Такъв е основният извод, направен от участниците в годишната конференция на Международния съюз за морско застраховане (International Union of Marine Insurance - IUMI), която се проведе в средата на септември в Севиля. Една от съществените причини за драстичния срив на морското застраховане, според участници във форума, са значителните финансови загуби, понесени от застрахователите вследствие на щетите с танкерите "Лимбург" и "Престиж", автовоза "Триколор" и други т. нар. катастрофични загуби през последните една-две години.

С цел цялостното стабилизиране на бизнеса на срещата в Севиля лидерите в този раздел от застраховането са изразили мнение, че е необходима също редакция на Йорк-Анверските правила. Текстовете им описват процедурите при настъпването на "обща авария" (вследствие на обща опасност за кораба, товара и навлото). Промените най-общо трябвало да се отнасят към намаляване на начисляваните лихви, когато процесът на ликвидация на щетите се проточи във времето. Комисионите, свързани със сключването на полиците, също трябва да намалеят.

Пред делегатите на конференцията в Испания комисиите към IUMI са представили годишните си отчети, отнасящи се до застраховането на различни видове плавателни съдове, както и до отговорностите, свързани с експлоатацията на кораби, застраховането на нефтени платформи и други. От отчетите става ясно, че въпреки бума в корабостроенето (най-вече на контейнеровози и пътнически кораби), средната възраст на световния флот е висока - 16 години. За сравнение - за плавателните съдове на Параходство "Български морски флот" тя е 18 години, но постепенно намалява, тъй като дружеството продава старите си кораби.

Следващата годишна конференция на Международния съюз за морско застраховане ще бъде в Сингапур. Организацията е основана на 8 януари 1874 г. в Берлин. Първите й задачи са били въвеждането на строг регламент на съществуващите дотогава условия по морските застрахователни полици, синхронизиране на многобройните клаузи на компаниите и брокерите, подобряване на класифицирането на корабите и обсъждането на правни въпроси. До Първата световна война членове на съюза са отделни компании от 22 страни. След Втората световна война индивидуалното членство е заменено от членство на националните асоциации. Сега в този съюз членуват над 50 национални или морски асоциации. Той се управлява от членуващите в него морски и транспортни застрахователи и същевременно защитава техните интереси. На Международния съюз за морско застраховане се гледа като на форум за обмяна на опит, информация и статистически данни, обсъждат се правни проблеми и мерки за безопасност при морското застраховане. Единствената компания, която работи на българския пазар и членува от 1961 г. в IUMI, e "Булстрад".