22 Октомври 2020, 23:18 Днес (11) | Вчера (9)

Банките с печалба от 762 млн. лв. към края на месец май

01 Юли 2019 10:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 1 юли 2019, 09:57
Под лиценза на creativecommons

Общите активи на банковата система на месечна база намаляват с 0.3% (334 млн. лв.) до 108.2 млрд. лв. в края на май. Увеличават се кредитите и авансите, инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия и материалните активи. През отчетния месец намаляват портфейлите с ценни книжа, нетекущите активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба и другите активи, предаде БНБ.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане спрямо края на април намалява с 2.3% (439 млн. лв.) и в края на май заема 17.4% дял от общите активи. Портфейлите с ценни книжа запазват дела си от 12.4%.
Отношението на ликвидно покритие към 31 май е 262.9% (при 265.9% в края на април). В края на отчетния месец ликвидният буфер възлиза на 27.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 10.5 млрд. лв.

За петте месеца на 2019 г. печалбата на банковата система възлиза на 762 млн. лв., или с 48.0% (247 млн. лв.) повече спрямо същия период на миналата година, под влияние и на еднократни ефекти. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на май са 130 млн. лв. (при 183 млн. лв. година по-рано).

Брутните кредити и аванси на банковата система спрямо края на април намаляват с 0.2% и възлизат на 90.7 млрд. лв. Намаляват средствата при централни банки (с 299 млн. лв., 2.2%) и вземанията от кредитни институции (със 174 млн. лв., 1.2%).

Брутният кредитен портфейл3 на банковия сектор през месеца нараства с 0.5% (292 млн. лв.) до 62.6 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 214 млн. лв., 0.9%) и за други финансови предприятия (със 149 млн. лв., 4.5%). Кредитите за нефинансови предприятия намаляват (със 71 млн. лв., 0.2%).

В края на май депозитите в банковата система възлизат на 91.7 млрд. лв., като отчитат месечно нарастване с 0.1% (102 млн. лв.). Увеличават се депозитите на други финансови предприятия (със 187 млн. лв., 5.1%), на кредитни институции (със 167 млн. лв., 3.2%), на домакинства (с 84 млн. лв., 0.2%) и на сектор държавно управление (със 7 млн. лв., 0.3%). Спад е отчетен при депозитите на нефинансови предприятия (с 342 млн. лв., 1.3%).

Собственият капитал в баланса на банковата система на месечна база нараства с 1.2% (със 165 млн. лв.) до 14.0 млрд. лв. в края на май. Растежът е обусловен от повишението на печалбата и на внесения капитал.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив