20 Септември 2020, 17:42 Днес (0) | Вчера (0)

Асоциацията на българските застрахователи чества 20 години от своето създаване

01 Октомври 2012 17:10 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 1 октомври 2012, 17:30

Нелоялната конкуренция при ГО и развитието на животозастраховането са сред основните предизвикателства пред бранша

 

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) чества троен празник. На днешния ден браншовата организация отбелязва 20 години от своето учредяване, а от 1994 г. членовете на сдружението приемат датата 1-ви октомври за професионален празник на застрахователя. През тази година се навършват и 130 години организирано застраховане в България. На нарочна песконференция на Управителния съвет на АБЗ днес по повод годишнината председателят на УС - Данчо Данчев, припомни част от историята на застраховането. След падането на юридическия монопол в застраховането през 1989 г. за кратко у нас се появяват множество застрахователни компании, като до 1996 г. техният брой е около 130. Това налага приемането на закони за регулиране на този пазар. На 11.10.1996 г. е приет Закон на застраховането, а през 1997 г. е създадена Дирекция за застрахователен надзор (ДЗН).  Година по-късно са лицензирани 25 от заварените и от новоучредени застрахователи. 17 от тях са в общото застраховане, 8 – в животозастраховането (6 акционерни компании и 2 – взаимозастрахователни кооперации). От 1998-1999 г. започва да се води официална статистика за финансовите резултати на застрахователните компании. 
За периода 1999-2012 г. застрахователният бизнес отбелязва сериозен ръст, като в животозастраховането той е близо 8 пъти (7,95), а в общото застраховане - близо 5 пъти (4,88). 
През 1998 г. застрахователното проникване е било 1.08%, а през 2010 г. то вече е 2%, като през най-добрата година по отношение на приходи за застрахователите – 2008 г., е било 2.7%. 
През 1998 г. всеки гражданин у нас е заделял по 28.29 лв. за застраховки, а през 2010 г. тази сума вече е 183.50 лв. И пак за сравнение, през 2008 г. заделената от гражданите сума за застраховки е била 237.25 лева. 
Данчев обяви, че е доволен от резултатите на бранша за първото шестмесечие и подчерта, че в период на криза гилдията се справя отлично. Като едно от основните предизвикателства пред компаниите Данчев открои нелоялната и агресивна конкуренция между дружествата при задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" и изрази опасения дали застрахователите ще могат да запазят капиталовата си адекватност и изискванията за резерви. Данчев обяви, че през последната година броят на кражбите на автомобили е намалял с 40 на сто и посочи, че предупреждението, че който няма стикер по автокаско, ще бъде откраднат автомобила му, се е оказало невярно. "С изключение на една – две марки, останалите коли почти не се крадат. Стикерите по никакъв начин не помагат на клиента", категоричен бе Данчев. До 2 месеца АБЗ ще има данни дали компании нарушават забраната за поставяне отличителни знаци, свързани със застраховката автокаско. От своя страна Константин Велев, член на Управителния съвет на АБЗ, каза, че няма да има всеобщо за гилдията самоучастие по каско. Данчев добави, че у нас франшизът съществува като практика от поне 10 години.

Сред останалите предизвикателства председателят на УС посочи желанието за ръст в животозастраховането.

Към първото шестмесечие на 2012 г. застрахователна дейност извършват 34 застрахователя със седалище в България (18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане), презастрахователна дейност извършват 4 общозастрахователни дружества, 1 животозастраховател и 1 презастраховател по общо застраховане.

АБЗ

1992: 16 октомври – 12 застрахователни компании учредяват АБЗ. 

По инициатива на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „България”, на 8 октомври 1991 година, работещите на застрахователния пазар: ЗПАД “България”, “Булстрад” АД, „Граниткооп”, ДЗИ, “МИК автомобилно застраховане” и “София Инс”, провеждат първа работна среша за учредяване на браншови съюз на застрахователите.

На датата 16 октомври през 1992 година десет застрахователни компании провеждат Учредително събрание с решението за създаване на организация с идеална цел – Асоциация на българските застрахователи.

Инициативата за основаването е на Учредителите – 10 държавни и частни застрахователи, опериращи по това време на застрахователния пазар - ЗАД “България – живот”, ЗПАД “България”, “Булстрад” АД, ЗПК Гранит АД,  ДЗИ, ЗПД”Витоша”, Автомобилно застраховане “МИК” АД, ЗПК”Орел”АД, “София Инс” АД и ЖЗК”Феникс”АД

С изготвения Устав Асоциацията се обявява за отворена организация с доброволно членство в нея и става общност на застрахователите от държавния и частния сектор.

Уставът на сдружението поставя за основна цел в дейността на Асоциацията   да подпомага главно членовете си в осъществяването на застрахователната им дейност и да отстоява пазарните им интересите.

1994: Съдебна регистрация като сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нейния устав. След съдебната регистрация на сдружението „Асоциация на българските застрахователи”- на 15.04.1994 година, членовете на сдружението приемат датата 1-ви октомври 1891 година, когато в гр.Русе е основавано Първото застрахователно дружество “България”, за професионален празник на застрахователя.

2012: В АБЗ членуват 30 застрахователи - 18 компании по общо застраховане и 12 – по животозастраховане. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Радослав Габровски

Румен Янчев

Георги Абаджиев

Борислав Михайлов

Атанас Табов

Венислав Йотов

Даниела Конова 

Орлин Пенев

Данчо Данчев

 

Активи в дейността на АБЗ, през годините:

1. Участие в процедурата по издаване на разрешителен режим/лиценз за дейността на застрахователните дружества-членове;

2. Участие в процеса на регламентиране на нормативната база за застраховането- изготвяне на Закона за застраховането;

3. Съдействие за благоприятно развитие на данъчното облагане на застрахователния сектор- позиция на Асоциацията, по изменение на данъчното облагане и преференции/облекчения за животозастрахователната дейност – ЗКПО и ЗДДФЛ;

4. Център за професионална квалификацията за обучение на кадрите в застраховането, изграден съвместно с Британски съвет, по програма на The Chartered Insurance Institute

5. Участие на дружествата-членове в Учредяването на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

6. Активно участие в изработването и съгласуване с КФН на проект на Кодекс за застраховането

7. Изграждане на Единна Информационна Система за Оценка, Управление и Контрол на Риска, в т.ч. за издаване на полици /ЕИСОУКР/, в изпълнение на изискванията на чл. 292 от Кодекса за застраховането.

8. Предстоящо въвеждане на Директивата ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ІІ за застрахователната дейност

 

ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

 

1882: Първата застрахователна компания е румънска – Dacia. Учредена в Русе

1890: Учредително събрание на първото българско дружество „България“  в Русе на 16.12.

1891: Княз Фердинанд подписва указ 134 за основаване на дружеството, на 23 август

1926: Приет е първият Закон за държавния контрол върху частните предприятия, на 26.07., Надзорният орган съществува до 1946 г.

1946: На 27.06. e приет Закон за национализация на застрахователните дружества и държавен монопол в застраховането. Национализирани 19 български и 11 чуждестранни дружества. ДЗИ става единствен застраховател в България 

1961: С постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество „Булстрад”.

1989: Пада юридическият монопол в застраховането.

1989-1996: Появяват се около 130 застрахователни компании

1996: На 11.10. е приет Закон на застраховането.

1997: Създадена Дирекция за застрахователен надзор (ДЗН). 

1998: Лицензирани са 25 от заварените и от новоучредени застрахователи. 17 от тях са в общото застраховане, 8 – в животозастраховането (6 акционерни компании и 2 – взаимозастрахователни кооперации).

2012: През първото шестмесечие застрахователна дейност извършват 34 застрахователя със седалище в България (18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане), презастрахователна дейност извършват 4 общозастрахователни дружества, 1 животозастраховател и 1 презастраховател по общо застраховане.

 

ИСТОРИЯТА В ЦИФРИ

 

От 1998-1999 г.: Започва да се води официална статистика за финансовите резултати на застрахователните компании.

1999: Брутен премиен приход на застрахователите: 310 млн. лв.

Животозастраховане: Премиен приход – 31 млн.лв.; на пазара работят 7 дружества и 5 кооперации

Общо застраховане: Премиен приход – 279 млн.лв.; на пазара работят 17 компании и един клон на застраховател от чужбина

 

2011: Брутен премиен приход на застрахователите: 1, 610 млрд. лв. 

Животозастраховане: Премиен приход – 251,704 млн.лв.; на пазара работят 14 компании и 2 кооперации (без клоновете на чуждестранните дружества, които не се отчитат в КФН)

Общо застраховане: Премиен приход – 1,362 млрд.лв.; на пазара работят 18 компании (без клоновете на чуждестранните дружества, които не се отчитат в КФН)

 

За 13 години 1999-2012: Ръст:

В животозастраховането: близо 8 пъти (7,95).Приблизително такъв е и ръстът в активите

В общото застраховане: близо 5 пъти (4,88).Приблизително такъв е и ръстът в активите

 

Пик на приходите: 2008 г.

 

Общ спад от 2008 досега: не повече от 6-7% (вкл. с клоновете на чуждите компании)

 

През 1998 г. застрахователното проникване е било 1.08%, а през 2010 г. то вече е 2%, като през най-добрата година по отношение на приходи за застрахователите – 2008 г., е било 2.7%.

 

През 1998 г. всеки гражданин у нас е заделял по 28.29 лв. за застраховки, а през 2010 г. тази сума вече е 183.50 лв. И пак за сравнение, през 2008 г. заделената от гражданите сума за застраховки е била 237.25 лева.

 

 

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив