03 Март 2021, 04:24 Днес (0) | Вчера (8)

Застрахователният пазар се поразсъни

24 Ноември 2003 в-к "Банкер" по статията работи:
A+ A-

Продължение

Застраховката, която е на трето място по относителен дял в премийния приход за деветмесечието (20%), е

"Пожар" и "Природни бедствия"

Приходите по нея са общо 80.3 млн. лева. "ДЗИ-Общо застраховане" си остава лидер с над 25 млн. лв. събрани премии, следват го ЗПАД "Алианц България" , ЗПАД "Булстрад" и ЗАД "Енергия" с по 14 млн. лв., ЗПАД "Ей Ай Джи" с 5 млн. лв. и ЗК "Орел" с около 3 млн. лв. приходи. По тази застраховка са изплатени 14.7 млн. лв. обезщетения, които представляват 10% от всички подобни плащания до 30 септември. "ДЗИ-Общо застраховане" е платило 4.3 млн.лв, ЗПАД "Булстрад" - 2.1 млн. лв., а ЗПАД "Алианц България" - почти 2 млн. лева.

По застраховка

"Щети на имущество"

приходът е около 20 млн. лева. Водач в тази листа е ЗПАД "Алианц България", привлякло 28% от приходите. Следва го ЗПАД "Булстрад" с 13.2% от премиите и ЗК "Витоша" с 10.6% от премийния приход. Щетите са общо за около 5 млн. лева. И от тях ЗПАД "Алианц България" е изплатило половината.

Добре познатата застраховка

"Гражданска отговорност"

на МПС за деветте месеца на 2003 г. е донесла на застрахователите 93.2 млн. лв., или 23% от приходите им за периода. В тези резултати се включва и застраховката "Зелена карта", даваща аналогични покрития за чужбина. Споменатият премиен приход обяснява естествения стремеж на всеки застраховател да увеличи участието си на този пазар, както и мераците на все по-голям брой дружества да продават "Зелена карта". Традиционен водач по приходи в тази категория е ЗПАД "Булстрад" (с премиен приход от 41 млн. лв.), следвана от ЗК "Витоша" - с 10 млн. лв., ЗПАД "Алианц България" - с 9.8 млн. лв. и "ДЗИ-Общо застраховане" - със 7.6 млн. лева.

Размерът на щетите по "Гражданска отговорност" и "Зелена карта" също е значим и създава дискомфорт в бранша. За деветте месеца на 2003 г. са платени 41.4 млн. лв. обезщетения. От тях 23 млн. лв. са за сметка на ЗПАД "Булстрад".

От всички приходи по застраховките "Гражданска отговорност" под 1% заемат премиите за застраховане на летателни и на плавателни съдове. Незначителни са и изплатените по тях обезщетения. И при двете застраховки лидер е ЗПАД "Алианц България".

В групата

"Обща гражданска отговорност"

се включват множество продукти. Тук попада и застраховката "Професионална отговорност" за различни дейности. За някои от тях по силата на нормативни актове тя е задължителна. По нея са събрани 10.7 млн. лв. премии (2.69% от общия приход). На първо място е ЗПАД "Алианц България" с дял от 23.3% в приходите, следвано от традиционно силната в този сектор ЗК"Орел" с 19.7%, и от ЗПАД "Булстрад" с 15.8 процента.

Щетите не са много и формират 1.7% от общо платените за периода. ЗПАД "Булстрад" е най-засегнато - 75% от щетите са за негова сметка.

Застраховането на кредити

на гаранции и на различни финансови загуби навлиза все по-широко на пазара. Увеличава се броят на фирмите, които продават стоки на лизинг, и застрахователите все повече се опитват да заемат с полиците си място като гаранти по такива финансови сделки. Приходът от тези застраховки е общо 11.6 млн. лева. ЗК "Евро инс" е осигурил 53% от премиите за застраховка на кредити. До края на септември дружеството е удвоило резултата, който е постигнало за първото полугодие. При застраховане на гаранции 93% от приходите се падат на ЗПАД "Алианц България", а при "Разни финансови загуби" водач по премии е ЗД"Бул инс" с 31.6% от приходите.

Обезщетенията, изплатени за тази група застраховки, са за 1.7 млн. лв., или 1.2% от всички такива плащания за периода.

Премийният приход по застраховка

"Помощ при пътуване"

е 5.8 млн. лева. Тази застраховка все още не е много популярна у нас въпреки предимствата си. "Кю Би И София" държи 17% от този пазар, следван от ЗПАД "Алианц България" с 15% и от ЗД "Евро инс" с 13.7 процента. Изплатените обезщетения са около 1 млн. лева. Над 300 хил. лв. от тях се падат на ЗД "Евро инс", а над 260 хил. лв. - на "Кю Би И София".

В животозастраховането

премийният приход за деветмесечието на 2003 г. е 46 150 698 лв., което е с 15.84% по-малко в сравнение със същия период на 2002 година. Обезщетенията са 24 045 526 лв. и са с 11.60% по-малко от миналата година. Тези резултати се дължат на променената нормативна уредба за данъчното облагане при наличието на такива застраховки. От началото на годината чрез сключване на застраховка "Живот" облагаемия доход може да се намали едва с 10 процента.

Отливът на клиенти промени подредбата на дружествата в този сегмент, според приходите им, в сравнение с деветте месеца на 2002 година. На първо място пак е "ДЗИ" АД с 30% дял в премиите, следва го ЗАД"Алианц България Живот" с 21% (по същото време миналата година дружеството беше на четвърто място с 11% от приходите). От второ на трето място е слязло ЗК "Орел Живот" с 14% пазарен дял. Четвърто (с две места по-напред) е "Ей АЙ Джи лайф" с почти 14-процентов дял от премиите. Следват ЗК "Витоша Живот", преминало от трето на шесто място и "Граве България", което обаче се е изкачило от девето на седмо място.

От общия обем на премийния приход 64% се падат на застраховките "Живот" и рента. Води ЗПАД "Алианц България Живот" с 8.5 млн. лв. приход, следван от "ДЗИ" АД със 7.3 млн. лв. и ЗК "Орел Живот" с 4.3 млн. лева. Тук обаче са изплатени и най-много щети - 13 млн. лв. или 54% от всички плащания за периода.

На застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд", се падат 7% от общите приходи в животозастраховането за периода. Предлагат я "ДЗИ" АД, ЗК "Орел живот" и ВЗК "Добруджа-М-Живот". От общо събраните от нея 3.4 млн. лв. на "ДЗИ" АД се падат 3.2 млн. лева. Изплатените щети са за 1.2 млн. лева.

Със значителен дял в премийния приход е "Допълнителна застраховка" - 12%, или 5.8 млн. лева. Половината премии са формирани от ЗАД "Булстрад живот" и "ДЗИ" АД. Сумите, изплатени за щети по този вид застраховка, са също 12% от всички животозастрахователни плащания, или 3 млн. лева.

С важно значение в портфейла на животозастрахователите са застраховките "Злополука" и "Постоянна здравна застраховка". Те формират 11% от приходите и 8% от обезщетенията.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив