18 Юли 2024, 10:25 Днес (0) | Вчера (1)

Основното предизвикателство пред застрахователните брокери е дигитализацията и работата от разстояние

13 Октомври 2021 09:30 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Албена Алексиева
A+ A-
Последна редакция: 13 октомври 2021, 10:16

Разговор с г-н Георги Поповянски, собственик и управител на "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД

Г-н Поповянски, Вие бяхте участник в скорошен семинар на Камарата на професионалните оценители, по време на който представихте застраховането на професионалната отговорност на оценителите. Застраховането на професионалната отговорност е задължително за много професии у нас.  Какъв е делът на тази бизнес линия в общия портфейл на компаниите, с които работите?
Да, наскоро бях гост лектор в семинар на европейско ниво, имаше лектори с голям професионален опит и аз имах честта да представя застраховка "Професионална отговорност на независимите оценители". По време на семинара се разгледаха много интересни казуси в дълбочина и се предостави възможността да се дискутира работният процес на квалифицираните оценители и основните рискове за тяхната дейност. В България има професии, които имат задължение да поддържат валидна застраховка "Професионална отговорност", която осигурява защита на квалифицирани професионалисти при искове, предявени срещу тях за претърпени от  клиенти финансови загуби във  връзка с предоставяните професионални услуги. Повечето застрахователни компании в България, които имат лиценз по Раздел 1 – Общо застраховане, предлагат застраховки отговорност. Делът на отговорности в България е около 2% от застрахователен пазар - общо застраховане, по данни на КФН за предходната година.

Имате ли наблюдения къде стоим в застраховането на отговорности както за тази група професионалисти - оценителите, така и за останалите професии, в сравнение с други страни в Европа?
Общото застраховане в България бележи около 2% ръст за 2020 г., а делът на отговорности нараства с близо 11%, по данни на КФН. Що се отнася до застраховка професионална отговорност на оценителите само няколко застрахователни компании предлагат "Професионална отговорност на независимите оценители" и делът на застрахованите все още не е голям. Благодарение на Асоциацията на професионалните оценители все повече оценители имат информация за възможностите да осигурят своята защита срещу искове от клиента, които могат да възникнат вследствие на претърпени вреди във връзка с предоставяне на професионални им услуги. В сравнение с другите страни в Европа засега сме на едно от последните места по застраховки на отговорности, което е сигурен знак, че трябва да се работи много в тази посока, да се правят повече обучения, семинари и разглеждане на сходни казуси от други европейски държави, за да може оценителите да взимат информирани решения и да се застраховат, като избират правилните покрития и лимити за тях.

Има ли според Вас някакъв препъникамък в застраховането на отговорности у нас и ако да, кой е той?
На първо място мога да отбележа, че трябва да се актуализират нормативните уредби за всяка една професия и да се наложат стандарти от професионалните сдружения и асоциации, в които да бъде определена отговорността и застрахователните покрития на всяка професия. Когато се въведат изисквания от професионалните организации за задължителни застраховки, това трябва да е съпътствано от периодични обучения и да се предоставя достъпна информация към професионалистите, за да разберат защо е важно за тях да имат застраховка "Професионална отговорност", да не го приемат като задължение и разход, а по-скоро като инвестиция в своето развитие и защита от финансова загуба.

Моля Ви като специалист да коментирате най-важното за застраховка професионална отговорност на оценителите - като философия, покритие, рискове.
Застраховка "Професионална отговорност на независимите оценители" покрива рискове, когато застрахованият не е изпълнил задълженията си с качеството, което отговаря на стандарта и третото лице може да повдигне иск, ако в професионалната си дейност оценителят има пропуск и това доведе до финансова претенция на третото лице. Професионалната отговорност помага на бизнеса да се развива, да достига до нови пазари и възможности, а застрахованият да бъде предпочитан и надежден партньор в избора на клиента, защото професионалната отговорност дава сигурност за клиента и защитава интереса на двете страни в бизнеса.

Кои са изключените покрития по полицата?
Изключени рискове са: умишлени действия; нелоялна конкуренция; имуществена щета; липса на правоспособност и др.

Вие стартирате предлагането на такъв продукт съвместно със застрахователна компания. Какви са очакванията Ви за застраховката?
Очаквам все повече лицензирани независими оценители да осъзнаят нуждата от застраховка "Професионална отговорност", която защитава техните интереси и да се застраховат с правилните лимити и покрития. Предстои да направим още няколко събития, за да може да достигнем до повече квалифицирани оценители и да отговорим на техните въпроси.

Извън темата за застраховането на отговорността на оценителите - стана ли по-отговорен българският клиент към застраховането по време на пандемията?
През последната година все повече българи осъзнаха колко е важно за тях да имат застраховка, която да им даде защита и финансова сигурност вследствие на злополука или заболяване. Бих искал да отбележа, че в пандемична обстановка изключителна важна роля за финансовата стабилност на бизнеса и обществото играе застраховането. Застраховането има важна социално обществена роля и е много важно ползвателите на застрахователни услуги да сключат застраховки за големи катастрофални рискове, било то в личен или бизнес план, които биха довели до големи финансови загуби. Застраховането дава сигурност и финансова стабилност и на бизнеса, помага на собствениците на бизнес да посрещнат непредвидени финансови разходи при настъпване на нежелано събитие.

Как се промени застрахователната среда преди и след началото на ковид?
Факт е, че въпреки пандемията застрахователният пазар бележи ръст и най-вече се увеличава делът на животозастраховането и здравните застраховки. В някои застрахователни продукти пазарът бележи лек спад, което е разбираемо предвид фалита и затрудненията на някои бизнес области. Да се надяваме по-скоро да излезем от кризата и бързо да се възстанови икономиката на страната, за да може бизнесът да се върне към старите нива и да продължи да се развива.

Какво е мястото на застрахователните брокери в новите условия? Кои са новите предизвикателства, пред които се изправени?
Застрахователните брокери имат много важна роля в застрахователния процес, те са основният канал за продажби на голяма част от застрахователните компании и имат 61% пазарен дял, който нараства през последните години. Застрахователните брокери са експертите, които познават добре застрахователния пазар и застрахователните продукти, предлагани от застрахователните компании и контактуват директно с клиента, затова тяхната обратна връзка към застрахователните компании би могла да подобри застрахователния интерес в България и да повиши доверието в застрахователните компании. Основното предизвикателство, пред което се намират застрахователните брокери, е дигитализацията, която предстои, и работата от разстояние и обслужване на клиентите в създалата се пандемична обстановка.

Каква е прогнозата Ви за обема на застрахователния пазар през тази година и каква е ролята на застрахователните брокери?
Тенденцията е застраховането да продължи да се развива и пазарът да расте. Ролята на брокерите е да бъдат по-близо до клиентите и да предлагат застрахователни решения за техните нужди.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 17 Юли 2024
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7940
GBP 2.4796 2.4887 2.3267
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив