26 Октомври 2021, 07:33 Днес (0) | Вчера (11)

Пенсионноосигурително дружество Топлина АД

Адрес: Индустриална зона "Орион", ул."3020" №34, ет.8
Тел.: 02 812 07 70, 02 821 99 95
Факс: 02 812 07 77
Виж всички клонови мрежи

Пенсионноосигурително дружество "Топлина" АД е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г. и е получило лицензия № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1 08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006.
Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и притежава ЕИК 175137918. Седалището и адресът на управление са : гр. София 1360, Индустриална зона "Орион", ул. "3020", № 34, ет.8.
Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.
Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. (пет милиона лв), разпределен в 5 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една.

Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Красимира Костова Дичева - Председател;
    Кристина Атанасова Славчева - Заместник-председател;
    Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - Член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

     Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.

Акционери на ПОД Топлина АД

Наименование Дялово участие
1 "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД 46.40%
2 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА" ЕАД 9.60%
3 "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД 9.60%
4 "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД 9.40%
5 "БРИКЕЛ" ЕАД 9%
6 "МИНА СТАНЯНЦИ" АД 5%
7 "СТИМЕРГ" АД 5%
8 "ПРИБОРИНВЕСТ" ЕООД 5%
9 "ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ" АД 1%
Мениджърски екип
Портфолио мениджър Петър Савов psavov@pod-toplina.bg 02/812-07-74
Мениджър по управление на риска Боян Миленков bmilenkov@pod-toplina.bg 02/812-07-73
Главен счетоводител Илиана Толева itoleva@pod-toplina.bg 02/812-07-71
Ръководител "Вътрешен контрол" Надка Дикова ndikova@pod-toplina.bg 02/812-07-83
Директор "Информационно обслужване" Йордан Цветков ytsvetkov@pod-toplina.bg 02/812-07-75
Административен директор Ваня Станчева vstancheva@pod-toplina.bg 02/812-07-7

Компанията разполага с разгърната клонова мрежа в цялата страна. Адресите можете да намерите ТУК.

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив