26 Октомври 2021, 07:36 Днес (0) | Вчера (11)

Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД

Адрес: София, бул. Тодор Александров №141
Тел.: 02/816 45 65
Факс: 02/816 45 66
Виж всички клонови мрежи

Пенсионноосигурителна компания "Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета по допълнително социално осигуряване ПОК "Съгласие” АД получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Регистрираният основен капитал на Пенсионноосигурителна компания "Съгласие”АД е в размер на 10 500 000,00 (десет милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 050 000 броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една.

Акционери на Пенсионноосигурителна компания "Съгласие”АД са:
"Химимпорт"АД - 24.45%
"Финанс Консултинг" ЕАД - 19.95%
 Други юридически лица -55.51%
Други физически лица - 0.09%

Органите на управление на Пeнсионно осигурителна компания "Съгласие”АД са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява едновременно от Главния изпълнителен директор и Изпълнителен директор.

Състав на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие”АД

Милен Георгиев Марков
Председател на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
Главен изпълнителен директор

Камен Иванов Колев
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Иванка Данева Гайдарджиева
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Анатолий Методиев Величков
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Галина Стефанова Тодорова
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Олег Тодоров Чулев
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Дружеството се представлява от Главен изпълнителен директор и изпълнителен директор заедно.

Оперативното управление на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие”АД се осъществява от мениджърски екип в състав:
Милен Марков – Главен изпълнителен директор
Иванка Данева – Изпълнителен директор
Анатолий Величков– Изпълнителен директор
Ангел Терзиев – Отговорен актюер
Татяна Петрова – Главен счетоводител
Чавдар Толев - Директор Инвестиции

Клонове
Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив