04 Март 2021, 11:31 Днес (6) | Вчера (0)

ЦКБ ЖИВОТ ЗЕАД

Адрес: Гр. София, Бул. Джеймс Баучер 51, ет 10
Тел.: 02 815 48 00
Факс: 02 815 48 33
Виж всички клонови мрежи

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от "ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява над 70 дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ТБ "ЦКБ" АД, ЗАД "Армеец”, и ПОАД "ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887. Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 г.

Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е "ЦКБ Груп” ЕАД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на компанията.

Застрахователното дружество е с капитал 7 400 000 лева. Капиталът на дружеството се инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции. ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ТБ "ЦКБ" АД, ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери. Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, което гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

Управление

ЗЕАД "ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.


Съветът на директорите е в състав:

Ярослава Кръстева - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Здравка Димитрова - Заместник - председател на Съвета на директорите

Проф. дсн Цветан Давидков -  Член на Съвета на директорите
 +359 2 815 48 0 

 

ЯРОСЛАВА КРЪСТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
тел. + 359 2 815 48 00+ 359 2 815 48 00


ВАНЯ ПЕТРОВА
ОТГОВОРЕН АКТЮЕР
тел. + 359 2 815 48 38+ 359 2 815 48 38

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив