27 Януари 2020, 00:13 Днес (0) | Вчера (1)

Приходите в осигурителните фондове нрастнаха с 92.7 млн. лева за първото тримесечие

03 Април 2003 по статията работи:
A+ A-

38 000 от регестрираните безработни се появиха като заети по трудови правоотношения, 250 000 излязоха от сивата икономика

ФИНАНСОВИЯТ ЕФЕКТ
През януари 2003 г. спрямо същия месец на 2002 г. във всички фондове на социалното и здравното осигуряване са постъпили в повече общо 37.5 млн. лв. От тях 28 млн. лв. за ДОО, 4.7 млн. лв. във фондовете на ДЗПО и 4.8 млн. лв. за здравно осигуряване. През февруари т. г. спрямо същия месец на предходната година се отчитат 32.8 млн. лв. повече приходи, като 26 млн. лв. за ДОО, 1.2 млн. лв. в ДЗПО и 5.6 млн. лв. за здравно осигуряване. С 22.4 млн. лв. повече са постъпленията през март спрямо февруари 2002 г., от които 14 млн. лв. за ДОО, 1.5 млн. лв. за ДЗПО и за здравно осигуряване 6.9 млн. лв.
Данните за март са до 27-о число, а отчетените приходи са нетни, т. е. всички постъпления от осигурителни вноски за периода, намалени с разходите за краткосрочни обезщетения и административните разходи.
1 321 805 броя са подадените към 27 март уведомления в НОИ, включително 851 722 заварени договори, 319 367 нови договори, 46 776 допълнителни споразумения и 103 940 прекратени договори. Интересното е, че за пръв път от 1997 г. /откогато има регистър на осигурителите/ се появяват 3003 нови осигурители. Почти сигурно е, че това не са бизнеси, които сега са възникнали и са наели работници, а са се появили от сивия сектор в официалната икономика, твърди Йордан Христосков, управител на НОИ. 20 275 пък са лицата, осигурени за първи път.
Друга интересна статистика показва, че от общо 22 000 работодатели, които имат над 20 работници, 3562 никога досега не са подавали информация за трудовите договори.
В посочените данни за подадените уведомления в НОИ обаче не са включени част от подадените в бюрата по труда, тъй като те не са свързани в единна информационна система с осигурителния институт и се пренасят чрез дискети до териториалните поделения на НОИ.
Съществуват доста опасения, че с въвеждането на минималните осигурителни прагове ще има намаляване на работната заплата на хората от действителния й размер по посока на осигурителния праг. Т. е. освен че няма да има ефект от повишаване на заплатите, но ще се стигне и до намаляване на минималния осигурителен праг. Данните за средния осигурителен доход обаче опровергават това. През януари 2003 г. осигурителният доход е с 10% по-висок от този за същия период на 2002 г. Подобна тенденция се наблюдава и за февруари, където отново има увеличение с 9.4%. Според Христосков обаче тази разлика от 0.6% в никакъв случай не е намаление, тъй като февруари има по-малко дни и тези, които са на заработка, вероятно са получили и по-ниски надници. От друга страна, следва да се отчете и фактът, че първо малките фирми подават данните за персоналния регистър, а впоследствие и големите, което според него ще даде възможност да се отчете значително по-висок от регистрирания 10% ръст при обявяване на окончателните резултати.
Регистрираната основна работна заплата по действащите към 1 януари т. г. трудови договори от работодателите е 208.20 лв. По данни на статистиката към октомври 2002 г. по трудови правоотношения работят 1 856 117 души, а тяхната основна заплата е била 199.49 лв.

ПОДАДЕНИ СА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 45% ОТ РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
и се наблюдава увеличение от 4% на основната работна заплата. Това още веднъж показва, че няма намаление на работните заплати в резултат на въвеждането на регистрацията на трудовите договори. По отделни отрасли, където е подадена по-голяма част от информацията за работещите, се констатира значително увеличение на заплатите. С 30% са нараснали заплатите в производство, пренос и разпределение на електрическа енергия например, с 40% в сухопътния транспорт и т. н. Единствено в търговията, където са подадени уведомления за половината от работещите на стари трудови договори, засега се констатира намаление с 14%. Обяснението за това е във факта, че първо малките фирми са подали уведомления, а големите фирми все още не са. Освен това една част от регистрираните работници поради характера на тази дейност са на намалено работно време.
Прекратените трудови договори са 103 940, в т. ч. заварени към 1 януари 2003 г. - 77 589, сключени след 1 януари - 26 351. От тях след прекратяването са сключени 30 176, в т. ч. с друг работодател - 22 448, и със същия работодател - 7728. Резултатите показват, че 1/3 от хората, които са освободени, отново са наети на работа. Друга част от тях пък са пенсионирани. Независимо от опасенията, че с въвеждането на минималните осигурителни прагове и задължителната регистрация на трудовите договори пазарът на труда ще се бюрократизира, статистиката показва точно обратното - пазарът на труда е динамичен и гъвкав според Христосков.

КОНТРОЛЪТ
От началото на годината са проверени над 4000 фирми във всичките 265 общини в страната. Сред най-често срещаните нарушения са нерегистрирани трудови договори от НОИ, сключени след 2 януари тази година, и постъпване на работници и служители на работа, без да имат копие от уведомлението, връчено преди да постъпят на работа.
Съставени са над 600 акта, всеки един на стойност 1000 лв., на работодатели и на длъжностни лица. Благодарение на проверките над 1000 души вече имат сключени трудови договори.
Контролът оттук нататък ще се засилва, обяви Тотю Младенов, шеф на Инспекцията по труда. Още по-масирани проверки ще започнат след 1 май, когато изтича срокът, в който работодателите трябва да регистрират всички заварени трудови договори.
Тъй като напоследък са зачестили случаите, в които се възпрепятстват органите на Главната инспекция по труда да си вършат работата, Младенов поднови предложението си за криминализиране на деянието. Вече има над 30 случая на възпрепятстване на контролен орган да инспектира съответното предприятие. Санкцията, определена в Кодекса на труда, е между 1000 и 5000 лв., но явно не е достатъчна, след като тези случаи не намаляват, коментира Младенов.
Над 250 000 са трудовите договори, излезли от сивия сектор. Миналата година, когато се приемаше бюджетът на Главната инспекция по труда, аз обещах, че ако се въведе регистрацията на трудовите договори, за една година сме в състояние да извадим над 200 000 души от сенчестата икономика, заяви Младенов. Според него въпреки че този ангажимент е изпълнен за по-малко от три месеца, няма да се спре дотук.
Ефектът от мярката регистрация на трудовите договори е многопосочен както за работниците и служителите, които влизат в цялостната социална осигурителна защитна мрежа, така и за фондовете за социално осигуряване и държавния бюджет.
Ако темпът на приходите продължи, ще има възможност за намаляване на цялостната социалноосигурителна тежест както за бизнеса, така и за работещите. Това ще даде възможност и за увеличаване на пенсиите, коментира Младенов.

ДАНЪЧНИТЕ РЕВИЗИИ
От 2000 г. експериментално започнаха съвместните ревизии на Националния осигурителен институт, Главна данъчна дирекция и Главна инспекция по труда. Ефектът от тях е повишаване на разкриваемостта с 10%.
Ниските работни заплати означават укрити приходи, укритите приходи означават продукция или услуги, които се реализират нелегално, коментира Николай Попов, директор на Главна данъчна дирекция. Според него косвеният ефект от действията на данъчната администрация и НОИ са освен увеличаване на осигурителните вноски и нарастване на постъпленията от ДОД, ДДС и данък върху печалбата.
За провеждането на съвместните ревизии са селектирани 5000 юридически лица, от които до момента са проверени 450. Предстои да бъдат проверени и останалите в различни периоди от тази и следващата година.
В резултат на проверките данъчните органи са установили

УКРИТИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА 2000-2001 Г. В РАЗМЕР НА 100 МЛН. ЛВ. ДАНЪЦИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВНЕСЕНИ, СА 53 МЛН. ЛВ.
от които 21 млн. лв. са от данък общ доход, 7 млн. лв. от корпоративни данъци и 25 млн. лв. от ДДС.
Селектираните фирми отчитат голям брой наети лица в повечето случаи на граждански договори. Те са рискови от гледна точка на задължения за осигурителни вноски и данъци, производители и дружества, които декларират големи приходи, но имат много ниска рентабилност. Декларирането на загуба няколко години поред означава на практика, че този субект е във фалит. Тогава е редно да се зададе въпросът как работи този субект и как се изплащат заплати, коментира Николай Попов.
Най-често срещани нарушения са трудовите възнаграждения да се маскират като служебни аванси, командировъчни и други разходи с цел да не се внасят осигурителни вноски и да не се начислява ДОД. За 1.8 млн. заети лица на практика осигурителната и данъчната основа съвпадат. Данъчната администрация и НОИ вече работят с едни и същи регистри, с едни и същи стойности, с едни и същи показатели.
Масова практика е пред данъчната администрация да се регистрират един вид договори, примерно граждански, а пред НОИ - трудови договори. Прикриването на трудови договори като консултантски услуги, наемане на техника и пр. е другото често срещано нарушение.
Само за първите два месеца на годината има ръст на постъпленията от ДОД с около 3 млн. лв. Като се вземат предвид намалените данъчни ставки по ДОД и инфлацията, на практика за първите два месеца декларираните доходи са 15 млн. лв. Или това са излезлите от сивата икономика.
Всички действия, предприети от НОИ, Главна инспекция по труда и данъчната администрация започват да дават ефект, коментира Попов. Стремежът е този ефект да се задържи и доразвие. Целта е да се възпитават хората към една по-различна, по-европейска данъчна култура, допълни той.
Около 38 000 души от лицата, които са регистрирани като безработни, се появиха като заети по трудови правоотношения с регистрацията на трудовите договори, заяви Йордан Христосков. Според него

ТЕКСТОВЕТЕ ЗА КРИМИНАЛИЗИРАНЕ НА НЕПЛАЩАНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЩЕ БЪДАТ ВНЕСЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

Един от мотивите за тази стъпка е, че зад тези вноски стоят права на хора и те не могат да се пенсионират или да получат обезщетение, ако не са платени вноските им. Друг мотив е, че една част от осигурителните вноски са лични и работодателят няма право да ги задържа и използва за свои цели.
157 млн. лв. са преведените от НОИ средства към фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Около 53 млн. лв. са преводите за универсалните пенсионни фондове и около 104 млн. лв. за професионалните фондове до този момент, съобщи Йордан Христосков. Според него това показва, че откакто съществува допълнителното задължително пенсионно осигуряване, има близо 160 млн. лв., преведени от НОИ към осигурителните дружества. Той добави, че в доброволните осигурителни фондове, които съществуват от 1994 г., има около 200 млн. лв. До момента са преведени над 85% от средствата за професионалните и универсалните фондове.

ИЗВОДИТЕ
До 27 март приходите в осигурителните фондове са нараснали с 92.7 млн. лв. в сравнение със същия период на 2002 г.
По предварителни данни осигурителният доход на лицата, работещи по трудови и служебни правоотношения, е нараснал с близо 10% за първите два месеца на 2003 спрямо 2002 г.
Основната заплата, декларирана в заварените трудови договори, е с 4% по-висока от отчетената от НСИ за октомври 2002 г.
Не се наблюдава пророкуваното масово преназначаване на работници и служители на по-ниско платени длъжности и професии и с по-ниски основни заплати.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив