26 Септември 2020, 08:22 Днес (0) | Вчера (9)

Регистрирани са случаи на редовно издадени и впоследствие фалшифицирани зелени карти

19 Февруари 2003 в-к "Пари" по статията работи:
A+ A-

Атанас Табов, председател на УС на Националното бюро на Българските Автомобилни Застрахователи

Господин Табов, бихте ли представили накратко историята на националното бюро на българските автомобилни застрахователи?

- На 1 април 2002 г. беше извършена приемствеността от старото национално бюро към новото. Тогава бе подписано и унифицираното споразумение с всички 42 национални бюра от системата Зелена карта. Споразумението е международен договор и подписвайки го, тези 43 страни декларират, че стриктно ще спазват условията по него. Договорът регламентира отношенията и дейността на националните бюра, които членуват в Съвета на бюрата в Лондон.

По това време беше разработен и новият образец на Зелената карта, който Съветът на бюрата разпрати на всички свои членове.
Датата 1 април би могла да се нарече и историческа, тъй като всички знаем, че до този момент монополът беше само в един застраховател - Булстрад, който изпълняваше ролята и на национално бюро. След 1 април правото да продават Зелени карти придобиха членовете на НББАЗ - Булстрад, Булинс, Алианц България, ДЗИ-Общо застраховане, Витоша, Евроинс, Орел и Юпитер.
 
Какви са взаимоотношенията на НББАЗ със съвета на бюрата и другите национални бюра?

- НББАЗ като член на системата Зелена карта поддържа постоянни контакти и отношения с всички 42 национални бюра от тази система, намиращи се както на територията на Европа, така и извън нея. Основният документ за тези взаимоотношения, както споменах вече, е унифицираното споразумение. В него освен начина на издаване на Зелените карти е регламентирано и какви реквизити трябва да съдържат образците на тези карти. Упоменато е и какви задължения имат съответните бюра в случай на настъпване на застрахователно събитие на тяхната територия, при което са регистрирани щети от пътнотранспортно произшествие и има пострадали. През изминалата година НББАЗ взе участие в няколко особено важни международни събития, организирани от централата в Лондон. Първото успешно представяне бе през май в Солун, където се обсъждаше проблемът с Косово. Той бе породен от факта, че автомобилите с косовска регистрация нямат международно признати регистрационни номера, на които да могат да бъдат издавани Зелени карти. Тези номера трябваше да се признаят от системата Зелена карта, за да бъде възможно косовските граждани да пътуват свободно в чужбина. В крайна сметка проблемът остана да се реши от Югославия, тъй като Косово все още е част от територията й.

Друго не по-малко важно представяне е участието в 36-ата генерална асамблея, проведена на остров Крит също през май. Там НББАЗ представи доклад за историята на застраховането в България, развитието на застрахователния сектор у нас, както и стартирането на дейността на българското национално бюро. Всъщност на тази генерална асамблея, която се провежда всяка година, се обсъждат проблемите на системата Зелена карта в международен аспект. На нея бяха одобрени и новите вътрешни правила, които влизат в сила от 1 юли т. г. Тези правила регламентират една нова линия на работа и на отношения с всички членове от Съвета на бюрата.

През октомври взехме участие в ежегодната регионална среща на националните бюра от Централна и Югоизточна Европа, която се проведе в Скопие.
Бих искал да спомена, че НББАЗ работи в тясно сътрудничество с органите на МВР.
 
Ликвидационната дейност е една от важните функции на бюрото. Какво е направено в тази посока през изминалата година?

- НББАЗ се явява като обработващо бюро на територията на България в случаите, когато щетата е настъпила на българска територия и участник в пътнотранспортното произшествие е моторно превозно средство с чужда регистрация. С други думи, българското национално бюро се явява като представител на чуждестранния застраховател у нас и съдейства за уреждане и обезщетяване на пострадалите в тези пътнотранспортни произшествия на територията на страната, при които е виновен водачът с чуждестранна регистрация. Българското национално бюро е поело и задължението да гарантира спазването на местното законодателство при регулиране на тези щети пред останалите национални бюра, членове на Съвета на бюрата. Щетите се регистрират у нас, за което се води и информационна база данни. След като се извърши огледът и се направи оценка на щетата, се изплаща обезщетението на пострадалите български граждани. В този контекст бих искал да спомена за важната роля на НББАЗ, тъй като, от една страна, българското национално бюро изпълнява функцията на представител и защитава интересите на чуждестранните застрахователни компании, а от друга, съдейства за адекватното обезщетяване на пострадалите български граждани в ПТП, причинено от водач с чужда регистрация на МПС. Като статистика може да посочим, че най-голям брой регистрирани щети са по вина на турски водачи на МПС, следвани от тези с участието на притежатели на немски Зелени карти.

Бюрото има добри отношения и с гаранционния фонд Задължително застраховане Гражданска отговорност за България във връзка с уреждането на претенции на пострадали страни, касаещи както националното бюро по чужди Зелени карти, така и водачи, притежатели на българска Гражданска отговорност.

Освен тази дейност българското национално бюро съдейства и за регулиране на щети на пострадали български граждани на териториите на страните членки на системата Зелена карта от местни водачи на МПС, като придвижва документите им за обработка от застрахователната компания на нередовния водач. Търси необходимото съдействие за пострадали чужди граждани на територията на България от местни водачи, като им предоставя протоколи за ПТП и ги насочва към местните застрахователни компании за обработка на техните претенции.

Втората му функция е и че НББАЗ се явява като плащащо бюро, когато щетите са настъпили в чужбина по издадени Зелени карти от българските застрахователни компании, членове на националното бюро. За целта се води база от данни за настъпили такива щети на територията на съответните страни. Обработват се и справки за продадените Зелени карти от членовете на бюрото.
НББАЗ води база данни и за регистрирани случаи на редовно издадени в началото Зелени карти, които впоследствие са фалшифицирани от техните ползватели. В тези случаи бюрото уведомява съответните органи на МВР. Регистрираните случаи не са много, но все пак ги има.
 
Към НББАЗ има създадени гаранционен фонд. Какви са неговите функции и какъв е размерът на натрупаните средства в него?

- Гаранционният фонд е създаден в изпълнение на устава на НББАЗ и възможността бюрото да си изпълнява поетите ангажименти и отговорности от унифицираното споразумение. Гаранционният фонд служи за изплащане на щети, настъпили на територията на Република България по чужда Зелена карта, както и за плащане на такива, настъпили по български Зелени карти в чужбина. В момента натрупаните средства са в размер на 2.5 млн. лв.
 
През октомври м. г. по време на петата международна конференция в София "Застрахователни измами, кражби и контрабанда на МПС" предложихте застрахователите да имат ограничен достъп до информационната система на  МВР за откраднати автомобили. Реализира ли се тази идея?

- Този въпрос е свързан с дейността на Асоциацията на българските застрахователи, чийто председател понастоящем съм и там. До този момент идеята не е осъществена поради обективни и субективни причини. Предложението ни бе свързано с това да има on-line връзка между АБЗ и МВР главно поради честата практика на двойно застраховане, най-вече на МПС. Поради липсата на обмяна на информация съществува рискът от неоснователно облагодетелстване на застрахованото лице, което в случай на кражба на неговото МПС е възможно да получи обезщетение от две застрахователни компании.

От друга страна, продължава да липсва връзка между МВР и застрахователните компании по отношение на откраднати, платени вече от застрахователните компании МПС и впоследствие намерени от МВР. Автомобилите престояват в техните РПУ-та, тъй като я няма обратната връзка. Ако тази обратна връзка съществуваше, в момента, в който от МВР кажат, че еди-кое си МПС е намерено, застрахователните компании могат да проверят в собствените си информационни масиви дали това МПС е било застраховано, дали са предявени претенци и изплатени обезщетения на неговия собственик. Това беше по отношение на кражбите на МПС.

Другото предложение бе свързано със застрахователните измами, т. е. да има взаимна връзка по отношение на съхранението на информация за опити за застрахователни измами както от страна на самото застраховано лице, така и с участието на полицейски служители и специалисти от самите застрахователни компании.
 
Катастрофичният пул

Като схема катастрофичният пул вече е разработен от Асоциацията на българските застрахователи. Имали сме и няколко срещи с Агенцията за застрахователен надзор, заедно с която трябва да изберем окончателния вариант, за да го представим съвместно на министъра на финансите. Финансовият министър трябва да даде своето становище, за да стартира проектът, тъй като той е свързан и с участието на държавата в него. Мога да кажа, че нещата се движат бавно най-вече от административна гледна точка.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив