08 Март 2021, 14:25 Днес (5) | Вчера (0)

Пенсионните фондове все още "не плуват свободно"

09 Февруари 2004 в-к "Банкер" по статията работи:
A+ A-

София Христова, изпълнителен директор на "Алианц България" ПОД

Г-жо Христова, от началото на януари започна процесът на прехвърлянето на осигуряваните от един фонд в друг, в който смятат, че условията са по-добри. Каква стратегия приложи "Алианц България" ПОД за привличане на осигурени лица? Очерта ли се вече някаква тенденция и в това отношение?

- Рано е да говорим за конкретни резултати и за очертаваща се тенденция, защото процесът по прехвърлянето от фонд във фонд стартира едва преди месец и ще бъде продължителен. Голяма част от клиентите на ПОД все още не са запознати с правото си да коригират своя избор, че отсега нататък те ще могат ежегодно да променят фондовете, в които се осигуряват. Само при първото прехвърляне през 2004 г. е необходимо да са изминали две години от началото на осигуряването им в пенсионно дружество. Нашето дружество води разяснителна кампания относно правата на клиентите ни. Досега голяма част от хората не бяха наясно какъв фонд избират. Имаше и случаи, когато друг е направил избора вместо тях - работодатели, синдикални организации. Важността на личния избор се осъзнава едва сега. Вноските за пенсионно осигуряване ще се акумулират дълго време и затова е важно на кого ще бъдат поверени. Неслучайно в професионалните среди ги наричат "дълги пари".

Съществуват ли затруднения за осигурените при прехвърлянето им в друг фонд. Този процес бе уреден в Наредба N3, има ли проблеми с приложението й?

- Началото на процеса по коригиране на избора през януари показва, че хората не знаят къде са осигурени задължително, защото често пъти някой друг е избирал вместо тях. Те не са получили от своето пенсионно-осигурително дружество уведомление, че ги осигуряват, не са получили и справка с натрупваните средства по персоналната им сметка. В други случаи, ако човекът е променил адреса си, без да уведоми ПОД, той няма да получи извлечение от персоналната си сметка. Понякога самото ПОД не си е направило труда това извлечение да достигне до неговия клиент. Има хора, които по силата на действащите нормативи са служебно разпределени в Националния осигурителен институт (НОИ) по една специална методика, а техният предварителен избор е бил анулиран. Редно е било пенсионният фонд (професионален или универсален) да изпрати и на тях съответното уведомление.

Очаквате ли преструктуриране на пазара вследствие на този процес?

- Не смятам, че процесът на преориентация на хората между дружествата за допълнително пенсионно осигуряване ще доведе до сериозни преструктурирания във фондовете. Не смятам, че ще има сътресения, вливания и преобразувания на фондове - поне не по тази причина. Естествено е ПОД като пазарни субекти да се стараят да привлекат повече клиенти. Практиката по света показва, че 20-25% от хората са склонни на подобна преориентация. Българският осигурителен пазар има своята специфика и в момента е трудно да се прогнозира съвсем точно какъв ще бъде този процент у нас.

Какви резултати отчита "Алианц България" ПОД за 2003 година?

- "Алианц България" ПОД приключи финансовата година в средата на януари, резултатите ни са окончателни и са преминали през одитор. До края на 2003 г. достигнахме 200 млн. лв. управлявани активи. Ръстът на активите е 42% в сравнение с предишната година. Около 680 са осигурените лица, включени в трите управлявани от дружеството фондове (Професионален, Универсален и Доброволен). Доходът, който се разпределя по партидите на осигурените лица, надхвърля 10 процента. Този размер на доход запазваме още откакто дружеството ни започна работа през 2000 г., което показва трайна тенденция в инвестиционните резултати на компанията и добре структуриран инвестиционен портфейл. Завършваме годината с положителен финансов резултат.

Неотдавна БНБ утвърди Наредбата за банките-попечители. Има ли нещо, което ви смущава в реда и условията, по които банките могат да управляват парите на пенсионните фондове?

- Не бих казала, че наредбата в този си вид изчерпва същността на попечителските услуги, но обхваща голяма част от тях. Почти 95% от пенсионните дружества в България са създадени от банкови институции. Затова бе учудващо, когато се възприе, че ПОД и банките не могат да бъдат свързани лица. По-важно е становището на банковите среди за тази наредба, тъй като тя вменява доста отговорности към банката попечител. Колкото до нашето ПОД - не смятам, че изискванията, заложени в наредбата, биха ни затруднили във взаимоотношенията ни с нашата банка депозитар - Търговска банка "Алианц България" .

Какво ново ще предложи пенсионноосигурителният пазар през 2004 година?

- Първата половина на годината ще премине под знака на привеждане в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване. На практика се предвижда нов лицензионен режим на пенсионноосигурителните дружества. Предизвикателство е и процеса на прехвърляне от един фонд в друг, за който вече говорихме. От 1 юли се променя формата за водене на индивидуалните сметки. Освен в левове те ще бъдат водени и в дялове. Това е нов непознат начин за българските условия. Успоредно с това ще се стремим да увеличаваме броя на клиентите на пенсионните фондове, както и да умножаваме активите на фондовете.

На 2 февруари Конституционният съд е образувал дело по искане на 78 депутати, които твърдят, че чл. 176, ал. (3) от новия Кодекс за социално осигуряване противоречи на конституционния принцип за свободна стопанска инициатива. Той третира забраната за наемане на инвестиционни имоти, собственост на пенсионните фондове за нуждите на пенсионноосигурителното дружество и свързаните с него лица. Какъв е вашият коментар?

- Законът наистина въвежда забраната за използване на инвестиционните имоти за собствени нужди. Пенсионните фондове (ПФ) по своята същност са консервативни инвеститори. На практика всички ограничения, както и цялата инвестиционна рамка е рестриктивна. Това е така, защото пенсионните фондове в частта си на задължителното пенсионно осигуряване са твърде млади. Когато обществото и Комисията за финансов надзор се убедят, че пенсионните фондове "плуват свободно", тогава ще се премахнат многобройните ограничения. В Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) многократно са поставяни въпросите за либерализацията на инвестиционния режим, особено за доброволните ПФ.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив