10 Април 2021, 21:21 Днес (0) | Вчера (15)

Приеха на първо четене промени в Закона за кредитните институции

22 Ноември 2017 11:10 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 22 ноември 2017, 10:43
бнб

Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала

Парламентът прие промени в Закона за кредитните институции на първо четене. За промените гласуваха 109 депутати и 54 се въздържаха, предаде БНТ. Законопроектът цели усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор, като бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от Българска народна банка ангажименти в отговор на доклада.

Във връзка с препоръка, свързана с критериите за лицензиране, проектът въвежда допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура.

Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала.

Във връзка с поети от БНБ ангажименти за разширяване на кръга от лица, чиито експозиции следва да се третират като експозиции към свързани с банката лица, се предлагат изменения за усъвършенстване режима за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица - администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите определени като свързани с банката лица (вътрешни експозиции).

Законопроектът предвижда нови разпоредби, свързани с необходимостта от създаване на правен механизъм за въвеждане в националната правна рамка на насоките, препоръките и други мерки на Европейския банков орган.
С тях се цели да бъде поставено на законово ниво задължение за спазване от страна на банките на приложимите към дейността им насоки и препоръки на ЕБО с оглед осигуряване на последователно и непротиворечиво прилагане на правно обвързващите актове на Съюза. Предвижда се възможността БНБ да въвежда чрез наредби изисквания, критерии и други обективни условия, предмет на насоки и препоръки, с оглед превръщането им в задължителни нормативни разпоредби.

По този начин ще бъде осигурено тълкуване и прилагане на законодателната рамка еднакво, последователно и непротиворечиво, следвайки общите политики, методологии, указания и мерки, издадени от ЕБО в рамките на неговата компетентност.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив