04 Април 2020, 21:02 Днес (4) | Вчера (15)

АИКБ подкрепи лимитите за неимуществени обезщетения по "Гражданска отговорност"

12 Ноември 2018 11:21 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 12 ноември 2018, 11:29

Индустриалците алармират, че вече има трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за неимуществени вреди

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи предложенията за промени в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите. В отворено писмо до председателя на парламентарната бюджетна комисия – Менда Стоянова, от АИКБ посочват, че по новото Тълкувателно решение на Върховния касационен съд от 21.06.2018 г. все още няма методика, с която да се определят размерите на обезщетенията за неимуществени вреди. Няма и законов лимит на техния размер.

Припомняме, с цитираното решение на ВСК се разшири кръгът на лицата, имащи право да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки при ПТП (в този кръг вече са включени братята и сестрите на починалия (починалата) и съответните възходящи и низходящи роднини от втора степен, както и всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни морални болки и страдания).

От АИКБ посочват, че вече има трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за неимуществени вреди на близки на починало лице. В съчетание с разширяването на кръга на правоимащите лицата, причинили неимуществени вреди, ще бъдат ангажирани със значително по-големи размери на дължимите обезщетения. Липсата на методика обаче и на разписани лимити на сумите "създава невъзможност да бъдат обосновавани размерите на присъжданите обезщетения, а това е предпоставка за неизбежна субективност и предпоставка за създаване на социална несправедливост".

Високите застрахователни лимити предопределят нуждата от високи застрахователни премии, за да могат застрахователните компании да посрещат плащанията по застраховките. Последното е логично, но среща открит публичен отпор – застрахованите реагират остро и открито враждебно на анонсите за повишаване на застрахователните премии. Повече от сигурно е, че немалка част от многомилионния автомобилен парк у нас няма да бъде изобщо застрахован при необходимия в пъти по-висок размер на застраховките, посочват от АИКБ. Оттам обявяват, че подкрепят необходимостта от въвеждане на методика за определяне размера на имуществените и неимуществени вреди в случаите на увреждане здравето на лицата, които са пострадали от непозволено увреждане. Индустриалците подкрепят и въвеждането на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на починало лице от непозволено увреждане.

От АИКБ са направили сравнение на средните цени на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за 2016 г. в европейски държави в евро, както и на обезщетенията.  От анализ на АБЗ по данни на "Insurance Europe" е видно, че присъжданите обезщетения в България (средно около 95 000 лв. на всяко лице) далеч надхвърлят неимуществените вреди (морални болки и страдания) за близките на починал в другите европейски държави. Обезщетенията в България рязко надхвърлят европейските показатели в абсолютен размер.

Държава

Размери на обезщетението за неимуществени вреди ("болки и страдания")

Пояснения

Австрия

10 000 – 20 000 евро според съдебна практика

Белгия

1 500 – 24 000 евро

Има лимити в табличен вид (методика), определени в закон

Великобритания

Около 11 000 евро според съдебна практика

Германия

5 000 – 15 000 евро очакван размер на обезщетенията

Наскоро е прието законодателство, с което се въвежда възможност за компенсиране на неимуществени вреди (болки и страдания) на трети лица в случай на внезапна (мъчителна) смърт.

Гърция

Няма лимити

Размерът на обезщетенията се определят от съда.

Дания

До 13 400 евро

Има определен горен лимит, конкретната индивидуална сума се определя със съдебно решение.

Испания

10 000 – 90 000 евро

Според методика с лимити в табличен вид, определени в закон

Италия

24 020 – 331 920 евро

Според лимити в табличен вид, прилагани от Милански съд и използвани като модел в Италия за 2018 г.

Малта

В законодателството не се предвиждат обезщетения за неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти

Румъния

8 836 евро

Словакия

Не се предвиждат обезщетения за неимуществени вреди (морални болки и страдания) в случаи на пътни инциденти

Франция

6 000 – 30 000 евро

Има лимити в табличен вид (методика), определени в закон

Холандия

12 500 – 20 000 евро

Наскоро е прието законодателство, съдържащо лимити в табличен вид (методика) за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди (емоционална загуба)

Чехия

3 300 – 9 300 евро

Законово са предвидени еднократно платими и фиксирани обезщетения

Полша

Няма лимити

Размерът на обезщетенията се определят от съда

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложенията за промени в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите, с които да се въведат:
Делегация, чрез която Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика да приемат съвместна наредба за утвърждаване на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие увреждане здравето на пострадало лице и за определяне на имуществени вреди на правоимащо увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице;
Лимити на размерите на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал;
Съгласуваност между Кодекса за застраховането и Закона за задълженията и договорите относно определянето на размера на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал, за които би могъл да бъде задължен причинителят на непозволеното увреждане (виновният водач) и неговият застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

АИКБ подкрепя и предложението Гаранционният фонд да изготви проект на методика, която да отчита както най-добрите международни практики, така и българската правна традиция и система на българското право.

Индустриалците подкрепят вече направените предложения за определяне размера на неимуществените и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт. В случай на смърт на пострадало лице всяко от правоимащите лица, увредени от тази смърт, има право на еднократно обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер до:
20 000 лева на съпруг, съпруга или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала по време на настъпване на непозволеното увреждане, довело до смъртта;
20 000 лева на всяко дете, включително осиновено дете;
20 000 лева на всеки родител, включително осиновител;
15 000 лева на всеки брат или сестра;
5 000 лева на друго лице, по изключение, поради създадените емоционални отношения с починалото лице по време на настъпване на непозволеното увреждане, довело да смъртта.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив