27 Февруари 2021, 05:48 Днес (0) | Вчера (12)

Как протича един психотест за шофьорите?

04 Юни 2019 09:50 СБА по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 4 юни 2019, 09:17

Десетки хиляди водачи преминават годишно през този тест

Отнета ви е шофьорската книжка заради изчерпани контролни точки или алкохол и трябва да се явите на психотест. Или сте професионален шофьор и трябва да си подновите удостоверението. А може би започвате работа като таксиметров шофьор или пък имате желание да придобиете категория С или D. За всичко това ще ви е нужно да се явите на психотест - изследване, което има за цел да установи психологическата годност на даден човек да управлява МПС и да прогнозира доколко този човек е рисков и опасен за пътното движение. Тоест тестът трябва да отсее потенциално най-рисковите водачи и да не допусне те да вземат книжка.
Как протича психологическото изследване?

От СБА дават полезна информация какво трябва да знаят настоящите и бъдещите шофьори за психотестовете. Всяка година десетки хиляди водачи и кандидат-водачи минават през такъв тест. Той  не е като листовките, които можете да наизустите предварително и да решите пред комисия. Освен отбелязването на отговори психологическото изследване съдържа и интервю с психолог. Ако е добре подготвен, специалистът лесно би могъл да разчете някои прикрити черти на личността срещу себе си, които разкриват повишен риск от допускане на съзнателни или несъзнателни грешки, които в крайна сметка биха могли да причинят ПТП.

Преди да кажем какво съдържа тестът, трябва да уточним, че изследваните лица се разглеждат като психиатрично здрави. "Заключението за психологическа годност не е диагноза на конкретното състояние, а прогноза относно риска от допускане на грешки, които биха довели до опасност в движението по пътищата при управление на МПС от определените категории и при извършване на определените дейност", уточняват от отдел "Психологически подбор" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА). Това е службата, която контролира и атестира частните психолаборатории в страната.

Съобразно целта на явяване на психологическо изследване методиките са подбрани в три групи:

  • кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определените в ЗДвП категории, наричани "професионални" и водачи, които извършват обществен превоз на пътници и товари, в това числи и таксиметрови превози;
  • водачи, чиято правоспособност за управление на МПС е временно отнета или загубена, които желаят да я придобият отново;
  • председатели на изпитни комисии.


Отчита се и фактът, че психологическите качества на човека са динамични – тяхното състояние се променя в зависимост от различни фактори – на работната среда, бит, нивата на стрес и способностите за възстановяване, качеството на живот.

Методиките, които се използват при психологическото изследване, са валидизирани по отношение на пътната безопасност и са нормирани по критерии: възраст, категории и професионални групи.

Самото психологическото изследване е разделено на три части, които се отнасят към познавателната сфера, психомоторната сфера и личностната сфера.

 Познавателната сфера се изследва с тестове, насочени към качествата на вниманието (концентрация, устойчивост, превключваемост), на възприятието, на оперативното мислене (способността за вземане на адекватно решение за определено време). Това са бланкови методики от типа "лист – молив", които изследваните лица попълват собственоръчно.

Времето за всеки тест е точно определено и се засича с хронометър от психолога, който провежда изследването. Тестовете се обработват с шаблони, регистрират се верните, грешните и пропуснатите отговори, след което резултатите се сравняват с нормативни скали, разработени в съответствие с възрастта и целите на изследването. Например, резултатите на 35-годишен кандидат за обществен превоз се сравняват с постиженията на водачи във възрастова група от 35 до 45 години, които работят в обществен превоз. Нормативните групи са пет – много ниски, ниски, средни, високи и много високи. За да получи лицето положително заключение и съответно – удостоверение за психологическа годност, е необходимо резултатите от цялостното изследване да попадат в средните, високи  и много високи нормативни групи. Такива резултати дават основание да се направи прогноза за устойчивост на професионално-значимите качества и безрисково транспортно поведение на водача, разясняват от ИААА.

Освен това лицата попълват и личностни въпросници, за които времето е индивидуално и не се засича. Тези въпросници имат за цел да установят определени личностни характеристики, които имат отношение към безопасното поведение на пътя, като склонността към агресия, към поемане на необмислен риск, способността за самоконтрол и адекватна самооценка и др.

Изследването с тестове представлява първата част от изследването и като продължителност е около един астрономически час. Преди всеки тест на лицата се дава подробна инструкция какво точно се изисква от тях.

Втората част на психологическото изследване представлява изследване на психомоторните качества – бързина, точност и адекватност на реакциите. Това става с психологическа апаратура, която отговаря на точно определени изисквания. Изследването е индивидуално, като преди всеки тест на лицето също се дава подробна инструкция какво точно трябва да прави, разясняват се особености на апарата, както и му се предоставя възможност за упражнение, т.е. запознаване с апарата и начина, по който трябва да реагира.

Третата част от изследването е беседа с всеки един кандидат. Психологът задава въпроси, свързани с професионалния опит, мотивацията за работа, придобиване на квалификация и т.н., разисква се ситуацията по отнемане на правоспособност и др. Беседата съдържа стандартни въпроси, но и такива, индивидуално съобразени с кандидата, основани на показаните резултати и цялостното му поведение по време на изследването.

Водачите и кандидат-шофьорите имат право да се явят на общо три изследвания в рамките на една календарна година, считано от датата на първото изследване. Ако на първото изследване лицето получи отрицателно заключение и съответно, не му е издадено удостоверение за психологическа годност, то има право да се яви на второ изследване в рамките на шест месеца. При второто изследване, което се провежда в същата психологическа лаборатория, се изследват същите професионалнозначими качества, както при първото изследване, но с други тестове. Ако и при второто изследване заключението е отрицателно, лицето има право да се яви на трето, експертно, изследване, което се провежда в ИААА от експерти-психолози. Третото изследване се извършва с различни тестове и за окончателното заключение се вземат предвид резултатите от предишните две изследвания – има ли подобрение, стабилност и компенсаторни възможности.

До 2010 г. психологическите изследвания са се провеждали в 28 регионални лаборатории към съответните области отдели на "Автомобилна администрация". От 20 юли 2010 г. това е право на лица, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване, съгласно Закона за движението по  пътищата. Изискванията към професионалната квалификация на психолозите, които провеждат изследванията в т.н. "частни" лаборатории, са нормативно регламентирани. Изискванията за тях са да имат магистърска степен по психология.

От години е обществена тайна, че има частни лаборатории за психотестове, където можеш да вземеш заветното удостоверение срещу определено заплащане и без да си покрил теста. Относно това от ИААА заявиха: "Отговорността за качеството на провежданите изследвания и даваните заключения за психологическа годност пада върху професионалната квалификация на психолозите към тези лица и техния личен и професионален морал".
Експертите-психолози в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" оказват методическа помощ, постоянни консултации с психолозите, както и осъществяват контрол върху провеждането на изследванията.

Удостоверенията за психологическа годност имат срокове на валидност. Специално  за водачите от обществения транспорт и таксиметровите шофьори трябва задължително да се явяват на психологическо изследване на всеки три години до навършване на 65 годишна възраст и всяка година – след навършване на тази възраст.

 Тригодишният срок на валидност на удостоверенията за психологическа годност е максималният срок, за който може да бъде дадена прогноза с вероятностен характер.

Предвид динамичността на шофьорската професия и свързаните с нея стрес и натоварвания, които сериозно повлияват професионалнозначимите качества, определящи безопасното поведение в условията на пътното движение, тригодишният срок на валидност на удостоверенията за психологическа годност, може да се определи като оптимален.

След навършването на 65 години удостоверенията за психологическа годност са валидни за една година. Това се дължи на факта, че с годините опитът все по-трудно компенсира липсващите качества, отбелязват от ИААА.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив