25 Февруари 2021, 23:32 Днес (11) | Вчера (16)

Необслужваните кредити вече са за над половин милиард лева

18 Февруари 2013 16:07 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 18 февруари 2013, 16:09
Под лиценза на creativecommons

На годишна база тези кредити нарастват с 43.4% (154.1 млн. лв.)

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, намаляват леко към края на декември до 1.880 млрд. лв. или 2.4% от БВП спрямо 1.969 млрд. лв. или 2.6% от БВП година по-рано, разкрива доклад на Българска народна банка, публикуван днес. За четвъртото тримесечие, годишното понижение възлиза на 4.5% или 89.5 млн. лв., а спрямо периода юли-септември се отчита увеличение от 3.9% или 70.4 млн. лв.

 

Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 87 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 338.3 млн. лв. (в това число 195.2 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2012 г.), а закупените – 251.3 млн. лв. (в това число 229 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2012 година).

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 588.9 млн. лв. в края на декември 2012 година. Те намаляват с 29.7% (248.4 млн. лв.) спрямо същия месец на 2011 г. и с 18.2% (130.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2012 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити се понижава от 42.5% в края на декември 2011 г. до 31.3% в края на декември 2012 година. В края на четвъртото тримесечие на 2012 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 499.6 млн. лева. Те се увеличават с 3.6% (17.5 млн. лв.) на годишна база и с 19.9% (83 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2012 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 281.7 млн. лв. в края на декември 2012 г., като намаляват с 4.3% (12.6 млн. лв.) спрямо същия месец на 2011 г. и се увеличават с 15.9% (38.6 млн. лв.) в сравнение с третото тримесечие на 2012 година. Към края на декември 2012 г. размерът на необслужваните кредити е 509.4 млн. лева.

На годишна база тези кредити нарастват с 43.4% (154.1 млн. лв.), а спрямо септември 2012 г. - с 18.5% (79.4 млн. лева).

В края на декември 2012 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намаляват на годишна база с 14.5% (228.7 млн. лв.) до 1.348 млрд. лева. Спрямо края на септември 2012 г. те се понижават със 7.4% (107.2 млн. лева). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.5% в края на декември 2011 г. до 72.4% в края на същия месец на 2012 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 461.6 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2012 година. Те се увеличават с 33.4% (115.5 млн. лв.) в сравнение с декември 2011 г. и с 51.3% (156.6 млн. лв.) спрямо септември 2012 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 17.7% в края на декември 2011 г. до 24.8% в края на същия месец на 2012 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД Преобладават потребителските кредити, които са 860.8 млн. лв.  в края на четвъртото тримесечие на 2012 година. На годишна база те нарастват с 0.3% (2.4 млн. лв.), а в сравнение със септември 2012 г. – с 5.4% (44.4 млн. лева).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 54.5% към края на декември 2011 г. до 63.9% в края на същия месец на 2012 година. Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2012 г. е 387.3 млн. лв. и намалява с 37.6% (233.2 млн. лв.) в сравнение с декември 2011 година. Спрямо септември 2012 г. той се понижава с 28.6% (155.1 млн. лева).

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 28.7% в края на декември 2012 г. при 39.4% в края на същия месец на 2011 година. Другите кредити са общо 99.4 млн. лева. На годишна база те нарастват с 2.2% (2.1 млн. лв.), а спрямо септември 2012 г. – с 3.6% (3.5 млн. лева). Относителният им дял се увеличава от 6.2% в края на декември 2011 г. на 7.4% в края на същия месец на 2012 година.

Източници на финансиране

В края на декември 2012 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.479 млрд. лв. при 3.077 млрд. лв. в края на същия месец на 2011 година. Те намаляват с 19.4% (597.7 млн. лв.) спрямо декември 2011 г. и с 9.8% (268.4 млн. лв.) в сравнение с края на третото тримесечие на 2012 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.350 млрд. лв. в края на декември 2012 година. Размерът им намалява с 34.1% (698.7 млн. лв.) спрямо декември 2011 г. и с 19.5% (326.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2012 година.

В структурата на получените кредити от дружествата, специализирани в кредитиране, преобладават кредитите от нерезиденти, които са 1.032 млрд. лв. в края на декември 2012 г. и намаляват с 40.4% (701 млн.лв.) спрямо края на декември 2011 година. В сравнение със септември 2012 г. тези кредити се понижават с 26% (363.7 млн. лева).

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 54.7 млн. лв. в края на декември 2012 година. Той намалява с 24% (17.3 млн. лв.) в сравнение с декември 2011 г. и с 0.1% (0.05 млн. лв.) спрямо септември 2012 година.

 

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив