20 Август 2019, 19:36 Днес (15) | Вчера (15)

РБИ отчете консолидирана печалба от 399 млн. евро за първото тримесечие на 2018 г.

15 Май 2018 15:25 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 15 май 2018, 14:27

В края на март 2018 г. показателят за необслужвани кредити е 5.4%

През първото тримесечие на 2018 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба от 399 млн. евро. "Започнахме годината добре. Успяхме да подобрим оперативния резултат в сравнение с предходната година и да реинтегрираме провизии за загуби от обезценка", казва Йохан Щробл, Главен изпълнителен директор на РБИ.
През първите три месеца на 2018 г., нетният лихвен приход нараства с 4% или 32 млн. евро до 829 млн. евро на годишна база. Увеличението се дължи на подобрение от 5 базови пункта в нетния лихвен марж до 2.49% и на 1% ръст в активите на групата, носещи лихвен доход, дължащ се на ръст в краткосрочните кредити.
Общите административни разходи отчетоха лек спад от 5 млн. евро на годишна база до 740 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се подобрява с 2.1 процентни пункта до 57.3%.
През периода е отчетена реинтеграция на загуби от обезценка на финансови активи в размер 83 млн. евро, в сравнение с провизирани 82 млн. евро през същия период на миналата година. Това положително развитие се дължи на добра макроикономическа среда по отношение на приходите и успешното възстановяване на общо 135 млн. евро.
В края на март 2018 г. показателят за необслужвани кредити е 5.4%, което е с 0.3 процентни пункта по-ниско в сравнение с началото на годината.

"Имаме увереност за финансовата година и амбициозни планове за нея. Ще продължим напред с работата си по дигиталните проекти и допълнително ще подобрим ефективността на РБИ", коментира Щробл.
РБИ ще се стреми към ръст на кредитите с годишен темп в средата на едноцифрената зона.
Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2018 г. се очаква да бъдат на нивата от 2017 г.
РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива.
Банката се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите под 55% в средносрочна перспектива.
Тя цели консолидирана средносрочна възвращаемост на капитала от около 11%.
РБИ планира базовият собствен капитал от първи ред - CET1 ratio (според пълните изисквания на регламента) в средносрочна перспектива да бъде около 13% след дивидент.
На базата на тази цел, банката има намерение да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба (коефициент на дивидентно плащане).
Целите в тази прогноза отчитат влиянието на МСФО 9 и FINREP; продажбата на основните банкови операции в Полша не са отразени.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив