27 Февруари 2021, 22:54 Днес (0) | Вчера (12)

Очаквам 2004 г. да е още по-добра за осигурителния бранш

30 Януари 2004 INSMARKET по статията работи:
A+ A-

Бисер Петков, зам.- председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”

Господин Петков, в началото на всяка година се прави равносметка за постигнатото през предходната. Каква е Вашата оценка за осигурителният пазар у нас?

- Според мен изминалата година беше успешна и важна за развитието на осигурителния пазар у нас. Народното събрание прие важни изменения и допълнения в осигурителното законодателство, които повишиха сигурността на пенсионните спестявания и разшириха правомощията на държавния осигурителен надзор. Беше обновена в голяма степен подзаконовата нормативна уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване с приемането от Комисията за финансов надзор ( КФН ) на четири нови наредби.

Изминалата година беше богата и на корпоративни събития в осигурителния сектор. Успешно приключи първото вливане на едно пенсионно дружество в друго. Става дума за “Българско пенсионно осигурително дружество”АД, което се вля в ПОК “Доверие”АД. Пак през миналата година Комисията за финансов надзор издаде лиценз на “ДЗИ-Пенсионно осигуряване”АД, което е първото новолицензирано пенсионноосигурително дружество след първоначалното лицензиране на осигурителни дружества у нас през 2000 година.

През 2003 г. продължи възходящото развитие на всички основни показатели за дейността. Размерът на пенсионните спестявания на населението бързо нараства  в резултат  на постъпващите осигурителни вноски и на сравнително високото равнище на доходност, което пенсионните дружества постигат при управлението на активите на пенсионните фондове. Цялостна оценка за състоянието на осигурителният пазар може да направим обаче едва в края на месец март, когато пенсионните дружества ще представят своите годишни финансови отчети за изминалата 2003 година.

Бихте ли цитирали конкретни резултати постигнати от пенсионните дружества през 2003 година?

- В края на месец ноември миналата година общият размер на активите, управлявани от лицензираните пенсионноосигурителни дружества, достигна  485 млн. лева. От тях приблизително 245 млн. лв. са в задължителните пенсионни фондове – професионални и универсални, а другите 240 млн. лв. са в доброволните пенсионни фондове. Общият брой на откритите осигурителни партиди е около 2.218 млн., от тях близо 510 хил. са в  доброволните пенсионни фондове, 162 хил. в професионалните фондове и 1.546 млн. в универсалните пенсионни фондове.

През миналата година извършвахте ли проверки в пенсионните компании, за това как работят? Констатирани ли са нарушения и наложени ли са санкции на нарушителите?

- През 2003 г. бяха направени пълни проверки на четири пенсионни компании с което завърши първия цикъл от пълни проверки във всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества.  Освен това бяха направени и няколко тематични проверки. В момента например правим проверки, свързани с изпълнението на Наредбата за реда и начина за промяна на участието на осигурените лица от един в друг съответен пенсионен фонд. Издадените през миналата година актове за установени нарушения са 67, а броят на наказателните постановления е 61. Общият размер на наложените глоби е 35 100 лв., а 10 000 лв. е размерът на имуществените санкции. Въпреки сравнително големия  брой на актовете и наказателните постановления, държа да подчертая, че при проверките няма констатирани тежки нарушения, които да застрашават сериозно интересите на осигурените лица. На нарушителите, освен наложените санкции, сме дали препоръки и указания за отстраняване на пропуските.

От 1 януари влезе в сила Наредбата за смяна на пенсионния фонд от осигурените лица. Могат ли да се очакват някакви сътресения на пазара? Въобще какви промени да очакваме в осигурителния бранш – по-добри финансови резултати, нови лицензи или фалити, промени в нормативната уредба...

- Реалната възможност за смяна на фонда от страна на осигурените лица безспорно ще доведе до засилване на конкуренцията между пенсионните компании. Въпреки това не очаквам сериозно сътресение за пазара. Приетата от КФН наредба, регламентираща прехвърлянето от един фонд в друг, създава единни за всички пенсионноосигурителни дружества процедури и срокове за подаване на заявления и последващ обмен на информация и средства и цели създаването на условия за прехвърляне на осигурени лица единствено по тяхна воля и желание. Решението за смяна на пенсионния фонд от страна на осигурените лица не бива да е емоционално. То има своята финансова страна, която не може да бъде пренебрегната. Водещи фактори при избора трябва да са постигнатата доходност от пенсионното дружество при управлението на пенсионните фондове (и то за един по-дълъг период), качеството на обслужване, размера на таксите и др.

През новата 2004 г. очаквам възходящата тенденция в развитието на осигурителния сектор да продължи. Прогнозата ни е активите на пенсионните фондове в края на годината да достигнат 2% от БВП на страната. Реалните предпоставки за това са увеличението на осигурителната вноска за универсалните фондове от 2 на 3%, повишената събираемост на осигурителните вноски и успешната инвестиционна политика на компаниите. Предстои да бъдат приети и останалите наредби по Кодекса за социално осигуряване с което ще бъде завършена нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив