25 Октомври 2020, 12:59 Днес (0) | Вчера (0)

Намаляват на 4 месеца срока за отпускане размера на пенсиите

16 Януари 2013 12:11 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 16 януари 2013, 23:10

Отпада ограничението 1/6 от месечния размер на обезщетението да се удържа за възстановяване на неоснователно получено обезщeтение за безработица

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекти на постановления за изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове по прилагането на  Кодекса за социално осигуряване (КСО). По-голямата част от промените произтичат от измененията в КСО, които са в сила от 1 януари 2013 г. Предложени са и текстове, свързани с ускоряване и подобряване на качеството на предоставяните от НОИ административни услуги.

Сред основните изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е съкращаването на нормативния срок за отпускането на действителния размер на пенсията от 5 на 4 месеца, считано от датата на подаване на заявлението.

Също така се предвижда намаляване на сроковете за отстраняване на неизправности и/или липси в подадените документи за  отпускане на пенсия по българското законодателство от 3 на 2 месеца /когато не могат да бъдат набавени служебно/, а по международен договор – от 6 на 4 месеца.  

Изрично се регламентира възможността за използване на данните от Регистъра на осигурените лица, когато за времето след 1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски.

Създава се и правна възможност за самоосигуряващите се лица да удостоверят осигурителен стаж и доход за периоди след 31.12.2006 г. освен със заверена осигурителна книжка, също и с данните за внесените от тях осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ. 

По отношение на прилагането на разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност се предвижда по изключение, освен използване на оригинални документи за пенсионно производство, правна възможност за използване на заверени копия на документи от съответната компетентна институция.  Апостилът на документи, издадени от чуждестранни учебни заведения, които се подават в НОИ от лица с право на наследствени пенсии, ще е задължителен само при първоначалното им представяне. Издаваните от учебните заведения документи, удостоверяващи статута на учащите се в Република България, ще могат да се изпращат на ТП на НОИ от учебното заведение по електронен път, подписани с електронен подпис.

Основната промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е свързана с отпадането на  ограничението от 1/6 от месечния размер на обезщетението, който се удържа(прихваща), когато лицето има задължение за възстановяване на неоснователно получено обезщeтение за безработица, както и други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания. Предлаганата промяна ще  повиши събираемостта на неоснователно получените осигурителни плащания, тъй като удръжките ще бъдат в по-голям размер.

С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, се определя датата, от която възниква задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се осигуряват по свое желание. Тази промяна важи и за лицата, които се осигуряват чрез посредник, който ги е изпратил на работа в чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който работят в международни органи и организации.

Въвежда се и срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от лицата, изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на български държавен орган в международни органи и организации, ако те са направили писмено искане за това.
Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредбата за осигурителните каси са свързани с влезлите в сила от 1 януари 2013 г. изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Предстои  измененията и допълненията в наредбите да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив