Някои застрахователи очакваха неприятни изненади от "Гражданска отговорност". Плашеха ги евентуалните разходи за изплащане на обезщетения. След като управление "Застрахователен надзор" към Комисията за финансов надзор разпространи официалните финансови резултати на дружествата за първите три месеца на 2003 г., стана ясно, че дяволът не е толкова черен. В крайна сметка се оказва, че задължителната застраховка за притежателите на автомобили не натоварва прекомерно компаниите, поне що се отнася до обезщетенията.

Като цяло резултатите от нейната продажба се оказаха най-впечатляващи за първото тримесечие. Общите приходи на всички дружества по тази застраховка възлизат на 47.662 млн. лева. И то при положение че само около 1 милион от притежателите на автомобили са си направили труда да спазят закона, а приблизително още толкова преценяват, че може и да не са "граждански отговорни". В същото време изплатените обезщетения (включително и тези по "Зелена карта" - "Гражданска отговорност" за чужбина) са 13.236 млн. лв. (за първите три месеца на годината), което прави около 28% от премиите. Възможно е, разбира се, все още да не са уточнени подробностите около евентуални катастрофи и да не са начислени обезщетенията.

Най-големи суми за погасяване на щети по "Гражданска отговорност" (като дял от премиите, а не като абсолютна стойност) от началото на годината до 31 март са платили ЗК "Орел", ЗАД "Енергия" и ЗПАД "Булстрад". На ЗК "Орел" това му е струвало почти 75% от премиите. Трябва да се уточни, разбира се, че тези плащания едва ли са само по полици, сключени през тази година. Най-вероятно става дума и за събития, настъпили през 2002 г., които се изплащат чак сега - т.нар. висящи плащания, за които главният изпълнителен директор на "Орел" Симеон Петков разказа пред "БАНКЕРЪ" преди малко повече от месец. Разходите за обезщетения на ЗК "Енергия" са малки - близо 26 хил. лв., но и приходите засега не са големи - 36 хил. лева. Това всъщност обяснява високата квота на щетимост, която отбелязва дружеството - 72 процента.

"Булстрад" пък е на първо място по сумата на изплатените обезщетения - цели 7.263 млн. лв. (42% от събраните премии), което се равнява почти на половината от разходите на всички застрахователи. По-голямата част от тях - над 4 млн. лв., са по "Зелена карта" - в тази застраховка дружеството все още е далеч пред конкурентите си. "Булстрад" привлече и най-много клиенти в кампанията за сключване на "Гражданска отговорност" и събра 17.281 млн. лева.

ЗПАД "Алианц България" е изплатило 1.310 млн. лв. обезщетения, но квотата му на щетимост е ниска - 23 процента. "Касичката" на "ДЗИ-Общо застраховане" пък е олекнала с 1.217 млн. лв. (31% от събраните премии).

Сред компаниите, платили сравнително малко обезщетения, а едновременно с това - събрали прилични постъпления, са "Юпитер", ЗК "Левски Спартак" и "Български имоти". "Юпитер" проведе доста атрактивна рекламна кампания в края на миналата година, предложи примамливи бонуси на клиентите си и в крайна сметка привлече почти 4 млн. лв. приходи от "Гражданска отговорност". Квотата на щетимост, която отбелязва, е завидно ниска - 9 процента. Друг сериозен играч в автомобилното застраховане - ЗД "Витоша", има премии от почти 6 млн. лв., на фона на които обезщетенията от 813 хил. лв. са незначителни - 0.14 процента. ЗК "Левски Спартак" също може да се похвали с добра квота на щетимост по "Гражданска отговорност" - 5%, а има и добри приходи - над 2 млн. лева. Големите застрахователи има защо да се вгледат и в "Български имоти". Дружеството има почти 2 млн. лв. приходи, спрямо които разходите за обезщетения са 12 процента.

Като цяло 84% от всички обезщетения, платени от дружествата, са свързани с автомобилни застраховки - "Гражданска отговорност" и "Каско". За искове, произтичащи от пожари, природни бедствия и повредено имущество, са отишли 8.65% от всички плащания. На трето място пък са разходите по финансови застраховки - 1.16 процента.

Що се отнася до премийните приходи, около 66% от тях са свързани с най-добрия приятел на българина (колата). Имуществените застраховки са допринесли с 20% за общите приходи на дружествата, а финансовите - с 2.59 процента.

Обемът на общозастрахователния пазар през първите три месеца на годината е бил 135.853 млн. лева. Има някои промени в класирането по брутни премии в сравнение с вече публикуваните в "БАНКЕРЪ" предварителни резултати. Така ДЗИ (14.114 млн. лв.) отстъпва третото място на "Бул Инс", а "Орел" осмото на "Евроинс". "Виктория" фатално се качва нагоре на 13-ото място, а пък "Кю Би И" - клон София", я замества на 14-ото. В животозастраховането изненади в подредбата на компаниите няма - на първо място отново е "ДЗИ" АД с 4.1 млн. лева. В същото време обаче обезщетенията, изплатени от бившия държавен застраховател, са почти колкото приходите му - 4.093 млн. лева.