11 Декември 2019, 14:23 Днес (9) | Вчера (14)

Най-скъпата застраховка е тази, която не си направил

01 Април 2013 11:38 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 1 април 2013, 12:13

Българските туристи да бъдат особено внимателни при избор на доставчик на туристически услуги, невключени в туристическия пакет

ВИЗИТКА
Ирина Найденова
Зам.-председател на Управителния Съвет и дългогодишен член на Ръководството на АБТТА, специалист по въпросите на сектор Авиация и Туризъм в Асоциацията.
Един от инициаторите за създаване на застраховка Отмяна на пътуване
Управител на български туроператор

Госпожо Найденова, след по-малко от 2 месеца стартира новият летен туристически сезон. Кои са основните проблеми, с които браншът го посреща?
Не бих искала да говоря от името на целия бранш. Проблемите, пред които се изправя всеки от секторите на българската туристическа индустрия, са различни, според спецификата на извършваната дейност – в черноморските ни курорти те са свързани с инфраструктурата, собствеността, сигурността на туристите. Като цяло, все още има какво да се желае по отношение пътната инфраструктура, указателни табели и др.
Един от основните проблеми за членовете на нашата асоциация е  липсата на защита на потребителите на въздушен транспорт, който не е част от организирано пътуване – проблем, който  става особено  значим в условията на световната икономическа ситуация.

Известно е, че, в случай на фалит на авиокомпания - доставчик на въздушна транспортна услуга, която е част от организирано пътуване, се активира професионалната застраховка на туроператора. Последният, в съответствие с действащото национално законодателство, се задължава:
(1) да възстанови платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
 (2) да изплати разликата в сумите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
(3) поеме разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Ако закупеният самолетен билет обаче не е част от пакетно пътуване в смисъла на Закона за туризма и пътникът не може да се възползва от него поради фалит на авиокомпанията, се задейства друга процедура в съответствие с Резолюция 850 на Международната асоциация за въздушен транспорт - ИАТА (представляваща набор от инструкции и правила за действие в случай на фалит на авиокомпания), при която нито агентите, извършили продажбата на въздушен транспорт, нито потребителите, закупили услугата, имат лостове за въздействие за възстановяване на направените разходи.
Проблемът съществува не само в България, той засяга авиотуристите в целия свят и всяка държава използва  различни регулации в националното си законодателство за защита на своите граждани.
Дефинирането на ефективни механизми, осигуряващи защита на пътниците при  фалит или загуба на оперативен лиценз на авиокомпания са сред приоритетите на дейност на ръководството на АБТТА. Според АБТТА, за решаването на проблема със защитата на авиопътниците е необходимо да бъдат  създадени различни нормативни и законодателни инструменти на национално ниво.

В края на април м.г. правителството одобри по-висок праг на застрахователните суми за професионалната отговорност на туроператорите. Как оценявате промяната?
Най-скъпата застраховка е тази, която не си направил.
Промяната в Наредбата за условията и реда на сключване на задължителна застраховка ТО отговорност беше предприета през април 2012 г., след фалита на Алматур.
Последвалите събития  показаха, че застраховка в размер на 200 000 лв. при оборот над 1 млн. лв. е крайно недостатъчна, за да обезвъзмезди всички потърпевши.
За съжаление, промените по Постановление на МС №82/ 2.04.2012 бяха въведени без преди това да бъде извършен задълбочен анализ на причините, довели до фалита на туроператора.
За постигане на търсената  ефективност на застрахователна защита,  би трябвало, според АБТТА застрахователният продукт да бъде разработен експертно, в  сътрудничество със  застрахователни професионалисти, но без корпоративното участие на доставчика на застрахователната услуга.

Известно е, че застрахователните договори по професионалната отговорност на туроператора  все още се сключват без оценка на индивидуалния финансов риск на туроператора. Предварителна оценка на финансовата стабилност на фирмата – страна по договора беше въведена тази година при подновяването на застрахователните договори за покритие на професионалната отговорност на българските ИАТА агенти и пазарът вече има необходимата нагласа.

Не на последно място по значимост, от гледна точка ефективността на защитата на потребителите, АБТТА разглежда необходимостта от ревизия концепцията за изчисляване на застрахователната премия,  определяна към момента  на базата на деклариран оборот за предходната година.

Въвеждането на минимален праг на застрахователната сума за туроператорите, които предоставят организирано пътуване с включен чартърен полет, според АБТТА,  е стъпка в правилната посока. От друга страна, сроковете, в които трябва се предприемат действия  в защита на потребителите, например при започнало пътуване, често по подразбиране са много кратки в сравнение със сроковете и общите условия на застраховката.

Колко фирми са заличени от регистъра заради липса на застраховки?
Със Заповед на Министъра на МИЕТ за непредставяне на ТО застраховка  са заличени: през 2011 г.  86 ТО ,  през 2012 г.- 31 ТО и 114 през 2013 г.,  от които 71 поради несключване на анекс по Постановление № 82 от 25 април 2012 г. и 43 поради неподновяване на основния застрахователен договор
Бих искала да обърна внимание, че общият брой регистрирани за туристическа дейност не намалява непременно с броя на заличените ТО, около половината от тях остават на пазара на туристически услуги само с ТА регистрация. Бегла  справка в НТР установява, че броят на туристически агенции, опериращи на българския пазар остава почти непроменен в последните 5-6 години.
Това се дължи на факта,че броя  на ново регистрираните ТО е съизмерим със заличените. 

Кои са основните промени в новия Закон за туризма  и как те ще регламентират по-добрата работа на бранша и, съответно, по-добрата защита на интересите на туристите?
Преди всичко, Новият Закон за туризма привежда  националното законодателство в съответствие с изискванията на  съответните  Европейските регламенти (Директива за услугите на вътрешния пазар, Директива  относно признаването на професионалните квалификации,  Директива за организираните пътувания с обща цена)  и актуализира и   прецизира  основни понятия и дефиниции в съответствие с Европейската и  световна терминология
Новият закон подобрява условията за развитие на туризма на няколко нива:
1. Намалява административната тежест за бизнеса - заявления за регистрация за  туроператорска и туристическа агентска дейност, подписване на договори, издаване на ваучери  могат да се извършват   по електронен път. Законът регламентира изискванията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност само по електронен път и задължава сайтове за групово пазаруване  да притежават  валидна регистрация  за извършване на туристическа агентска дейност.
В същото време прецизира обхвата туроператорската и агентската дейност, както и регулациите в раздел Категоризация на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранени и развлечения създават необходимите предпоставки  за повишаване нивото на защита на потребителите на туристически услуги.
2. Подобрява качеството на туристическото предлагане  чрез регламентиране условията за предоставяне на услуги в медицински спа, спа, уелнес и таласотерапевтични центрове; услуги, предоставени от екскурзоводи, ски инструктори, планински водачи. Въвеждането на сертификационен режим  ще повиши степента на  защитата на потребителите, сигурността и безопасното  ползване на  тези услуги
3. Подобрява управлението на сектора и вземането на решения на национално ниво чрез:
- подобряване на координацията и комуникацията  между МИЕТ и други министерства, чиято дейност пряко или косвено влияе върху развитието на туризма в рамките на увеличени  правомощия на НСТ;
- регламентиране туристическото райониране на страната,  осъществяване на регионален маркетинг и формирането на регионални туристически продукти чрез създаване на  Организации за управление на туристическите райони;
- гарантиране представителността на туристическия бранш в  органите за управление на сектора, като урежда изискванията към и условията за вписване на  туристическите сдружения в НТР.

Миналата година станахме свидетели на първия фалит на туристическа агенция. Имате ли опасения от нови фалити?
Преди фалита през 2012-та се случи фалитът през 2011 г.. Аз не бих искала се  ангажирам с пророкуване на нови фалити през 2013 г. Все пак сложната икономическа обстановка, в която осъществяваме своята дейност, изисква конкретни контролни действия за  предотвратяване на домино-ефекта и дестабилизиране на пазара на туристически услуги заради нови фалити.

Какви са очакванията Ви за новия сезон – колко туристи прогнозирате, какви приходи? 
Прогнозите на Световната Организация по Туризъм са, както е известно,  за запазване ръста на туристическите пътувания в световен мащаб от 3-4%, като водещи дестинации остават Азия и Пасифик, с очакван ръст от 5-6%, следвани от Африка – с ръст 4-6% , Америка - 3-4% и  Европа 2-3%.
Прогнозите на АБТТА за българския туристически пазар са за ръст от 7-8% по отношение  броя туристи и без промяна – по отношение обема приходи спрямо 2012 г.

Как през годините на демокрация се промени профилът на българския турист?
Българският турист винаги е бил любознателен, отворен за нови изживявания. През годините на демокрацията българските потребители станаха по–информирани и по- взискателни, но и по-дисциплинирани. В светлината на случващите се фалити – също и по-внимателни при избора на доставчик на своето пътуване.
Бих добавила също, все още има какво да се желае по отношение лоялността на българския потребител спрямо неговия туристически консултант - пътническият агент.

Кои са най-добрите и кои – най-лошите туристи и защо?
Отдадеността на работещите в българския туристически бранш е характерна черта на нашия пазар – не смятам, че има добри и лоши туристи.
Все пак качеството и  сигурността на едно пътуване биха могли да бъдат застрашени в някои ситуации. 
На първо място, особено важна е  способността на туриста да дефинира правилно своите изисквания спрямо търсената туристическа услуга и  готовността да заплати цената за търсеното качество.
На второ място, бих искала да фокусирам вниманието върху необходимостта от познаване и съобразяване с културата, бита и местните обичаи в посещаваната дестинация. Неспазването на тази препоръка  може  да създаде сериозни неудобства за туриста, включително и евентуалните последствия от нарушения на местното законодателство.
Не на последно място, бих препоръчала на българските туристи да бъдат особено внимателни при избор на доставчик на туристически услуги, невключени в туристическия пакет с цел гарантиране на личната им безопасност. 

Накрая, бих искала, ако ми позволите да пожелая на  всички колеги успешен туристически сезон, а на българските туристи да напомня мъдростта на древните мислители, оцеляла през вековете:
Животът е едно пътуване. Не отлагайте своето щастие за бъдещето, като опитвате постигнете друга цел. Не спирайте да мечтаете и не отлагайте днешното пътуване за утре! При първа възможност изпитайте насладата на пътешествията!

АБТТА
Създадена през 1996 г, АБТТА е професионално сдружение на агенции, акредитирани от  Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство.
Асоциацията обединява близо 100 водещи български туристически агенции, които формират над 70% от общия пазарен дял от продажбата на услуги на  българския пазар за изходящ туризъм и  генерират значителна част от входящия и вътрешен  туризъм на България.
Основен приоритет в работата на АБТТА са дейностите по осигуряване на благоприятна, равнопоставена и чиста  бизнес среда за осъществяване икономическата дейност на членовете, защита правата на потребителите на туристически услуги и устойчиво развитие на българския туризъм като цяло.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив