28 Май 2020, 21:57 Днес (15) | Вчера (21)

Текущата и капиталовата сметка от началото на годината е 4812,7 млн. евро

18 Октомври 2019 17:00 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 18 октомври 2019, 16:18

Търговското салдо за август 2019 г. е положително в размер на 155.1 млн. евро при дефицит от 22.4 млн. евро за август 2018 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1249 млн. евро при излишък от 1157.7 млн. евро за август 2018 г.
За януари – август 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 4812.7 млн. евро (8.1% от БВП2) при излишък от 2800.7 млн. евро (5.1% от БВП) за януари – август 2018 г. За август 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 1175.6 млн. евро при излишък от 1022.9 млн. евро за август 2018 г., съобщиха от БНБ. 
За януари – август 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 4150.2 млн. евро (7% от БВП) при излишък от 2413.3 млн. евро (4.4% от БВП) за януари – август 2018 г.

Търговското салдо за август 2019 г. е положително в размер на 155.1 млн. евро при дефицит от 22.4 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 372.4 млн. евро (0.6% от БВП) при дефицит от 1199.7 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2018 г. Износът на стоки е 2444 млн. евро за август 2019 г., като нараства със 106.6 млн. евро (4.6%) в сравнение с този за август 2018 г. (2337.4 млн. евро). За януари – август 2019 г. износът е 18 920.1 млн. евро (32% от БВП), като нараства с 859.1 млн. евро (4.8%) в сравнение с този за същия период на 2018 г. (18 061 млн. евро, 32.7% от БВП).
Износът за януари – август 2018 г. нараства на годишна база с 2.8%.
Вносът на стоки за август 2019 г. е 2288.9 млн. евро, като намалява със 70.9 млн. евро (3%) спрямо август 2018 г. (2359.8 млн. евро). За януари – август 2019 г. вносът е 19 292.5 млн. евро (32.6% от БВП), като се увеличава с 31.8 млн. евро (0.2%) спрямо същия период на 2018 г. (19 260.7 млн. евро, 34.9% от БВП). Вносът за януари – август 2018 г. нараства на годишна база със 7.6%.
Салдото по услугите е положително в размер на 860.1 млн. евро при положително салдо от 833.7 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. салдото е положително в размер на 2960.1 млн. евро (5% от БВП) при положително салдо от 2583.6 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – август 2018 г.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 43.2 млн. евро при отрицателно салдо от 49.5 млн. евро за август 2018 г.3 За януари – август 2019 г. салдото е положително в размер на 40.4 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 531 млн. евро (1% от БВП) за януари – август 2018 г. Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 117.2 млн. евро при положително салдо от 261.1 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. салдото е положително в размер на 1522 млн. евро (2.6% от БВП) при положително салдо от 1560.5 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 73.4 млн. евро при положителна стойност от 134.8 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. капиталовата сметка е положителна – 662.5 млн. евро (1.1% от БВП), при положителна стойност от 387.3 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – август 2018 г. Финансовата сметка за август 2019 г. е положителна в размер на 689.5 млн. евро при положителна стойност от 444.6 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. финансовата сметка е положителна – 2460.4 млн. евро (4.2% от БВП), при положителна стойност от 2414.1 млн. евро (4.4% от БВП) за същия период на 2018 г. Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 71.5 млн. евро при отрицателно салдо от 206.5 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 367.9 млн. евро (0.6% от БВП) при отрицателно салдо от 245.3 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2018 г.
Преките инвестиции – активи се понижават с 18.7 млн. евро при увеличение с 36.6 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. те нарастват със 162.6 млн. евро (0.3% от БВП) при увеличение с 454.8 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 52.8 млн. евро при увеличение с 243.1 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. те нарастват с 530.5 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение със 700.1 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – август 2018 г.
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 196.5 млн. евро при положителна стойност от 118.2 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. салдото е положително в размер на 743 млн. евро (1.3% от БВП) при положително салдо от 685.6 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2018 г.
Портфейлните инвестиции – активи за август 2019 г. нарастват със 188 млн. евро при увеличение с 97.2 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. те нарастват със 723.8 млн. евро (1.2% от БВП) при увеличение с 626.2 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2018 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви за август 2019 г. намаляват с 8.5 млн. евро при понижение с 20.9 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 19.2 млн. евро (0.03% от БВП) при намаление с 59.4 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2018 г. Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 1468.8 млн. евро при положително салдо от 303.9 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. салдото е положително в размер на 2891.6 млн. евро (4.9% от БВП) при положително салдо от 1528 млн. евро (2.8% от БВП) за януари – август 2018 г.
Други инвестиции – активи нарастват с 1253.3 млн. евро при увеличение с 420.9 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. те се повишават с 2711.4 млн. евро (4.6% от БВП) при увеличение с 1976.4 млн. евро (3.6% от БВП) за същия период на 2018 г.
Други инвестиции – пасиви за август 2019 г. намаляват с 215.5 млн. евро при увеличение със 117 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. те намаляват със 180.2 млн. евро (0.3% от БВП) при увеличение с 448.4 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2018 г.
Резервните активи на БНБ5 се понижават с 900.6 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 230.5 млн. евро за август 2018 г. За януари – август 2019 г. те намаляват със 745.8 млн. евро (1.3% от БВП) при увеличение с 374.6 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2018 г.
Статия Грешки и пропуски, нето е отрицателна в размер на 559.6 млн. евро при отрицателна стойност от 713.1 млн. евро за август 2018 г. По предварителни данни за януари – август 2019 г. статията е отрицателна в размер на 2352.3 млн. евро (4% от БВП) при отрицателна стойност от 386.6 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2018 г.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив