29 Май 2020, 10:24 Днес (4) | Вчера (15)

Държавен вестник обнародва важни промени в застраховането

07 Декември 2018 14:18 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 7 декември 2018, 16:52

Едните засягат основно застрахователните посредници, а другите - БАЕЗ

В Държавен вестник от днес бяха обнародвани промените в Кодекса за застраховането, приети от парламента на 22 ноември 2018 г.  Припомняме, промените бяха гласувани от Министерски съвет в началото на месец октомври т.г. И засягат основно застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти. Промените въвеждат въвеждането на нови, завишени изисквания спрямо познанията и квалификацията на тези експерти. Новите изисквания са диференцирани по области на познания и спрямо категориите на предлаганите застрахователни продукти, например за: лицата, разпространяващи застрахователни  или презастрахователни продукти; за начина на разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти; за общите принципи за възнагражденията на разпространителите на застрахователни продукти; за управлението и контрола на застрахователните продукти; за квалификацията и добрата репутация на служителите, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти;а за застрахователните агенти; за посредниците, които предлагат застраховки като допълнителна дейност.
С промените се въвеждат нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него. Уредена е детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи. Предлага се също така механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата членка по седалището на клона на застрахователните посредници.

В срок до 31 декември 2019 г. всеки застрахователен брокер представя в комисията актуален списък на членовете на управителния си орган, определени с решение на орган, компетентен съгласно приложимия закон и учредителния документ на брокера да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и съответното решение, на лицата на ръководна длъжност в брокера, отговорни за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, и на своите служители, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти.

В срок до 23 февруари 2019 г. всеки застраховател представя в комисията актуален списък на застрахователните си агенти, както и на членовете на управителните органи на застрахователните агенти – юридически лица, определени с решение на орган, компетентен съгласно приложимия закон и учредителния акт на агента, да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и решение на управителния орган, на лицата на ръководна длъжност в застрахователния агент, отговорни за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, и на служителите на застрахователните агенти – еднолични търговци и юридически лица, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти.

В срок до 23 февруари 2019 г. застрахователите представят в комисията актуални списъци на посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, подлежащи на регистрация, и на посредниците, с които имат сключен договор.

С промените се актуализират минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като досегашният размер от 10 000 000 лв. за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт става 10 420 000 лв., а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди, причинени на имущество – 2 100 000 лв.

Още едни промени със знак застраховане бяха обнародвани в Държавен вестник. В брой 100/04.12.2018 влязоха в сила промените в Закона за експортното застраховане. Те касаят системата на управление на "БАЕЗ" ЕАД, като Междуведомственият съвет за експортно застраховане (МСЕЗ) отпада и се заменя с Надзорен съвет на "БАЕЗ" ЕАД. По този начин се прави и преход от едностепенна система на управление (Общо събрание и Съвет на директорите) към двустепенна (Общото събрание, Надзорен и Управителен съвет). Някои от разпоредбите в Закона за експортното застраховане отпадат, а други се хармонизират с действащия Кодекс за Застраховането.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив