09 Август 2020, 02:47 Днес (0) | Вчера (0)

Търговските банки - с 1678 млн. лв. печалба към края на 2018 г.

31 Януари 2019 17:45 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 31 януари 2019, 17:49
Под лиценза на creativecommons

Активите на банковата система нарастват до 105,6 млрд. лв.

В края на декември 2018 г. активите на банковата система възлизат на 105.6 млрд. лв., като отбелязват растеж със 7.7 млрд. лв. (7.9%) за година и с 2.4 млрд. лв. (2.3%) за тримесечие, съобщи БНБ. Основен принос за увеличението на активите през годината и през последното тримесечие имат кредитите и авансите, както и паричните салда в централни банки и паричните наличности. Делът на кредитите и авансите в края на годината е 63.3% (61.0% в края на 2017 г.), този на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане възлиза на 19.3%, а на портфейлите с дългови и капиталови инструменти – 12.9%.

Брутните кредити и аванси нарастват общо за годината със 7.5 млрд. лв. (9.2%), а за последното тримесечие – с 1.6 млрд. лв. (1.8%). Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) в края на декември 2018 г. възлиза на 60.9 млрд. лв., отбелязвайки растеж с 4.8 млрд. лв. (8.6%) спрямо края на 2017 г. и с 575 млн. лв. (1.0%) в сравнение с края на третото тримесечие на 2018 г. Общо за годината се наблюдава увеличение по всички направления на кредитирането: за домакинства – с 2.3 млрд. лв. (11.6%), за нефинансови предприятия – с 1.7 млрд. лв. (5.2%), за други финансови предприятия – с 690 млн. лв. (27.3%), и за сектор държавно управление – със 137 млн. лв. (22.7%). Експозициите в централни банки нарастват както в тримесечен, така и в годишен хоризонт.

Тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните кредити и аванси в банковата система е характерна за цялата година, включително и за четвъртото тримесечие. В края на декември 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6795 млн. лв. (при 7396 млн. лв. в края на септември 2018 г. и 8292 млн. лв. в края на декември 2017 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 7.6% (от съответно 8.5% и 10.2%). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) намалява до 3299 млн. лв., а делът . в общата нетна стойност на кредитите и авансите към 31 декември 2018 г. възлиза на 3.9% (при 4.1% към 30 септември 2018 г. и 5.5% към 31 декември 2017 г.).

Депозитите в банковата система нарастват през годината с 6 млрд. лв. (7.2%) до 89.7 млрд. лв. Увеличение се отчита при депозитите от домакинства (с 3.9 млрд. лв., 7.9%), нефинансови предприятия (с 1.1 млрд. лв., 4.5%), сектор държавно управление (със 708 млн. лв., 35.6%) и други финансови предприятия (с 441 млн. лв., 15.9%). Намаление има при депозитите от кредитни институции (със 169 млн. лв., 3.2%). В рамките на четвъртото тримесечие на 2018 г. увеличение е налице както в общата сума на депозитите, така и в тези от домакинства и от други финансови предприятия, при намаление в депозитите от нефинансови предприятия, кредитни институции и сектор държавно управление.

В края на декември 2018 г. собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 13.9 млрд лв., с 1.3 млрд лв. (10.0%) повече отколкото към 31 декември 2017 г. Прирастът, отбелязан общо за системата, се дължи основно на увеличението на внесения капитал и на по-голямата печалба за годината.

Печалбата на банковата система към 31 декември 2018 г. е 1678 млн. лв. (при 1174 млн. лв. в края на декември 2017 г.). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към същата дата са 479 млн. лв. (при 745 млн. лв. година по-рано). Към края на декември 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1.59% и 12.11%.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на декември 2018 г. са съответно 29.6 млрд. лв. и 10.1 млрд. лв. Съотношението на двете величини – отношението на ликвидно покритие, е 294.1%.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 06 Юни 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7374
GBP 2.4796 2.4887 2.2067
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив