16 Юни 2024, 19:20 Днес (0) | Вчера (0)

Застраховка "Живот"

Хората сключват животозастрахователни договори или за да защитят тези, които зависят финансово от тях в случаи на преждевременна смърт, или като инвестиция, за да осигурят бъдещи финансови нужди.

По своята същност застраховката “Живот” се дели на рискова и смесена (рискова със спестовен елемент). 

Смесената застраховка "Живот" освен чисто рисковата си част има и спестовен елемент.Сключването и позволява на застрахования срещу минимална премия да направи качествана инвистиция.

Рисковата застраховка "Живот" предоставя възможност на клиента да избере условията,които най-добре подхождат на неговите интереси както по отношение обхвата на рисковото покритие, така и по отношение на застрахователната сума и размера на обезщетенията.Тази застраховка няма спетовен елемент.

Застрахователната премия и при двете застраховки може да  бъде еднократна или периодична.При смесената застраховка "Живот" е възможно свободно плащане на вноските обвързани с доходите на клиента.

Застрахователната сума може да бъде свободно определяна от клиента,като при смесената застраховка може да бъде включено ежегодно нарастване или с изплащане на всеки три години от срока на застраховката в предварително договорено съотношение от нея.

Срокът на смесената застраховка е между 3 и 20 години.Застраховката може да бъде индивидуална - застраховат се здрави лица на възраст между 16 и 65 години, и семейна - застраховат се съпрузи и)или техните деца до 24 годишна възраст.

Срокът на рисковата застраховка е от един месец до пет години.

Рисковото покритие се формира като комбинация от основни(задължителни) и допълниелни(избираеми) рискове.

Покритието при рискова застраховка "Живот" може да включва следните основни рискове:смърт от общо или професионално заболяване;смърт от злополука; трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука; времeнна загуба на трудоспособност вследствие злополука,професионално или общо заболяване. Възможно е включването ина допълнителни рискове:разходи за медикаментозно лечениа и/или репатриране вследствие злополука;инвалидност вследствие злополука;,професионално или общо заболяване;дневни пари за болничен престой вследствие злополука или заболяване.    

От своя страна всяка застрахователна компания предлага освен широко популярните застраховки и множество техни разновидности или подвидове.

 

Валидни за 16:10 14 Юни 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8136
GBP 2.4796 2.4887 2.3154
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив