 млн. лв. (7.7%).
Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 4.737 млрд. лв. (при 4.710 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.09% (при 5.24% в края на юни). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември е 3.94% (при 4.10% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на отчетния период е 2.383 млрд. лв. (при 2.436 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.66% (при 2.82% в края на юни).
Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2022 г. се увеличават с 6.4 млрд. лв. (5.2%) до 128.2 млрд. лв. Депозитите на домакинства и на нефинансови предприятия нарастват съответно с 1.7 млрд. лв. (2.5%) и 4.0 млрд. лв. (10.5%). Тези на кредитни институции и други финансови предприятия са съответно с 482 млн. лв. (7.0%) и с 32 млн. лв. (0.8%) повече спрямо края на юни. Депозитите на сектор държавно управление през тримесечието се увеличават със 128 млн. лв. (3.6%).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 16.6 млрд. лв., с 320 млн. лв. (2.0%) повече спрямо отчетения в края на юни. Нарастването на балансовия капитал през тримесечието се дължи на увеличението на печалбата.
Към 30 септември 2022 г. печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 408 млн. лв. (37.4%) повече спрямо реализираната за деветте месеца на 2021 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 352 млн. лв. (при 401 млн. лв. към 30 септември 2021 г.).

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 18:10 05 Декември 2022
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8473
GBP 2.4796 2.4887 2.2719
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив