05 Декември 2022, 20:26 Днес (6) | Вчера (0)

Застраховка "Заболяване"

КОМПАНИИТЕ ПРЕДЛАГАЩИ ПРОДУКТА

При тази застраховка застрахователната компания обезщетява застрахования за заплатените от него разходи за стационарно лечение в болнично заведение, ако въпросното лечение е продължило повече от 2 дни. По смисъла на застрахователния договор, като разходи за стационарно лечение се признават тази част от разходите, която не е покрита от здравно-осигурителната система в зависимост от действащата към момента на приемането на стационарно лечение официална наредба за тарифиране: хонорар на лекаря, извършил регистриран преглед и издал съответния документ; разходите за предписаните и регистрирани медицински изследвания; обща цена един ден престой в болничното заведение.

Застраховката е валидна за лица, български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи в България, на възраст от 14 до 65 години.

Застраховката може да се сключи като индивидуална, групова за сметка на работодателя и семейна. При груповата застраховка отпадат ограниченията за възраст и здравословно състояние при условие, че работодателят застрахова всички работници и служители. При семейната застраховка се застраховат членовете на едно семейство, състоящо се от един или двама родители и техните деца на възраст от 1 до 18 години. Ако децата над 18-годишна възраст продължават учението си и са на издръжка на родителите си, то те могат да бъдат включени в покритието до приключване на учението им, но не по-късно от 25-та им годишнина.

Валидни за 18:10 05 Декември 2022
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8473
GBP 2.4796 2.4887 2.2719
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив